Att äga både en bostad och en bil är för många en central del av den svenska livsstilen. Många gånger finansieras dessa med olika typer av lån. Men vad händer om man skulle kunna kombinera dessa lån och få en smidigare och mer ekonomiskt hanterbar situation? Att baka in ett billån i bolånet är en strategi som har väckt intresse bland många husägare. I den här artikeln undersöker vi möjligheterna och riskerna med att slå ihop billånet med bolånet.

Om du går i tankarna om att teckna ett nytt billån för att baka in detta i ditt bolån kan du räkna på kostnaderna med vår kalkylator för billån.

När är det möjligt att baka in billånet i bolånet?

Att baka in ett billån i bolånet är en taktik som kräver viss ekonomisk flexibilitet och utrymme. Här är några faktorer som spelar in:

  1. Bolånets utrymme

För att kunna baka in ett billån i bolånet måste det finnas tillräckligt med utrymme inom det totala bolånebeloppet. Du kan inte låna mer än 85% av bostadens värde enligt gällande regler. Om du är nära denna gräns kan du be om en omvärdering av din bostad för att se om det finns möjlighet att öka belåningen.

  1. Amortering och belåningsgrad

Att ha amorterat ner bolånet en bit och inte ha utnyttjat hela maxbelåningen vid bostadsköpet ökar chansen att kunna baka in ett billån.

  1. Bostadens värdeökning

Om din bostad har ökat i värde sedan du köpte den kan du, som nämnts tidigare, överväga att låta den omvärderas för att frigöra mer utrymme i bolånet.

  1. Omfattande renovering eller utbyggnad

Om du har genomfört större renoveringar eller utbyggnader på din bostad sedan köpet kan detta i vissa fall ge dig möjlighet att öka belåningen tidigare än de vanliga fem åren.

För- och nackdelar med att baka in billånet i bolånet

Fördelar:

  • Lägre total räntekostnad

Genom att kombinera ett billån med ett bolån, som vanligtvis har lägre ränta, kan du minska dina samlade räntekostnader. Detta resulterar i lägre månatliga betalningar och mer pengar kvar i plånboken.

  • Minskad månatlig belastning

Genom att förlänga lånetiden när du integrerar billånet i bolånet kan du jämna ut dina månatliga betalningar över en längre period. Detta kan göra det lättare att hantera din ekonomi och undvika plötsliga ekonomiska påfrestningar.

  • Enkel hantering

Att ha ett enda lån istället för två separata lån gör det enklare att hålla koll på dina räkningar.

Nackdelar:

  • Ökad skuldsättning

Genom att öka ditt bolån med ett billån ökar din totala skuldsättning. Det inte är inte alla som väljer att teckna ett lån när de skaffar en bil (exempelvis är privatleasing också populärt).

  • Risk för överbelåning

Om bostadsmarknaden försämras och din bostads värde minskar kan du hamna i en situation där du är överbelånad. Detta kan begränsa dina alternativ och skapa svårigheter om du vill sälja din bostad.

  • Ränterisk

Framtida förändringar i ränteläget kan påverka den totala räntekostnaden för ditt kombinerade lån. Om räntorna stiger kan dina lånekostnader öka, vilket kan förändra den ekonomiska fördelen du initialt upplevde genom att baka in ditt billån i bolånet.

Vad händer med amorteringskravet om jag höjer mitt bolån?

Amorteringskravet i Sverige är en regel som kräver att låntagare amorterar en viss del av sitt bolån varje år. Amorteringskravet infördes för att öka låntagares motståndskraft mot stigande räntor och för att minska risken för överbelåning på bostadsmarknaden.

Om du höjer ditt bolån genom att inkludera ett billån eller annat lån i det befintliga bolånet kan det påverka ditt amorteringskrav. Genom att öka ditt befintliga bolån med ett annat lån ökar den totala skulden, vilket kan innebära att du når över gränsen på 70% av bostadens kostnad, vilket innebär att du måste amortera en extra procent per år.

Hur påverkas räntan av att man bakar in ett billån i bolånet?

Att baka in ett billån i bolånet kan vara en lockande strategi, särskilt med tanke på de potentiella fördelarna som diskuterades tidigare. Den främsta anledningen till att detta kan vara en bra idé är möjligheten att minska dina totala räntekostnader genom att dra nytta av de generellt sett lägre räntorna på bolån jämfört med billån. Detta kan resultera i lägre månadskostnader och ge en mer stabil ekonomisk situation på kort och lång sikt.

Med det sagt finns det tillfällen då det inte är en lika bra idé att baka in ett billån i ett bolån. Om vi exempelvis tar ett scenario där du tecknade bolånet när räntan var ovanligt högt och valde att binda lånet på ett par år och ränteläget sen sjönk när du skulle köpa din bil. I detta fall kan du ha blivit erbjuden en lägre ränta på ditt billån än vad du redan har på ditt bolån. I ett sådant scenario är det inte värt det att baka in billånet i bolånet.

Det är också viktigt att betona att inbakning av ett billån i bolånet inte är en universell lösning. Det är en strategi som passar vissa ekonomiska situationer bättre än andra. För att avgöra om det passar dig är det bäst att konsultera med din bank eller långivare. De kommer att bedöma din befintliga bolåneram, din belåningsgrad och din förmåga att hantera den ökade skuldsättningen.

Vanliga frågor när man bakar ihop bil- och bolån

Kan man höja bolån för att köpa bil?
Hur stort billån kan man baka in i bolånet?
Vad kostar det att låna upp på huset?
Går det att baka in andra lån i bolånet?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.