Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett av flera sätt att anskaffa kapital till ditt företag. Med ett företagslån ökar ni bolagets likviditet utan att du och de andra delägarna behöver minska ert aktieinnehav. På så sätt behåller ni kontrollen över företaget samtidigt som ni får värdefull likviditet att använda i verksamheten. Lånen.se hjälper dig att jämföra dina alternativ och välja det bästa företagslånet utifrån ert företags förutsättningar.

Jämför 8 företagslån

 • Lendo företagslån
  Maxbelopp 3 000 000 kr
  Löptid 6 mån - 5 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  18 anslutna långivare
  Endast 1 UC
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • Krea
  Maxbelopp 30 000 000 kr
  Löptid 1 mån - 5 år
  Utan säkerhet i företaget: Ja
  Till ansök
  30 anslutna långivare
  Endast 1 UC
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • Creddo
  Maxbelopp 10 000 000 kr
  Löptid 1 mån - 5 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  28 anslutna långivare
  Endast 1 UC
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • Kompar
  Maxbelopp 1 000 000 kr
  Löptid 1 mån - 5 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  20 anslutna långivare
  Endast 1 UC
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • Toborrow
  Maxbelopp 20 000 000 kr
  Löptid 3 mån - 5 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  18 anslutna långivare
  Endast 1 UC
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • Froda
  Maxbelopp 5 000 000 kr
  Löptid 1 mån - 3 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • CapitalBox
  Maxbelopp 3 500 000 kr
  Löptid 1 mån - 4 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  Betalningsanmärkningar accepteras
 • Qred
  Maxbelopp 2 000 000 kr
  Löptid 6 mån - 2 år
  Utan säkerhet i företaget: Nej
  Till ansök
  Betalningsanmärkningar accepteras

Statistik

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut finns här en sammaställning av långivarnas egenskaper.

Lägsta lånebelopp 10 000,00 kr
Högsta lånebelopp 30 000 000,00 kr
Kräver personlig borgen 6 långivare 75,00 % kräver personlig borgen
Kräver säkerhet 1 långivare (12,50 %) kräver säkerhet
Betalningsanmärkningar på företaget 7 långivare (87,50 %) godkänner betalningsanmärkningar på företaget
Betalningsanmärkningar på firmatecknaren 0 långivare (0,00 %) godkänner betalningsanmärkningar på firmatecknaren
Tar uc på företaget 7 långivare (87,50 %) gör en uc-kreditupplysning på företaget
Tar uc på firmatecknaren 0 långivare (0,00 %) gör en uc-kreditupplysning på firmatecknaren

Lån till företag

Vid likvida problem, investeringar eller för att komma igång med ett nystartat företag… Det finns en rad tillfällen då företag kan växa och ta ”nästa steg” med hjälp av ett företagslån.

De företag som har mycket stor omsättning vänder sig generellt till sin bank vid behov av kapital. Men många småföretagare har däremot svårt att få lån hos storbankerna – de bör istället vända sig till mindre kreditgivare som riktar sin verksamhet till småföretag.

Låna pengar till Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag eller Ekonomisk förening.

De företagslån som presenteras i vår tabell kan sammanfattas med:

 • Företagslån med eller utan säkerhet
 • Lånesumma upp till 60 miljoner (Majoriteten är runt 1 miljon kronor)
 • Enkel och kort handläggningsperiod samt utbetalning inom 1-2 bankdagar
 • Ett urval av både låneförmedlare och vanliga kreditgivare inom företagslån

Är ett företagslån alltid den bästa lösningen? - Vid en investering är företagslån generellt bästa alternativet, förutsatt att ägarna inte kan skjuta till kapital eller ta in ytterligare aktieägare. Har företaget istället ofta likviditetsproblem kan exempelvis factoring vara ett smidigare alternativ.

Topplista - Bäst företagslån i februari 2023

 • Lendo - Företagslån upp till 3 MSEK med en löptid upp till 5 år. Upp till 16 erbjudanden om företagslån via endast en ansökan och uc.
 • Krea - Företagslån upp till 30 MSEK med en löptid på upp till 5 år. Över 25 st. låneerbjudanden via endast en ansökan och uc.
 • Fakturino - Fakturino förmedlar företagslån upp till 10 MSEK med löptider på upp till 5 år.
 • Creddo - Förmedlare för företagslån upp till 10 MSEK med löptider på upp till 5 år. Endast en uc-slagning på företaget.
 • Kompar - Lån till företag upp till 3 MSEK med en löptid på upp till 5 år. Upp till 20 st. erbjudanden om lån på en ansökan.

