Lånen.se

Jämför billån

 • Räntor från 2,95 %
 • Finansiera bilköp upp till 600 000 kr
 • Jämför 50 långivare och 26 låneförmedlare
 • 26 långivare som accepterar betalningsanmärkningar

Eftersom det ofta innebär en stor investering att köpa en bil är det mycket vanligt att ett billån tecknas. Köps en relativt ny bil, via en bilfirma, kan bilen användas som säkerhet för lånet (kallas för avbetalningskontrakt). Kommer du att köpa en äldre bil via bilfirman, eller köpa den privat är det vanligare med lån utan säkerhet. Det är den denna form av billån som främst presenteras här på Lånen.se.

Låneförmedlare

Belopp: 5 000 – 600 000 kr
Ränta: 2,95 – 39,50 %
Löptid: 1 – 18 år
Betalningsanm. OK 38 anslutna långivare Hög beviljandegrad
Belopp: 5 000 – 600 000 kr
Ränta: 2,95 – 39,50 %
Löptid: 1 – 18 år
Betalningsanm. OK 30 anslutna långivare Hög beviljandegrad
Belopp: 10 000 – 600 000 kr
Ränta: 2,95 – 39,50 %
Löptid: 1 – 15 år
Betalningsanm. OK 35 anslutna långivare Hög beviljandegrad
Belopp: 10 000 – 600 000 kr
Ränta: 2,95 – 39,50 %
Löptid: 1 – 15 år
Betalningsanm. OK 30 anslutna långivare Hög beviljandegrad
Belopp: 5 000 – 600 000 kr
Ränta: 2,95 – 39,50 %
Löptid: 1 – 18 år
Betalningsanm. OK 30 anslutna långivare Hög beviljandegrad
Belopp: 5 000 – 600 000 kr
Ränta: 2,95 – 29,27 %
Löptid: 1 – 18 år
Betalningsanm. OK 25 anslutna långivare
Belopp: 10 000 – 500 000 kr
Ränta: 2,95 – 39,50 %
Löptid: 1 – 15 år
Betalningsanm. OK 35 anslutna långivare
  Visa fler låneförmedlare

Jämför 50 st. billån

Belopp: 10 000 – 350 000 kr
Ränta: 3,95 – 12,95 %
Löptid: 2 – 12 år
Hög beviljandegrad
Belopp: 15 000 – 350 000 kr
Ränta: 3,30 – 9,90 %
Löptid: 2 – 12 år
Belopp: 10 000 – 500 000 kr
Ränta: 3,45 – 12,95 %
Löptid: 1 – 12 år
Belopp: 25 000 – 350 000 kr
Ränta: 3,50 – 18,95 %
Löptid: 2 – 12 år
Betalningsanm. OK
Belopp: 50 000 – 500 000 kr
Ränta: 3,45 – 8,95 %
Löptid: 2 – 15 år
Belopp: 20 000 – 500 000 kr
Ränta: 9,90 – 26,00 %
Löptid: 1 – 15 år
Betalningsanm. OK
Belopp: 10 000 – 150 000 kr
Ränta: 9,84 – 21,60 %
Löptid: 1 – 10 år
Belopp: 10 000 – 300 000 kr
Ränta: 3,95 – 19,95 %
Löptid: 3 – 12 år
Räntefritt i 30 dgr
Belopp: 20 000 – 500 000 kr
Ränta: 2,95 – 17,00 %
Löptid: 1 – 15 år
Pengar samma dag
Belopp: 10 000 – 100 000 kr
Ränta: 9,84 – 21,60 %
Löptid: 1 – 6 år
  Visa fler långivare
Vilket lån har jag störst chans att få beviljat?
  Starta Låneguiden

Villkoren kontrollerades automatiskt 2019-10-14. Automatiskt insamlad data valideras regelbundet av  Viktor Svensson Viktor Svensson och  Kajsa Amnehagen Kajsa Amnehagen.

Vad är ett billån?

Att ett billån är ett lån som används för att finansiera ett inköp av en bil är de flesta medvetna om. Det är få låneformer som är så specifikt inriktade på ett enda objekt. Det finns däremot några olika låneformer som kan användas.

