Vad innebär det att ha ett lån med medsökande? 

Medlåntagare är den person, eller de personer, som står på låneavtalet utöver låntagaren. De är alla solidariskt ansvariga för lånet vilket innebär att alla är lika betalningsansvariga mot banken. Fördelen med att ha en medlåntagare är att bankerna lättare beviljar lånen och till viss del även kan erbjuda lägre ränta.

Exempel:

Peter ansöker om ett privatlån på 70 000 kr hos SevenDay men blir nekad lånet på grund av för låg inkomst och därmed för låg kreditvärdighet. Han frågar sin vän Anna om hon kan bli medlåntagare för att därigenom öka säkerheten för banken. Anna ställer upp på detta då Peter lovar att betala tillbaka lånet i tid och att hon inte behöver oroa sig om lånet.

Lånet blir beviljat och pengarna betalas nu ut. Detta tack vare att Peter nu har medlåntagare. Men tre veckor senare skadas Peter i en bilolycka och får under flera månader betydligt lägre inkomst. Det slutar med lånet inte återbetalas och att banken kräver att Anna ska betala hela lånet. Med sina besparingar löser hon lånet. En del av summan kunde Anna sedan kräva tillbaka från Peter.

Enklaste lånen med medsökande i mars 2024

Här kan du enkelt se vilka banker som det är lättaste att få lån med en medsökande hos. Samtliga banker ger er möjligheten att låna upp till 600 000 kr utan säkerhet.

 • Advisa - Enklaste lånen med medsökande - Här kan du låna upp till 600 000 kr tillsammans med en närstående utan att ange någon pant.
 • Lendo - Låneförmedlare som hittar de billigaste lånen när du söker lån med medsökande. Lånet kan ansökas digitalt och via brev.
 • Enklare - Låna upp till 600 000 kr med medsökande. Enklare jämför flera än 30 banker när du har en medsökande på lånet.
 • Sambla - Största låneförmedlaren som erbjuder kunnig support när du ska söka lån med medsökande.
 • Axo Finans - Här får du hjälp att ta lånet med lägsta möjliga ränta när du söker ett lån tillsammans med en medsökande.

Varför beviljas fler lån med en "medlåntagare"?

Det första en bank gör när de får din låneansökan är att ta en kreditupplysning. Utifrån uppgifterna som lämnats i ansökan samt de som finns på kreditupplysningen sker en bedömning av din kreditvärdighet (möjlighet att betala tillbaka lånet). Är den för låg nekas lånet.

Har du medlåntagare sker kreditupplysning både på dig och din medlåntagare varpå kreditbedömning sker. Eftersom ni är solidariskt ansvariga för lånet kan banken fritt vända kravet mot den man anser ha störst möjlighet att betala lånet. Därmed ökar den totala säkerheten och lånet kan lättare beviljas.

Vad är fördelen med medlåntagare?

 • Lättare att få lån och med bättre villkor
  Fördelen med att ha medlåntagare är att du lättare får lånet beviljat. I vissa fall kan även banken ge lägre ränta på lånet.
  Orsaken är att säkerheten ökar i och med att banken kan kräva återbetalning från mer än enbart en person.
 • Hjälp barnen att få sin första bostad
  Många föräldrar blir medlåntagare till sina barn när de ska låna pengar till sin första bostad. Som ung, med tillfälliga jobb, kan det vara svårt att få ett större bolån. Är föräldrarna medlåntagare ökar säkerheten tydligt mot banken vilket gör att lånet ändå kan beviljas.
 • Solidariskt ansvariga
  Om ett lån tecknas med medlåntagare så är låntagaren och medlåntagaren solidariskt ansvariga för lånet. Det betyder att banken kan välja vem de ska kräva tillbaka lånet från. Banken väljer alltså själv vem de vill skicka inkassokravet mot och eventuellt låta Kronofogden göra utmätning på. Du har alltså lika stort ansvar som om du tecknat lånet själv.

Vad är nackdelen med medlåntagare?

 • Medlåntagaren kan behöva betala hela lånet
  Att ställa upp som medlåntagare kan uppfattas som en vänlig handling för att hjälpa en vän eller släkting att få ett lån. Men samtidigt finns det orsaker till att banken inte beviljat lånet till personen utan medlåntagare. Till stor sannolikhet har personen en svag kreditvärdering. Det finns alltså en risk att lånet inte återbetalas i tid.
  Risken en medlåntagare tar är därmed att lånet inte återbetalas enligt avtal vilket kan innebära att banken ställer hela kravet mot medlåntagaren. Du som medlåntagare måste alltså vara beredd på att kunna betala hela lånebeloppet. Om du inte är det bör du inte heller bli medlåntagare.
 • Vänskap som bryts
  Hur skulle din vänskap påverkas om du ställt upp som medlåntagare på ett lån på 100 000 kr och din vän av sjukdom, arbetslöshet eller slarv inte betalar lånet? En situation som kan uppstå där du helt och hållet ensam kan krävas på lånebeloppet.
 • Kan försämra medlåntagarens kreditvärdighet
  Eftersom medlåntagaren skriver under avtalet registreras det att personen har solidariskt ansvar för skulden. Om sedan en egen låneansökan skickas in sker en kreditbedömning som väger in det gemensamma lånet i kreditvärderingen. Risken finns alltså att kreditvärderingen försämras och att man själv inte blir beviljad lån.

När används en medlåntagare?

Medlåntagare är vanligt på bolån. Därmed delar två personer som bor i samma bostad på bolånet. Genom att ha medlåntagare kan större belopp lånas ut, lägre ränta erbjudas och lånet lättare beviljas.

Det är även mycket vanligt att banker och kreditbolag erbjuder medlåntagare på privatlån. Däremot är det inte lika vanligt på snabblån, smslån eller kontokrediter.

Kan jag avsäga mig min del av lånet?

Nej, om du skrivit på att vara medlåntagare är du detta till och med att lånet återbetalats. Enda alternativet är att en annan medlåntagare vill gå in och ta över ansvaret och att borgenären (banken) godkänner detta.

En ytterligare lösning är att låntagare tecknar ett nytt lån och använder pengarna för att lösa nuvarande lån (som har medlåntagare). I och med att lånet därmed är återbetalat har inte medlåntagaren längre något ansvar.

Vad händer om medlåntagaren avlider?

Om låntagare eller medlåntagare avlider kvarstår det solidariska ansvaret. I första hand går det över på dödsboet men det kan även innebär att hela skulden förväntas betalas av den person som är kvar i livet.

Vad innebär regressrätt på lånet?

Huvudregeln är att lån med medlåntagare har regressrätt. För att få bort regressrätten krävs alltså att ett avtal finns kring detta.

I det fall en medlåntagare blir krävd på hela lånebeloppet av banken kan regressrätten utnyttjas mot låntagaren. Detta genom att kräva tillbaka den del av lånesumman som betalats åt låntagaren.

Även om ni är solidariskt ansvariga mot borgenären så innebär detta alltså inte att en låntagare kan strunta i att betala, låta medlåntagaren betala allt och sedan helt undgå att betala sin skuld.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.