Så fungerar företagslån

Företagslån har många likheter mot andra lån. Men det finns även tydliga skillnader. Detta inte minst i vem som kan teckna lånet, räntor och avgifter samt krav på säkerhet och personlig borgen.

Måste tecknas och signeras av en firmatecknare

Lån till företag kan enbart tecknas av företagets firmatecknare. Är det personer, utöver styrelsen, ska detta vara anmält till Bolagsverket. När låneansökan skickas in kan alltså kreditbolaget kontrollera att den som ansöker verkligen har rätten att skriva på avtal för det företag de representerar.

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans. /Bolagsverket.

Ränta eller avgift

Kostnaden för företagslån kan antingen vara en räntesats alternativt en fast avgift som avgörs av lånets storlek och amorteringstid. Av den anledningen går det inte att primärt jämföra räntor. Istället går det att titta på totalkostnad och/eller månadskostnad. I likhet med andra lån betalas amortering och ränta varje månad.

Säkerhet eller personlig borgen

Generellt krävs säkerhet i aktier, inventarier eller fastigheter alternativt någon går i personlig borgen för lånet. På detta sätt får kreditgivaren en trygghet i att lånet kommer kunna återbetalas. För småföretag är det vanligt med företagslån utan säkerhet där firmatecknaren därmed går i personlig borgen för lånesumman.

Återbetalning och bokföring av företagslån

Är det ett kortfristigt lån (max 12 månader) ska bokföring ske på 28-konto, dvs. ett konto som börjar på 28. Är lånet på längre tid än 12 månader ska det bokföras på 2390.

När lånesumman betalas ut för ett kortfristigt lån bokförs detta därmed exempelvis på 1930 (debet) och 2840 (kredit). När sedan återbetalning sker hamnar amortering på skuldkontot 2840 medan räntor och avgifter bokförs på 8420.

Finns det lån med utbetalning samma dag?

Ja, exempelvis OPR Företagslån erbjuder direktutbetalning. Ansök om lån till företag och signera förslaget före 16:00 och pengarna betalas då i regel ut samma dag. Det gäller dock att ert företag har bankkonto i samma bank som OPR företagslån för att pengarna skall kunna betalas ut samma dag.

Hur bokförs företagslån?

Generella regler kan läsas ovan vid rubriken ”Återbetalning och bokföring”.

Exempel: Ett lån på 20 000 kr betalas ut till företagskontot. Det bokförs med 20 000 kr 1930 (debet) och 20 000 kr på 2840 (kredit). Sedan återbetalas lånet med 5000 kr i amortering och 1000 kr i ränta & avgifter. Det bokförs med 5000 kr 2840 (debet) samt 1000 kr 8420 (debet) och 6 000 kr 1930 (kredit)

Kan lånet betalas tillbaka i förtid?

Ja, lånet kan alltid betalas tillbaka i förtid. Enstaka kreditgivare tar däremot ut en avgift vid förtidslösen. En rekommendation är att välja företagslån utan denna avgift.

Krav för lån till företag

De krav som ställs på gäldenären skiljer sig mellan de olika bankerna och långivarna. Vissa banker har hårdare krav där endast större företag får låna pengar medans andra banker tillåter nystartade företag att ansöka om lån.

Här nedan har vi samlat de mest vanligt förekommande grundkraven som ni troligtvis kommer stöta på då ni ansöker om lån som företag.

 • Ert företag är registrerat i Sverige
 • Ansökan görs av en firmatecknare
 • Bolaget är inte skuldsatt hos Kronofogden
 • Minst en person kan gå i borgen för lånet (inte alltid ett krav)
 • Företaget har varit aktivt i minst 6 månader (inte alltid ett krav)
 • Bolaget har en lägsta omsättning om ex. 500 000 kr (inte alltid ett krav)
 • God affärsplan
 • God budget

Hur svårt är det att få företagslån?

