Ett stort antal småföretagare får nej från banken när de vill finansiera sin affärsverksamhet, expandera eller investera. Det resulterar i att många väljer alternativa finansieringsvägar genom att bland annat låna av släkt och vänner. Vägar som kan sätta vänskapsband på prov.

Att det är svårt för småföretagare att få finansiering till sin verksamhet kan mängder av företagare vittna om. Bankerna kräver stabil ekonomi, affärsplaner och säkerhet. Därmed är det svårt för bland annat nystartade företag att få lån. Att man måste hitta andra finansieringslösningar visar sig tydligt i den undersökning som Visma Spcs genomfört och presenterade i början av januari 2019.

I undersökningen svarade 965 småföretag på frågor kring finansiering varpå 8 av 10 svarade att man var tvungen att teckna privatlån eller låna från släkt och vänner för att få ihop kapitalet. Orsaken är just att de har svårt att få företagslån via banker eller andra låneaktörer.

Bland de som svarade var det bara var femte som fått sin finansiering via banklån alternativt starta-eget-bidrag.

Kan sätta vänskap på prov

Att låna från släkt och vänner kan ses som en smidig lösning. De kräver knappast att få gå igenom hela årsredovisningen eller ifrågasätter affärsmodellen som bankerna kan göra. Dessutom är det många som lånar ut pengar till betydligt lägre ränta än vad banken hade gett. Men det sker med en stor risk.

En felinvestering, ändrad konjunktur eller sjukskrivning kan resultera i betydligt sämre ekonomi än väntat. Dessutom är det många som missbedömer hur mycket det egentligen kostar att starta företag. En av fem svarade att kostnaderna hade blivit högre än man väntat. Med en underdimensionerad budget är risken stor att lånen inte kan betalas tillbaka enligt överenskommet. I längden kan det äventyra både relationer till vänner och anhöriga samt den egna ekonomin.

Behöver bli lättare att hitta finansiering

Att låna från vänner bör inte vara ett så vanligt alternativ. Men det speglar ett problem som även kan stå i vägen för fler företag och expansion av mindre företag. Som en kommentar till undersökningen säger Boo Gunnarsson som är företagsexpert på Spcs:

”Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Bättre möjligheter att skaffa extern finansiering behövs för att det ska startas fler nya företag i Sverige.”

Även en undersökning från Tillväxtverket pekar på samma sak. I artikeln ”Finansiering större hinder i företag som vill växa” presenterar de undersökning som genomfördes 2017 där 10 000 företag deltagit.

Problemet med att inte få finansiering hittas enligt dem främst inom branscherna ”Energi, vatten, el” samt ”Tillverkning och utvinning”. Där var det närmare var femte företag som såg lån och krediter som ett hinder för utveckling och tillväxt.

Kan bero på okunskap

Det kan finnas flera olika orsaker till att just småföretag har så svårt att få lån. Bankerna har exempelvis inte någon längre ekonomisk historik att se på. Dessutom menar Daniel Wiberg, som är chefsekonom på Företagarna, att bankerna är ”mer inriktade på lån till hushåll”

Det är helt enkelt besvärligare för bankerna att hantera små företagslån vilket gör att man inte lägger någon energi på den marknaden. I en intervju med SvD nämner han även att många finansiärer ”saknar en viss förståelse för små verksamheter och företag”

Att bankerna är ovilliga att låna ut pengar till småföretag och att företagarna upplever att bankerna delvis saknar förståelse för deras verksamhet är även orsaken till att fler alternativa företagslån etablerat sig. Bland dessa kan exempelvis Qred nämnas där affärsidén just kommer av att grundaren inte fick banklån för att utveckla en affärsidé för ca 15 år sedan. Andra stora aktörer på marknaden är Froda, Toborrow m.m.

Men även om nya aktörer tar marknadsandelar finns alltså fortfarande ett stort behov av låneformer som matchar nyföretagarnas och småföretagarnas behov. Till det behovet är mättat kommer fortfarande en stor del småföretagare riskera vänskapsband genom att låna av vänner.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.