Vid inköp av nyare modeller, via en bilhandlare, är det vanligt att bilen sätts som säkerhet för lånet. Detta heter även att man tecknar ett avbetalningskontrakt. För att förtydliga det benämner vi detta som ”billån med säkerhet” i denna text.

Ett inköp av bil där bilen används som säkerhet kallas egentligen för avbetalningskontrakt. Då få vet vad detta innebär använder vi istället ”billån utan säkerhet” i denna artikel.

Vid inköp av modeller som är äldre än ett par enstaka år är billånet utan säkerhet den vanligaste finansieringsformen. Det är i princip samma sak som ett privatlån. Utöver att jämföra billån från olika långivare så kan du alltså även jämföra privatlånen och sedan välja det lån som ger bäst villkor.

Andra alternativ för att finansiera bilinköpet är leasing eller att lånar via bolånet. Här nedan presenterar vi de olika låneformerna, dess fördelar och nackdelar samt vad du bör tänka på när du tecknar ett billån.

Billån utan säkerhet – Samma sak som privatlån

Det finns mängder av långivare som erbjuder ”billån utan kontantinsats” eller ”billån utan säkerhet”. Namnen kan variera något men i grunden är det ändå ett vanligt privatlån. Ett lån som kan tecknas utan någon säkerhet och som oftast har individuell och rörlig ränta.

Om du jämför dessa billån kan du alltså lika gärna jämföra olika privatlån eftersom det i realitet är detta som tecknas. De långivare som finns med i vår tabell skriver uttryckligen att de erbjuder billån där bilen inte används som någon säkerhet för lånet.

Fördelar – När ska låneformen användas?

 • Lägre ränta

  Väljer du att ha bilen som säkerhet kan du få en mycket konkurrenskraftig ränta. Orsaken är att det finns en säkerhet som långivaren därmed har som pant. Men även om du inte tecknar ett lån med säkerhet kan det finnas fördelar att välja de lån som marknadsförs som billån. Långivarna vet att konkurrensen är extra hård på detta område och kan därmed ge något lägre räntesats om man anger att lånet ska gå till ett fordon.

 • Lång amorteringstid ger låg månadskostnad

  Om man bortser från bolånet så har privatlån och billån den längsta valbara amorteringstiden. Därmed kan du anpassa amorteringstiden så att du får en månadsbetalning du kan hantera. Även om bilen kostar ett större belopp går det alltså ofta att låna ett stort belopp och ändå få en hanterbar månadsbetalning.

Välj billån om…

Billån bör väljas om du ska köpa en ny eller begagnad bil. Lånet är utformat för att passa detta behov. Detta oavsett om du väljer billån med bilen som säkerhet eller ett lån helt utan säkerhet.

Välj inte billån om…

Billån med säkerhet bör väljas bort som alternativ om du inte är helt införstådd med vilka regler som styr detta lån. Se exempelvis rubriken ”Billån med eller utan säkerhet – vad är skillnaden?” nedan.

Billån bör inte heller väljas som finansieringsväg om du har en hårt ansträngd ekonomi. Detta eftersom en bil inte bara innebär högre lånekostnader utan även kostnader för drivmedel, skatt, försäkring osv. Gör en budget och räkna ut om du har råd att ha bilen först.

Billån med eller utan säkerhet – Skillnaderna

Generellt används billån med säkerhet när mycket nya bilar köps via bilhandlare. De erbjuder dessa lån på plats via samarbetande långivare. Eftersom det finns krav på att lånet måste vara löst innan bilen når en viss ålder erbjuds inte dessa lån på alla begagnade bilar.

Billån utan säkerhet är i princip ett privatlån. Här finns inte alls samma krav gällande amorteringstid, kontantinsats, försäkring m.m.

Kortfattat är lånet utan säkerhet mer flexibelt och enkelt. Men räntan kan bli något högre. Här är de punkter som skiljer lånen åt.

Kontantinsatsen

 • Säkerhet – Lånet får maximalt vara på 80 % av värdet av den bil du köper. Resterande del förväntas betalas kontant vid köpet.
 • Utan säkerhet – Du väljer själv hur stor del av köpet du vill finansiera med lån. Det kan alltså vara 100%.