Huruvida det är svårt eller ej för ert företag att få lån kan vi tyvärr inte svara på. Som vi gick igenom här ovan så skiljer sig kraven mellan banker och långivare samt att alla kreditgivare gör en så kallad individuell bedömning. Det vi dock med säkerhet kan säga är att ju yngre företaget är desto svårare blir det att bli beviljad ett företagslån.

Många långivare vill gärna se bokslut, en lägsta omsättning eller att företaget har några år på nacken. Det underlättar alltså att vara ett äldre företag som kan uppvisa bokslut och att företaget faktiskt kan gå med vinst. Med det sagt så är det inte omöjligt att låna som nystartat företag även om det är svårt. De finns de långivare som kan nöja sig med en mycket god affärsplan och en eller flera borgensmän som säkerhet för lånet.

Ränta på företagslån

Till skillnad mot lån som riktar sig till privatpersoner som allt som oftast har en årsränta så uttrycker företagslån istället ränta som månadsränta. Räntespannet för företagslån är alltifrån 0,5 % till 4% per månad vilket ger en årsränta på 6 - 48 %. Vi kan inte på rak arm säga vilken ränta just ert företag får då räntan motsvarar kreditrisken.

All ränta sätts alltså individuellt utifrån företagens kreditvärdighet vilket gör det omöjligt att på förhand veta vilken ränta man som lånesökande företag kommer få. Att gå runt och ansöka om flera företagslån för att ta reda på vad för ränta man kommer erbjudas är inte heller det speciellt hållbart.

Att utsätta sig själv och sitt företag för flera kreditupplysningar på kort tid gör sällan gott för kreditvärdigheten. Många kreditprövningar på kort tid kan sänka ert företags kreditvärdighet samt leda till att banker blir mer motvilliga att bevilja er ett företagslån.

Så hur går man då tillväga för att ta reda på var man som företag kan tänkas få lägst ränta? Det enkla svaret är att vända sig till en låneförmedlare. Genom att vända sig till en låneförmedlare för företagslån kan ni som är på jakt efter företagslån med låg ränta få ett större antal erbjudanden om lån via endast en ansökan och kreditupplysning.

En låneförmedlare öppnar alltså upp för möjligheten att jämföra ränta på företagslån utan att försämra ert företags kreditvärdighet.

Ränta på företagslån motsvarar den kreditrisk långivarna tar i samband med att de lånar ut pengar. En stark företagsekonomi kan alltså ge er goda möjligheter till en låg ränta på ert företagslån.

Fast avgift eller ränta?

Det finns huvudsakligen två upplägg gällande kostnaderna för företagslån, fast avgift eller månadsränta. Bara för att ett företagslån har en avsaknad av ränta så innebär det inte att lånet per automatik är billigare eller kostnadsfritt.

Den största fördelen med ett företagslån med fast avgift är att kostnaden blir väldigt tydlig. Ni som företag vet exakt vad ni behöver betala in till banken varje månad , vilket inte går att säga om ett företagslån som exempelvis har en rörlig ränta. Nackdelen är dock att den motsvarande procentuella kostnaden för lånet kan bli väldigt hög.

Det är viktigt att ni som företag väljer den betalningsmodell som passar just era förutsättningar. Jämför erbjudanden från banker som erbjuder såväl ränta som fast avgift och använd sedan den totala kostnaden som en måttstock för var ni kan låna pengar till ert företag billigast.

Dessa faktorer påverkar räntan på företagslån

 • Kreditupplysningens riskbedömning
 • Företagets ålder
 • Omsättning samt vinst
 • Eventuell säkerhet för lånet
 • Styrelsemedlemmarnas erfarenhet
 • Borgensmannens ekonomiska situation
 • Affärsplan
 • Budget

Fråga dig själv om ett företagslån behövs

Oavsett om lån ska tecknas till ett stort aktiebolag eller nystartad enskild firma finns ett par frågor som bör besvaras för att rätt lån ska väljas.

Av vilken anledning lånas pengarna?

Företagslån bör användas för investeringar som förväntas skapa framtida intäkter. Vid kortsiktiga likvida problem är checkkredit eller factoring generellt bättre. Ett företag som har svårt att få ihop ekonomin bör inte se ett företagslån som en enskild lösning. Men tillsammans med andra åtgärder kan förbättrad ekonomi skapas.

Hur stor månadskostnad kan företaget hantera?

