Lånens redaktionella innehåll har två huvudsakliga uppgifter:

  • Information: Vårt innehåll ska ge våra besökare den information de behöver för att fatta välgrundade beslut
  • Vägledning: Vårt innehåll ska hjälpa våra besökare att hitta rätt produkt för deras behov.

Uppgifter och mål

Lånens mål är att vara en ledande källa till information och vägledning om lån och sparande. 

Vi vill göra det enkelt och smidigt för våra besökare att hitta den information och de verktyg de behöver för att ta de bästa besluten för sig själva och sina familjer.

Metod och process

Lånens redaktionella innehåll skapas genom en process som involverar flera olika yrkesroller, bland annat skribenter, redaktörer och designers. Processen börjar med att en skribent får i uppdrag att skriva en artikel eller ett blogginlägg. Skribenten gör då research och skriver en första version av innehållet. Redaktören granskar sedan innehållet och gör eventuella justeringar. Slutligen designas innehållet av en designer för att passa Lånens webbplats.

1. Innehållstrategi

För att skapa innehåll som är relevant och värdefullt för våra besökare börjar vi med att utveckla en innehållstrategi. I vår innehållstrategi identifierar vi våra målgrupper, deras behov och intressen, samt de ämnen vi vill täcka.

2. Research

När vi har en klar bild av vad vi vill skriva om börjar vi göra research. Vi samlar in information från en mängd olika källor, bland annat experter, branschorganisationer och statliga myndigheter.

3. Skrivande

När vi har samlat in tillräckligt med information börjar vi skriva. Vi använder ett tydligt och lättläst språk så att våra besökare kan förstå vårt innehåll.

4. Granskning

När vi har skrivit en första version av innehållet granskar en redaktör det. Redaktören ser till att innehållet är korrekt, aktuellt och relevant för våra målgrupper.

5. Design

När innehållet har granskats designas det av en designer. Designern ser till att innehållet är visuellt tilltalande och passar Lånens webbplats och andra kanaler.

6. Publicering

När innehållet har designats publiceras det

7. Uppföljning

Vi följer upp våra redaktionella inlägg för att se hur de presterar. Vi analyserar data från våra webbplatsbesök för att identifiera vilka inlägg som är mest populära och effektiva.

8. Förbättringar

Vi använder datan från våra analyser för att förbättra vårt redaktionella innehåll. Vi kan till exempel göra innehållet mer relevant för våra målgrupper, förbättra språket eller lägga till mer visuellt innehåll.

Lånens redaktionella innehåll ska uppfylla följande krav

  • Rättvishet och objektivitet: Vårt innehåll ska vara korrekt och sakligt, och det ska inte presentera några vinklade eller partiska åsikter.
  • Aktuell och relevant information: Vårt innehåll ska vara aktuellt och relevant för våra målgrupper. Vi ska se till att vårt innehåll är uppdaterat med den senaste informationen och att det är relevant för de ämnen som våra målgrupper är intresserade av.
  • Tydligt och lättläst språk: Vårt innehåll ska vara skrivet på ett tydligt och lättläst språk så att våra besökare kan förstå det utan att behöva ha en djup förståelse för ämnet.
  • Fokus på våra kunders behov: Vårt innehåll ska fokusera på att tillgodose våra kunders behov. Vi ska se till att vårt innehåll är relevant och värdefullt för våra besökare.
Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.