Lånebelopp

 • Säkerhet – Lånebeloppet avgörs av bilens storlek. Det kan därmed vara möjlighet att låna ett mycket stort belopp. Däremot brukar det vara ett relativt högt ”lägsta belopp” som får lånas.
 • Utan säkerhet – De flesta av dessa lån kan tecknas på upp till 500 000 kr. Men det finns även enstaka aktörer som erbjuder 600 000 kr. Lägsta belopp som kan lånas är 5000 kr.

Amorteringstid

 • Säkerhet – Amorteringstiden avgörs utifrån ålder på den bil som köps. Detta eftersom hela lånet måste vara löst innan bilen är en specifik ålder. Det kan exempelvis vara att billån inte får vara aktivt på en bil som är äldre än 12 år. Ett exempel kan vara ”Amorteringstid 1-8 år men bilen får inte vara äldre än 12 år när slutbetalning sker”. Det finns alltså flera saker som påverkar amorteringstiden
 • Utan säkerhet – Du väljer amorteringstid fritt mellan 1 och 15 år. En del långivare har maximalt 10 eller 12 års amorteringstid men det är ändå mer flexibelt än lånet med säkerhet.

Räntan

 • Säkerhet – Det är här som lånet med säkerhet har sin stora fördel. Ofta kan dessa lån en mycket konkurrenskraftig ränta. Exakt vilken ränta som ges visar sig däremot efter en kreditbedömning av långivaren. Som visas ovan regleras dessa lån på ett flertal punkter. Det blir alltså mindre flexibelt. Men i vissa vägs detta upp av bättre räntenivå.

  En annan fördel är att vissa långivare erbjuder valfrihet gällande rörlig eller fast ränta alternativt lån med räntetak. Detta är extremt ovanligt bland lånen utan säkerhet.

 • Utan säkerhet – Räntan är generellt högre än om säkerhet finns. Detta beror just på att banken har en säkerhet i bilen och att bilen därmed kan säljas för att få in pengar till skulden.

Försäljning av bilen

 • Säkerhet – När du säljer bilen måste du direkt lösa lånet. Orsaken är att bilen används som säkerhet för detta lån. Om inte försäljningen ger lika stort belopp som kvarvarande lånebelopp kan du behöva låna för att täcka upp sista delen. Detta förutsatt att du inte har kontanter att betala mellanskillnaden med.
 • Utan säkerhet – När du säljer bilen väljer du själv hur du vill agera med lånet. Du kan lösa hela eller delar av det med hjälp av försäljningssumman. Men du kan även välja att använda pengarna till annat och behålla lånet exakt som det varit tidigare.

Försäkringar

 • Säkerhet – Det är vanligt att det finns krav på att helförsäkring måste tecknas på bilen. Eftersom långivaren har bilen som säkerhet vill de även att värdet ska bibehållas även vid en olycka.
 • Utan säkerhet – Du väljer själv vilken försäkring som önskas. Detta påverkar inte lånet alls.

Inköpsställe

 • Säkerhet – De flesta som tecknar lån med bilen som säkerhet gör detta via en auktoriserad bilhandlare. Flera långivare har även kravet att inköp enbart får ske hos dessa.
 • Utan säkerhet – Du kan köpa bilen var du vill utan att det påverkar lånet. Det kan exempelvis ske via bilfirma eller via en köp-och-sälj sida på internet.

Så får du billigaste billånet

 • Välj billån med säkerhet

  Sett till räntan så är oftast billån med säkerhet billigast. Dessa lån tecknas främst hos bilhandlaren och vid inköp av bilar som är relativt nya (max något år i ålder). Hör med bilhandlaren vilken ränta de kan erbjuda – jämför sedan mot billån där bilen inte används som säkerhet.

 • Jämför flera olika billån

  Bästa vägen till lägst kostnad för ett lån är alltid att jämföra olika lån. En enkel väg är att använda sig av låneförmedlare där du svar från upp till 25 långivare på en och samma gång. Men glöm inte att jämföra det erbjudande du får från dessa mot vad din ordinarie bank kan erbjuda.

