Inledning

I denna djupdykande undersökning kollar vi närmre på eventuella samband mellan partisympati och svenska låntagares ekonomiska situation.

De två frågeställningar vi vill få besvarade är:

 • Vilken partitillhörighet har de personer som anser att de har en dålig till mycket dålig ekonomi?
 • Har högern eller vänstern högst andel personer som anser att de har en dålig till mycket dålig ekonomi?

Totalt deltog 1000 personer i undersökningen och frågan denna djupdykande del bygger på är:

"Vilket parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet?"

Den data vi fick fram från denna fråga har vi sedan sammanställt och kommer presentera här nedan där vi hoppas kunna belysa tydliga korrelationer mellan vad de deltagande röstar på och hur de ser på sin ekonomiska situation i dagsläget.

Så röstade deltagarna i föregående val

 • Sverigedemokraterna: 170 deltagare
 • Vänsterpartiet: 76 deltagare
 • Liberalerna: 43 deltagare
 • Socialdemokraterna: 218 deltagare
 • Moderaterna: 176 deltagare
 • Centerpartiet: 49 deltagare
 • Kristdemokraterna: 41 deltagare
 • Miljöpartiet: 23 deltagare
 • Annat parti: 14 deltagare

*Totalt 110 deltagare ville inte uppge vilket parti de röstade på i föregående val.

All data i denna artikel bygger på undersökningen vi genomförde här.

Resultatet

Resultat

Som det framgår i grafen ovan är spridningen av hur man ser på sin ekonomi relativt jämn mellan de olika partitillhörigheterna. Det finns dock vissa partisympatier i relation till hur man ser på sin ekonomi som sticker ut. Exempelvis kan vi se att hela 34% av deltagarna som röstar på Miljöpartiet anser att de har en dålig ekonomi. Kollar vi däremot på deltagarna som röstar på Centerpartiet så anser nästan 37% att de har en bra ekonomi.

Men med det sagt så är det dags att kolla på vad vår data faktiskt visar oss och om vi kan få svar på de två frågeställningar som vi nämnde i början av artikeln.

Vilken partitillhörighet har de personer som anser att de har en dålig till mycket dålig ekonomi?

De deltagare som röstade på Miljöpartiet i förra regeringsvalet är de som anser att de har sämst ekonomi jämfört med alla andra partisympatier. Det som också är intressant att belysa är att 0% av de som röstade på Miljöpartiet anser att de har en mycket god ekonomi.

 • 52% av de deltagare som röstade på Miljöpartiet i förra regeringsvalet anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 50% av de deltagare som angav svaret "Annat parti" anser att de har en dålig till mycket dålig ekonomi.
 • 47% av de deltagare som röstade på Vänsterpartiet i förra regeringsvalet anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 46% av de deltagare som röstade på Liberalerna i förra regeringsvalet anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 44% av de deltagare som röstade på Sverigedemokraterna i föregående regeringsval anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 39% av de deltagare som röstade på Socialdemokraterna i föregående regeringsval anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 30% av de deltagare som röstade på Moderaterna i föregående regeringsval anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 24% av de deltagare som röstade på Centerpartiet i föregående regeringsval anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • 19% av de deltagare som röstade på Kristdemokraterna i föregående regeringsval anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.

Endast 23 av de totalt 1000 deltagande röstade på Miljöpartiet i föregående regeringsval. De svar vi har från deltagare med denna partisympati slår alltså väldigt hårt i procentfördelningen gällande hur man ser på sin ekonomi.

Ingen markant skillnad mellan högern och vänstern

Andel väljare med dålig ekonomi mellan högern och vänstern

Som det framgår i stapeldiagrammet så är det ingen markant skillnad mellan högern och vänsterns väljare sett till hur dålig ekonomi de anser att de har.

 • Totalt 34,86 % av de 479 personer som röstade på något av högerpartierna i förra valet angav att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.
 • Totalt 37,22 % av de 317 personer som röstade på något av vänsterpartierna i föregående val angav att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi.

Det går inte dra några slutsatser kring huruvida det finns en korrelation mellan dålig ekonomi och om man röstar på ett högerparti eller vänsterparti. Resultatet är dock föga förvånande, högerväljaren har historiskt haft en något högre medelinkomst än genomsnittet.

Sverigedemokraterna har störst andel väljare med svagast ekonomi av alla högerpartier

Andel väljare med dålig ekonomi hos SD kontra övriga högerpartier

För att bättre förstå varför inte skillnaden mellan andelen väljare med dålig ekonomi var större mellan vänstern och högern valde vi att kolla på om Sverigedemokraternas väljare påverkas högerns resultat "negativt". Som det framgår i stapeldiagrammet ovan så är så fallet. Hela 43% av de som angav att de röstade på Sverigedemokraterna i föregående val anser att de har en dålig eller en mycket dålig ekonomi.

Bland övriga högerpartier så är det endast 30% av väljarna som anser att de har en dålig eller mycket dålig ekonomi. Sverigedemokraterna får alltså antas locka till sig väljare som historiskt sett inte passar in med den bild man har av de personer som röstar på högern, det vill säga personer som tjänar något mer än medelinkomst i genomsnitt.

I denna undersökningen har vi klassat centerpartiet och liberalerna som högerpartier även om de ibland anses vara mittenpartier.

Slutsats

Det finns inte tillräckligt signifikanta skillnader mellan de olika partisympatierna och hur deltagarna ser på sin ekonomi för att påstå att en det finns en tydlig korrelation mellan en viss partisympati och hur bra eller dålig ekonomi deltagarna anser sig ha.

Det som dock framgår av den data vi fått fram är följande:

 • 55% av alla deltagare som röstade på Miljöpartiet i förra valet anser att de har en dålig till mycket dålig ekonomi. Detta är en avsevärt högre andel personer som anser att de har en dålig ekonomi jämfört med övriga partisympatier.
 • Sverigedemokraterna har en avsevärt större andel väljare med dålig eller mycket dålig ekonomi jämfört med alla andra högerpartier.
 • De deltagare som är mest nöjda med sin ekonomi röstade på antingen Centerpartiet eller Liberalerna i förra valet.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.