Stipendium till ekonomi- och finansstudenter VT 2025

Lånenstipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. 

Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom ekonomi och belöna arbetet som ligger bakom. 

Regler

  • Uppsatsen ska skrivas på en C- eller D-nivå
  • Stipendiet motsvarar 5 000 kr och tilldelas vinnaren
  • Juryn består av medarbetare på Lånen.se och beslut kan ej överklagas
  • Vinnaren godkänner att namn och efternamn kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Compary AB

Så här ansöker du:

För att ansöka om stipendiet behöver du fylla i och skicka in formuläret som du finner längre ner på sidan .

Lånen behandlar alla ansökningar och personuppgifter enligt GDPR. För fullständig information om hur vi hanterar personlig data finner du på www.lånen.se/om/

Tidigare vinnare:

VT 2024

Då inga bidrag kom in som matchade det tilltänkta syftet med Lånenstipendiet så utsågs inte heller någon vinnare för VT 2024.

VT 2023

Alice Carlson och Elin Wickman med arbetet "Grundskolans finansiering - Effekterna av skolpengssystemet".

Vår jury motiverar vinsten med följande:
Alice Carlsson och Elin Wickman har genom sitt arbete "Grundskolans finansiering - Effekterna av skolpengssystemet" tagit fram och undersökt hur det nuvarande skolpengssytemet fungerar i Sverige. Deras arbete ger insyn i både för- och nackdelar med hur systemet fungerar i dagsläget. Arbetet ger en i inblick från friskolorna och de kommunala skolorna intressen, vilket ger en förståelse över intressekonflikten som kan uppstå vid en reform av nuvarande system.

Juryn anser dessutom att Alice och Elins arbete både kan användas som diskussionsunderlag för debatt och ligga till grund för en proposition vad gäller en förändring till det nuvarande skolpengssytemet.

Kommentar från vinnarna:

Vi vill tacka för vinsten av Lånenstipendiet VT 2023 och för den fina motiveringen. Vårt val av ämne grundades i en vilja att få ökad kunskap för skolpengssystemet och dess effekter för den svenska skolan. Som blivande ämneslärare vill vi få förståelse för den skola vi kommer att möta i framtiden. Vi är glada att Lånenstipendiet bidrar till att uppmärksamma ett ämne som är viktigt för oss.

Vinnare av Lånenstipendiet VT 2023

Ansökan om Lånenstipendiet är för tillfället stängd. Vi börjar återigen acceptera ansökningar i augusti 2024.

Skicka in din ansökan