 • Jämför effektiv ränta

  Du vet hur mycket du behöver låna och under hur många år du vill betala tillbaka lånet. I detta fall bör du jämföra flera lån utifrån dess effektiva ränta. Lånet med lägst ränta behöver nämligen inte vara billigast då det kan tillkomma flera avgifter. Den effektiva räntan visar däremot vilket lån som har lägst kostnad per år.

 • Ha medsökande

  Att ha medsökande till ett lån ökar säkerheten att lånet blir återbetalat. Därmed kan långivaren även erbjuda något lägre ränta.

 • Omförhandla lånet årligen

  Det är viktigt att jämföra billån innan lånet tecknas. Detta för att hitta billigaste alternativet. Så länge du tecknar ett billån utan att ha bilen som säkerhet bör du även omförhandla och jämföra alternativ en gång per år.

  Den ränta du får på ett lån speglar din kreditvärdighet när lånet tecknas. Men kreditvärdigheten kan ju självklart förändras över tid. Blir den bättre kan du få bättre villkor på lånet – eller hitta bättre villkor hos annan långivare. Men enbart om du väljer att omförhandla. I annat fall löper samma ränta hela låneperioden.

Finns det billån för dem med betalningsanmärkning?

Kan du låna pengar till bilinköp om du har en betalningsanmärkning? Både ja och nej.

Om du önskar använda bilen som säkerhet för lånet kommer du få svårt att hitta ett passande lån. De allra flesta (om inte alla) långivare som erbjuder säkerhet för lånet kräver att du inte får ha anmärkning.

Om du däremot inte tänker har använda bilen som säkerhet finns ett flertal långivare att välja mellan. Det du då vill teckna är ett vanligt privatlån och inom denna låneform finns relativt många långivare att jämföra som godkänner betalningsanmärkningar.

Har du betalningsanmärkning bör du kontrollera när denna anmärkning inte längre är aktiv. Så fort detta sker bör du omförhandla eller flytta lånet. Nu kommer nämligen din kreditvärdighet att förbättras avsevärt vilket gör att du kan få betydligt bättre ränta. Att du i detta fall kan halvera räntan är inte oväntat.

Fyra vägar till att finansiera bilen

Via bolånet

Har du möjligheten att höja ditt nuvarande bolån utan att detta påverkar amorteringskravet? I sådant fall kan ett förhöjt bolån vara ett alternativ för att kunna finansiera bilinköpet. Genom denna väg får du lägsta räntan. Enda nackdelen är att bolån brukar läggas upp på väldigt lång amorteringstid – men självklart kan du betala av i förtid så länge du har rörlig ränta.

Leasa bilen

Ett alternativ mot att låna till bilen är att välja privatleasing. Det är liknande villkor som när du hyr en bil men skillnaden är att du hyr den under en betydligt längre period, dvs. flera år.

Under denna tid betalar du en fast summa varje månad och i detta ingår att exempelvis får tillgång till en modern bil, service, renoveringar, försäkring, sommar- och vinterhjul m.m.

Tanken med leasing är att man inte ska behöva bry sig mer än att tanka och köra. Nackdelen är att avtalen är långa och mycket dyra att bryta i förtid.

Billån med säkerhet

Billån med säkerhet är det billån med lägst ränta och därmed oftast lägst totalkostnad. Däremot innebär dessa lån bland annat begränsningar utifrån lånebelopp, kontantinsats, amorteringstid m.m. Fördelen är den låga räntan, nackdelen begränsningar.

Läs mer under rubriken ”Billån med eller utan säkerhet – Skillnaderna”

Billån utan säkerhet

Dessa lån är samma sak som ett privatlån. Eftersom du inte har bilen som säkerhet finns heller inte några större begränsningar kring det.

En del långivare erbjuder både privatlån och billån. Många gånger är det exakt samma lån (kolla exempelvis räntenivåer, belopp och generella krav). Det finns däremot långivare som särar på dessa låneformer och därmed har ett privatlån med vissa villkor och ett billån med andra villkor. Detta utan att någon säkerhet behövs för någon av lånen.