För vissa småföretagare kan en månadskostnad på 5000 kr för ett lån vara vad de ekonomiskt klarar av. För andra är gränsen 50 000 kr. Se på företagets budget och avgör hur stor extra månadskostnad som kan hanteras.

De olika kreditgivarna inom företagslån erbjuder amorteringstid på allt från 1 månad till 5 år. Genom att välja en längre amorteringstid blir månadskostnaden lägre. Skulle långivaren inte erbjuda en längre amorteringstid kan det vara värt att välja en annan långivare – detta även om det skulle innebär en något högre ränta/avgift. Den faktor som har störst betydelse för månadsbeloppet är nämligen amorteringstiden.

Finns nyttjade, eller outnyttjade andra krediter?

Har företaget nyttjade krediter bör räntan och månadskostnaden på dessa jämföras mot vad som erbjuds inom företagslånet. Ofta är det ekonomiskt fördelaktigt att teckna företagslån på en summa som både räcker till planerad investering samt för att lösa öppna lån och krediter. Detta utifrån att företagslånet generellt har bättre villkor än exempelvis en checkkredit.

Är du medveten om vad personlig borgen innebär?

Det vanligaste är att kreditbolaget kräver någon säkerhet för lånet alternativt att firmatecknaren går i personlig borgen. Att gå i personlig borgen innebär att du är personligt ansvarig för lånet. Skulle kreditbolaget inte få tillbaka lånesumman kan detta alltså krävas av dig som privatperson.

Företagslån med säkerhet

En punkt som skiljer olika företagslån åt är om det krävs en säkerhet för lånet eller inte. I vissa fall krävs säkerhet (till exempelvis en fastighet) och/eller en personlig borgen. I andra fall förekommer inte sådana krav.

Företagslån utan säkerhet

Ett företagslån utan säkerhet innebär i korthet att en egendom inte pantsätts för att lånet ska beviljas. Det kan däremot finnas krav på personlig borgen.

Detta innebär indirekt att banken får en större säkerhet – eftersom den person som har gått i borgen blir tvungen att betala hela skulden om inte företaget gör det. När företagslån marknadsförs som ”lån utan säkerhet” innebär det alltså enbart att ingen egendom sätts i pant.

Företagslån med säkerhet i egendom

När storbankerna beviljar företagslån finns ofta krav på någon form av säkerhet. Det är vanligt att det rör sig om fastigheter men det kan även vara något annat som har ett högt värde, såsom maskiner eller annan utrustning.

Tack vare att lånet tecknas med säkerhet vågar banken bevilja lånet samtidigt som villkoren ofta kan bli betydligt bättre än vad fallet vore om säkerhet inte funnits.

 • Borgen
 • Aktier
 • Fastigheter
 • Inventarier

Personlig borgen

Flera långivare kräver att en, eller flera, personer går i personlig borgen för lånet. Det kallas då inte för att lånet har säkerhet (detta då inget sätts i pant).

Företagslån med personlig borgen är däremot säkrare för långivaren då den/de person(er) som är borgenär(er) blir betalningsskyldiga om företaget inte betalar lånet enligt vad som avtalats.

Blandad säkerhet

Det finns även varianter då delar av lånet har säkerhet och du behöver då gå i borgen för vissa delar av summan. Detta är med andra ord ett mellanting mellan att inte ha någon säkerhet alls och att ha säkerhet för hela beloppet.

Vem kan gå i borgen för företagslånet?

I teorin kan vem som helst gå i borgen för ett lån. Däremot har många kreditgivare kravet att det är de som äger, driver eller på annat sätt är involverad i företaget som ska gå i borgen.

Kan två personer dela på borgensåtagandet?

Det varierar mellan kreditgivarna om en, två eller fler personer kan gå i borgen för lånet. En del kräver även att det är två personer som går i personlig borgen om lånebeloppet är över en viss gräns.

Tas kreditupplysning på borgensmannen?

Ja, om personlig borgen krävs måste kreditbolaget ta en kreditupplysning. Detta för att säkerställa att personen är kreditvärdig för det lån som tecknas. Om företaget inte betalar skulden förväntas borgensmannen kunna betala lånet.

Lån till nystartat företag

Ett nystartat företag har ofta svag ekonomi, låg omsättning och inte några inventarier som kan användas som säkerhet. Det innebär att många banker automatiskt avslår låneansökan. Andra väljer istället att se på affärsidé, budget och möjlighet att återbetala lånet.

