Ett alternativ till att låna pengar till bilen är att leasa den. Det har tidigare främst varit vanligt för företag men privatleasing har ökat rejält senaste åren vilket även gjort att allt fler företag erbjuder detta alternativ.

Så fungerar leasing

Leasing innebär att man långtidshyr bilen. Det är alltså fortfarande företaget som äger bilen även om privatpersonen har den i flera år. Under denna tid betalas en fast månadskostnad där bland annat service, försäkring, vägassistans, sommar- och vinterdäck och däckförvaring är tjänster som kan ingå. Det är även ett generellt krav att bilen maximalt får köras ett visst antal mil per år och ett leasingavtal löper ofta under tre år.

Fördelen med leasing är därmed att personen bara betalar en fast kostnad varje månad. Detta för att ha en modern bil där man inte behöver bry sig om kostnader som uppkommer kring ex. service, däckbyte m.m.

Fördelarna med leasing

  • Mycket enkelt och smidigt
  • Fast kostnad vilket inte skapar oväntade utgifter
  • Ha alltid en modern bil utan att behöva oroa dig för värdeminskning
  • Kontantinsats behövs inte och låneskuld uppstår inte

Nackdelarna med leasing

  • Kan vara krångligt och dyrt om avtalet behöver brytas i förtid.
  • Kostnader kan uppkomma för ”onormalt slitage”
  • Bilen får maximalt köras ett visst antal mil per år
  • Bilen ägs av företaget som leasar ut bilen, vilket skapar begränsningar för vad man får göra med bilen.
  • Kan bli dyrare än billån.

Ta billån

Den som tar ett billån har betydligt större frihet än den som leasar bilen. Med ett ägande finns varken begränsningar gällande ombyggnation, försäkringsval eller körsträcka. Någon diskussion behöver heller inte uppstå kring vems ansvar det är om en skada uppstår. Hela ansvaret ligger på bilägaren.

Den som köper en bil och har låga driftskostnader (ej drivmedel medräknat) kan därmed tjäna på att köpa bilen istället för att leasa.

Vad är billigast?

Följande siffror använde Råd & Rön år 2015 när de ställde dessa två finansieringsmöjligheter mot varandra:

Leasing

Med en Leasingkostnad på 2199 kr får man använda bilen i upp till 4500 mil under tre år. I avtalet ingår bland annat service och försäkring. Utöver drivmedel är det alltså 2199 kr som betalas.

Billån

I detta fall räknar de med ett billån med säkerhet där bilens värde är 130.000 kr och lånet därmed på 104.000 kr (80% av kostnaden för bilen). Under dessa tre år sker en stor värdeminskning (beräknas till 45%) och man beräknar därmed att få tillbaka 58.500 kr vid försäljning efter tre år. Därför behöver resterande 45.500 kr amorteras för att det ska bli ett likvärdigt exempel mot leasing. Amorteringen blir då 1264 kr/mån. Om man räknar med en räntesats på 5,7% blir räntekostnaden i genomsnitt 392 kr. Därtill kostar kontantinsatsen 722 kr/mån, service 236 kr/mån och halvförsäkring 292 kr/mån. På den räntekostnad som uppkommer får sedan ett ränteavdrag göras på 30% vilket gör att 118 kr/mån fås tillbaka på kommande deklaration.

Den sammanlagda månadskostnaden för detta räkneexempel är 2788 kr/mån.

Vad är då bäst?

Leasing handlar främst om trygghet. En trygghet att den fasta kostnaden inte blir högre än avsatt belopp. En trygghet att man får service, försäkring och annat som gör bilägandet lättare. Det kan uppkomma extrakostnader men dessa är betydligt färre än när bilen ägs. Tittar man på det rent ekonomiskt så kan det vara billigare att leasa bilen än att ta ett lån. Enligt Råd & Röns uträkning vore leasing det bästa alternativet men då krävs det också att räntesatsen inte är högre eller att bilen inte kostar mer.

Genom att ta billån och köpa bilen själv kan man göra en stor ekonomisk vinning – eller ekonomisk förlust. Till stor del beror det på hur mycket reparationer och service som behöver genomföras över dessa tre år. Med leasing är kostnaden fast över alla år. En trygghet som vissa är beredda att betala för – andra väljer hellre att låna pengar och äga bilen.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.