Att långivarna ibland särar på låneformerna kan handla om att man vill marknadsföra produkterna olika.

Vanliga frågor och svar

✅ Vad är skillnaden mellan ett billån utan säkerhet och ett privatlån?

Oftast ingen alls. Ett billån utan säkerhet är generellt samma sak som ett privatlån. Du lånar vilken summa du vill och använder pengarna till vad du vill.

✅ Finns det billån med fast ränta?

Ja det finns men det är mycket ovanligt. De flesta billån har rörlig ränta vilket även brukar vara billigast i längden.

✅ Vad är bäst mellan rörlig eller fast ränta?

Vad som är ”bäst” är en smaksak. Ser man däremot till kostnaden har rörlig ränta nästan alltid varit bättre sett över hela låneperioden.

✅ Kan jag lösa billånet i förtid?

Ja, du kan alltid lösa lån i förtid. Har du däremot fast ränta kan det tillkomma en avgift. Är det rörlig ränta får inte långivaren ta ut någon extra avgift.

✅ Kan jag köpa bilen privat och ändå teckna ett billån?

Ja, det vanligaste är då att teckna ett billån där ingen säkerhet används, med andra ord ett privatlån.

✅ Är det bara bil jag kan köpa med billån?

Är det ett avbetalningskontrakt (lån med säkerhet) kan enbart den bilen köpas som är knuten till lånet.

Använder du ingen säkerhet kan du köpa vad som helst för pengarna, därmed även andra fordon.

✅ Vad är rörlig och individuell ränta?

Individuell ränta innebär att långivaren gör en kreditbedömning och ger dig en ränta inom ett visst spann beroende på din kreditvärdighet. Rörlig ränta innebär att räntan kan ändras under lånets löptid. Dessa ändringar brukar generellt vara mycket små.

Illustration av långivarnas räntor

Här kan du se hur de lägsta och högsta räntorna skiljer sig mot varandra hos långivarna inom kategorin billån. I tabellen finns de räntespann som varje långivare använder i sin marknadsföring.


Långivare
Lägsta
Högsta
17,00 %
2,95 %
9,90 %
2,95 %
19,99 %
2,95 %
9,90 %
2,95 %
9,90 %
3,30 %
12,95 %
3,45 %
8,95 %
3,45 %
18,95 %
3,50 %
12,67 %
3,54 %
8,00 %
3,60 %
18,95 %
3,75 %
11,10 %
3,80 %
11,95 %
3,84 %
13,95 %
3,95 %
14,95 %
3,95 %
24,99 %
3,95 %
12,95 %
3,95 %
19,95 %
3,95 %
13,09 %
4,09 %
15,94 %
4,15 %
26,50 %
4,45 %
14,95 %
4,45 %
12,80 %
4,75 %
7,89 %
4,89 %
17,90 %
4,90 %
19,90 %
4,90 %
17,15 %
4,90 %
19,95 %
4,95 %
8,95 %
4,95 %
8,30 %
5,55 %
23,79 %
5,59 %
5,60 %
5,60 %
27,50 %
5,65 %
19,75 %
5,75 %
19,80 %
5,80 %
6,54 %
6,54 %
21,60 %
6,84 %
18,90 %
6,90 %
25,95 %
6,90 %
22,99 %
6,99 %
26,50 %
7,20 %
17,00 %
8,00 %
19,39 %
8,39 %
25,95 %
8,95 %
21,60 %
9,84 %
21,60 %
9,84 %
26,00 %
9,90 %
29,27 %
14,82 %
15,00 %
15,00 %
29,90 %
29,90 %
Artikeln uppdaterades senast 11 juni 2019
Viktor Svensson Viktor Svensson Utvecklingsansvarig, redaktör [email protected]   viktorcvs   Viktor Svensson   Viktor har flera års erfarenhet av automatiserad datainsamling, bland annat från tidigare arbete med en av de större bostadssajterna i Sverige. Viktor har studerat till jurist vid Lunds universitet och arbetat ideellt som juridisk rådgivare.