 • Det går att få lån till nystartat företag – detta främst hos nischade banker som erbjuder företagslån till småföretagare. Som med alla lån kommer räntor och avgifter att återspegla säkerhet på lånet. Att ge lån till ett nystartat företag utan säkerhet i egendom är ett risktagande för kreditgivaren vilket kan innebära högre avgifter.
 • Qred erbjuder lån till nystartade företag. De är därmed en av få långivare som vänder sig till denna målgrupp. Många andra kräver att företaget ska ha varit verksam i exempelvis 6 eller 12 månader. Hos Qred krävs i detta fall personlig borgen och som mest kan 1 000 000 kr lånas i upp till 18 månader.

Jag beviljas inget företagslån – finns det andra alternativ?

Ett alternativ är att personligen låna ut pengar till företaget. Detta förutsatt att det är ett aktiebolag. Läs mer längre ner i artikeln vid rubriken ”Om banken säger nej”

Varför nekar många storbanker nystartade företag lån?

Flera storbanker nekar automatiskt lån till företag om de inte kan visa upp ett fastställt bokslut som därmed påvisar omsättning och vinst. Därmed går det inte att få lån som nystartat företag.

Företagslån under Corona (Covid-19)

Coronakrisen har slagit extremt hårt mot vissa branscher inom svensk ekonomi. Framförallt är det rese, restaurang- och hotellnäringen men även vissa delar av detaljhandeln som lidit hårt. Det har resulterat i statliga stöd och anpassade lån av olika kreditgivare för att hjälpa företaget igenom krisen.

Kontakta nuvarande långivare och hitta lösning

Många banker och kreditgivare försöker hjälpa och hitta lösningar som ska underlätta för deras kunder. Ett flertal har erbjudit amorteringsfria perioder och även uppskov med räntan. Har ni idag ett företagslån? Kontakta aktuell bank för att få förslag på hur lånesituationen kan förbättras.

Bankernas likviditetslån

Likviditetslånet erbjuds av ett flertal banker i Sverige. Det ansökas via företagsbanken och erbjuds med statlig lånegaranti. Framförallt är det ett flexibelt lån med möjlighet att skjuta fram amorteringar och räntor i 12 månader.

Löptiden är 36 månader, räntan individuell och beloppet beror helt på företagets ekonomiska situation. Som mest får 25 % av omsättningen från 2019 lånas.

Almis Brygglån

Almis Brygglån ges av Almi och är utformat för att möta behoven av finansiering för företag under coronakrisen. Lånet kan väljas ränte- och amorteringsfritt i upp till 12 månader, varpå hela beloppet sedan måste betalas. Lånets löptid är som mest 12 månader och startups kan låna upp till 500 000 kr till individuell ränta. Normalt sett krävs företagsinteckning som säkerhet och/eller ägarborgen.

Hitta företagslån via låneförmedlare

Använd låneförmedlare (exempelvis Fakturino eller Krea) för att snabbt nå ut med låneansökan till 15 - 24 långivare. Dessa svarar på ansökan inom 48 timmar och betalar sedan ut pengar inom 1-3 bankdagar. För företagare som kämpar med likviditeten är dessa tjänster mycket smidiga för att snabbt hitta långivare som är beredd att bevilja lån.

Kom ihåg statliga stöd

Hyresrabatt, anstånd på skatt, omsättningsstöd eller korttidspermittering? Det finns en rad stöd som kan användas för att förbättra företagets ekonomi under pågående kris. Enklast är att kontakta sin bokföringsbyrå vilka generellt är väl insatta i vilka regler som gäller.

Vad innebär lånegarantin?

Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 % av lånet medan banken tar risken för resterande 30 %. Banken måste fortfarande göra sedvanlig kreditprövning av låntagaren.

Var finns mer information om företagsstödet?

Läs mer på Regeringen.se och dess pressmeddelande om krispaketet för svenska småföretag.

Erbjuder alla banker amorteringsfritt företagslån?

Nej, det är upp till kreditgivaren att avgöra om amorteringsfri period ska erbjudas eller inte.

