Stipendium till ekonomi- och finansstudenter VT 2023

Lånenstipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. 

Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom ekonomi och belöna arbetet som ligger bakom. 

Ansökningsperioden pågår fram till 28:e februari 2023 och vinnaren annonseras på vår hemsida i slutet av mars 2023.

Regler

  • Du studerar på en högskola eller universitet i Sverige
  • Uppsatsen ska skrivas på en C- eller D-nivå
  • Stipendiet motsvarar 5 000 kr och tilldelas vinnaren
  • Juryn består av medarbetare på Lånen.se och beslut kan ej överklagas
  • Vinnaren godkänner att namn och efternamn kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Compary AB

Så här ansöker du:

För att ansöka om stipendiet behöver du fylla i och skicka in formuläret som du finner längre ner på sidan .

Lånen behandlar alla ansökningar och personuppgifter enligt GDPR. För fullständig information om hur vi hanterar personlig data finner du på www.lånen.se/om/

Skicka in din ansökan