Om banken säger nej…

Närmare hälften av alla småföretagare anser att det för svårt och byråkratiskt att teckna ett lån hos sin bank. I en undersökning av VISMA Spcs svarade även 8 av 10 småföretagare att de finansierar investeringar i företaget med privatlån eller genom att låna via släkt och vänner. Dessa lån kan sätta vänskapen på prov så välj, om möjligt, ett företagslån. Det finns ofta möjligheter att förbättra möjligheten att få ett företagslån beviljat:

 • Välj långivare specialiserade på småföretag
  Har din företagsbank nekat företagslån? Dessa banker har överlag höga krav på ekonomisk dokumentation och säkerhet då de inte primärt vänder sig till de mindre företagen. Sök istället lån hos exempelvis Froda eller Qred som nästan enbart lånar ut pengar till småföretag. Dessutom med en betydligt enklare ansökningsprocess.
 • Fråga och skapa bättre förutsättningar
  Det finns alltid en orsak till att en låneansökan nekas. Våga fråga vad som är orsaken och se över om exempelvis kreditvärdighet eller säkerhet kan stärkas.
 • Nya ägare via försäljning av aktier
  Ytterligare en väg till finansiering är genom att sälja delar av företaget och därmed ta in extern finansiär. För många egenföretagare är detta inte ett alternativ utan målet är istället att teckna ett företagslån eller på annat sätt hitta en finansiell lösning.

Bolagsformer och företagslån (AB/EF)

Enskild firma – Du är alltid personligt ansvarig

Driver du en enskild firma är du alltid personligt ansvarig för företagets ekonomi. Uppstår skulder som inte företaget kan betala, ligger kravet på att du som privatperson betalar dessa. Detta har att göra med att det juridiskt sett inte finns någon skillnad mellan dig som privatperson och ditt företag när du driver en enskild firma.

Aktiebolag

Fördelen med ett aktiebolag är att det är helt friställt från den personliga ekonomin. Det finns dock vissa enstaka tillfällen då ägarna kan ställas ansvariga.

Ett företagslån till ett aktiebolag, utan personlig borgen, innebär alltså att krav enbart kan ställas mot företaget som juridisk person. Finns däremot personlig borgen kan kravet ställas mot den person som gått i personlig borgen.

Vad är skillnaden mellan att ta ett företagslån till enskild firma och privatlån?

Eftersom din enskilda firma och du är samma juridiska person kan antingen ett företagslån eller privatlån tecknas. Du blir oavsett lika ekonomiskt ansvarig. Sök därmed efter det lån som ger bäst villkor. Önskas lång amorteringstid (lägre månadskostnad) rekommenderas privatlån.

Går det att teckna företagslån som ekonomisk eller ideell förening?

Ja, dessa föreningar är juridiska personer och därmed kan företagslån tecknas.

Vad kostar ett företagslån?

Det är stor skillnad på vilka kostnader som uppstår beroende på hos vilken långivare ett lån har tecknats. Se alltid på totalkostnaden och/eller månadskostnaden.

 1. Ränta
  Många företagslån har en individuell räntesats. Långivaren gör en kreditbedömning på företaget och erbjuder sedan en räntesats utifrån den bedömda risknivån. En del anger månadsränta medan andra istället anger årsränta.
  Vissa har däremot exakt samma ränta till alla företag som blir beviljad lånet. I detta fall kan man generellt räkna med högre räntesats än vid individuella nivåer.
 2. Uppläggningsavgift
  En startavgift som kan vara en fast summa eller en viss procent på lånebeloppet.
 3. Förtidslösen
  Förtidslösen är en avgift som kan uppkomma om lånet önskas lösas i förtid.
 4. Aviavgift/Administrationsavgift
  Månadsavgift som aviseras på fakturan. Detta för att täcka kostnaden kring administrationen av lånet.
 5. Fasta avgifter
  En del kreditbolag har valt att inte har någon ränta och istället ha en fast avgift på lånen, beroende på dess storlek.

  Exempel: Froda erbjuder företagslån med enbart en fast kostnad. Det tillkommer alltså varken uppläggningsavgifter, aviavgifter eller liknande.
  Ett exempel som finns på hemsidan visar vad det kan kosta hos dem:
  Låna: 100 000 kr
  Avgift: 575 kr/mån
  Amortering: 8909 kr/mån
  Totalt att betala tillbaka: 106 900 kr
  I detta fall tecknas ett företagslån på 100 000 kr som återbetalas över 12 månader.

Så ansöker du om företagslån via en förmedlare

 1. Genomför en låneansökan
  Via låneförmedlarens hemsida genomförs en gratis låneansökan. Här anges även vilken eventuell säkerhet som finns för lånet och/eller personlig borgen.
 2. Kreditupplysning sker på företaget
  En kreditupplysning kommer att ske på företaget för att kreditgivarna ska få en helhetsbild av företagets ekonomi. I vissa fall kan även ytterligare information efterfrågas.
 3. Få förslag inom 48 timmar
  All information skickas automatiskt ut till de samarbetande kreditgivarna av företagslån. Dessa svarar på låneansökan med ett låneerbjudande inom 24 - 48 timmar.
 4. Välj lån – Pengarna betalas ut
  Jämför de olika företagslånen utifrån avgift, amorteringstid och månadskostnad. Önskas något av lånen tecknas signeras låneavtalet och pengarna betalas ut.

Det finns många låneförmedlare – vilken ska väljas?

Högst upp visar visas de låneförmedlare som vi rekommenderar. Framförallt bör en förmedlare med många kreditgivare i jämförelsen väljas.

Kostar det något?

Nej, att använda låneförmedlare för att jämföra företagslån kostar inget. De låneförslag som presenteras är även enbart förslag. Det finns därmed inget krav på att lån måste tecknas.

Så tecknar du ett företagslån via en kreditgivare

 1. Belopp och amorteringstid – Avgör månadskostnaden
  Det första steget till att ansöka om ett företagslån är att kartlägga anledningen till att behovet. Det avgör både belopp och amorteringstid.
 2. Jämför långivare och deras erbjudanden
  Ställ flera långivarna och deras erbjudanden mot varandra.
 3. Förbered dina dokument
  Nästa steg i processen är att förbereda de dokument som efterfrågas. Genom att på förhand förbereda eventuella dokument kan du påskynda hela ansökningsprocessen.
 4. Granska villkoren och slutför din ansökan
  Säkerställ att du är införstådd med de villkor som gäller för det företagslån som du har tänkt ansöka om. Därefter är du redo att slutföra din ansökan.
 5. Betala tillbaka lånet
  De flesta långivare kräver att du gör fasta månatliga betalningar. Välj autogiro för automatisk betalning och därmed minskad risk att betalningen uteblir. Kontakta alltid långivaren i det fall som företaget får betalningsproblem.

Välj företagslån om...

Välj företagslån om det möjliggör investering som skapar framtida intäkter. Här får man se det långsiktigt och inte nödvändigtvis enbart under lånets löptid.

Ett företagslån kan även nyttjas vid kortsiktiga likvida problem. Kanske väntar ni på en större betalning från en kund samtidigt som de likvida medlen inte täcker de kostnader som företaget har löpande?

Ännu ett tillfälle då företagslån bör väljas är om dyrare krediter har utnyttjats till större belopp. Det kan då vara billigare att teckna ett lån för att betala av dessa krediter och på detta sätt få en bättre lånesituation.

Välj inte företagslån om...

Företagslån bör inte användas om företaget närmar sig konkurs. Det är då bättre att kontakta företag som är specialiserade på att förvalta företag i dessa situationer. Kanske är ett lån ändock det bästa alternativet, men kanske är det istället en företagsrekonstruktion – eller rentav en konkurs.

Använd företagslånet för att ta företaget framåt

Att låna pengar kommer alltid med en viss risk och företagslån är inget undantag. Det kostar pengar att låna pengar och det är därför viktigt att det lån som tecknas för företaget används till att fortsätta driva företaget framåt. Planera upp hur pengarna skall användas i företaget för att öka tillväxten, driva vinsten uppåt eller för en investering som kan leda till ett starkare bokslut innan ett företagslån tecknas.

Vanliga frågor och svar

Finns det företagslån utan uc?
Kan företagslån beviljas trots att företaget har betalningsanmärkning?
Vad är ett start-up lån?
Hur mycket kan man låna?
Vad är skillnaden på ett företagslån via bank och kreditgivare?
Vilka företag kan söka företagslån?
Hur fort betalas pengarna ut?
Kan vi på förhand ta reda på företagslånets ränta?
Vad är den genomsnittliga räntan på företagslån?
Är det kostnadsfritt att jämföra företagslån?
Vilken bank är bäst för företagslån?
Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.