Ränteskillnadsersättning - När du löser ditt lån i förtid

Ska du välja rörlig eller bunden ränta på ditt privatlån? Det är frågan många ställer sig när de ska teckna ett lån. Ifall du vill undvika att eventuellt behöva betala ränteskillnadsersättning är det rörlig ränta du bör välja. Ränteskillnadsersättning behöver endast betalas om du löser ett bundet lån i förtid.

Det finns dock både fördelar och nackdelar med rörlig eller bunden ränta, och i denna artikel kommer vi gå igenom allt du behöver veta så att du kan välja det som passar din situation bäst. 

Rörliga och bunden ränta - Så funkar det

Rörlig ränta innebär att din ränta justeras utefter förändringarna på räntemarknaden. Om det allmänna ränteläget försämras innebär det att räntan på ditt lån kommer att höjas, och vice versa.

Bunden ränta innebär att din ränta sätts över en viss tid, exempelvis ett par år eller under lånets totala löptid. Oavsett vad som händer på räntemarknaden betalar du samma sak under hela bindningstiden.

Om du ska ha rörlig eller bunden ränta är upp till dig i samförstånd med banken. När du väljer bunden ränta förbinder du dig att betala en viss summa under en viss period. Detta kan liknas vid ett telefonabonnemang där du ofta har en bindningstid, exempelvis på 24 månader. Om du vill lösa ditt lån i förtid behöver du då betala en avgift, eftersom du bryter ditt kontrakt. För lån kallas detta ränteskillnadsersättning.

Rörlig ränta passar dig som

Om du har god ekonomi och goda marginaler rekommenderas det ofta att välja rörlig ränta, helt enkelt då detta har varit det historiskt bästa alternativet. I regel betalar du mindre för ditt lån när du väljer rörlig ränta, även om så inte alltid behöver vara fallet.

Fördelar med rörlig ränta

 • Lägre initial ränta

När du tecknar ditt lån får du i regel lägst möjlig ränta när du väljer rörlig ränta. För att skydda sin investering sätter banken en aningen högre ränta för bundna lån, så att de inte förlorar lika mycket om det övergripande ränteläget stiger.

 • Du kan potentiellt få en lägre ränta med tiden

Att välja rörlig ränta är lite av en chanstagning. Om du har god kunskap om världsekonomin eller överlag har en god känsla för hur räntemarknaden kommer utvecklas kan rörlig ränta leda till en lägre ränta under lånets löptid.

Nackdelar med rörlig ränta

 • Ovisshet

I och med att det du betalar kan förändras med tiden blir det svårare att budgetera för räntekostnader. För personer och hushåll med stram ekonomi kan det framstå som lockande att välja rörlig ränta då den initiala räntan är lägre, men det är riskabelt.

 • Du kan potentiellt få en högre ränta med tiden

På samma sätt som att räntan kan sjunka med tiden kan den även stiga. Om du väljer rörlig ränta kan du därmed hamna i en situation där du betalar betydligt mer för ditt lån än om du hade valt bunden ränta.

Fast ränta passar dig som

Om din ekonomi är lite mer stram kan det kännas mer tryggt att välja fast ränta, då du på så sätt kan budgetera över hela lånets bindningstid utan att oroa dig för plötsligt ränteökningar.

Fördelar med bunden ränta

 • Du vet exakt vad du betalar under bindningstiden

När du binder din ränta vet du att du kommer betala en viss summa, antingen under hela löptiden eller under en viss tid. På så sätt blir det lättare att planera din ekonomi.

 • Påverkas inte av omvärlden

Hur det går med ekonomin kan du som privatperson inte styra, så det kan vara betryggande att veta att du oavsett vad som händer inte behöver betala betydligt mer för ditt lån om reporäntan räntan plötsligt stiger.

Nackdelar med bunden ränta

 • Högre initial ränta

När banker sätter rörlig respektive bunden ränta sätter de en aningen högre ränta för bundna lån. Om den räntan inte stiger innebär det att du betalar mer för ditt lån med bunden ränta än om du hade valt rörlig ränta.

 • Historiskt sätt dyrare med bunden ränta

När man tittar på det historiskt sett har det varit billigare att välja rörlig ränta. Med det sagt kan man ha otur och välja rörlig ränta precis innan räntan börjar stiga.

Kan banken höja mitt lån som har fast ränta?

Nej, om du har fast ränta kan ditt lån inte höjas under bindningstiden, även om reporäntan höjs. För många lån binds lånet under hela löptiden, vilket innebär att du alltid kommer betala samma ränta under hela lånet. Med det sagt finns det lån som inte binds under hela löptiden, framförallt bolån. Eftersom bolån i regel är så höga binds räntan istället under ett par år. 

Efter denna tid måste lånet bindas på nytt, och då binds det efter rådande ränteläge. På så sätt kan du komma att betala mer för ditt lån över tid, även om du väljer bunden ränta, om bindningstiden inte sträcker sig över hela lånets löptid.

Styrräntan har höjts när mitt lån var låst

Om du valde att låsa eller binda räntan när du tecknade lånet och under din bindningstid

Skulle styrräntan ha ökat under tiden som ditt lån var låst så kommer du ha samma ränta på ditt lån tills bindningstiden tar slut. När bindningstiden är slut så kommer du ha möjlighet att binda om lånet, men då också till räntorna efter dagens marknadsläge. För den som har ett större lån som ett billån eller bolån så kan detta innebära enorma skillnader i månadskostnader. Nedan finner du en tabell som visar hur mycket mer ett lån kommer kosta när räntan ökar:

Lånebelopp Ränteförändring Ökning per månad
1 000 000 1% 833 kr
1 000 000 2% 1 667 kr
1 000 000 3% 2 500 kr
1 000 000 4% 3 333 kr
1 000 000 5% 4 167 kr

Lösa bundet lån - Vad kostar det?

Exakt vad ditt lån kommer kosta att lösa beror på ett flertal faktorer. De viktigaste faktorerna är dessa:

 • Räntan på ditt lån
 • Den totala kostnaden för ditt lån
 • Om du amorterar eller inte
 • När du band räntan
 • Hur lång tid det är kvar på din bindningstid

För att göra det så tydligt som möjligt har vi tagit fram ett fiktivt exempel, men du kan på egen hand räkna på hur mycket du måste betala i ränteskillnadsersättning genom att använda kalkylatorn på konsumenterna.se.

I vårt exempel har vi 50 000 kronor kvar att betala av vårt lån med en bunden ränta på 7%. Lånet bands efter 2014-07-01 (relevant p.g.a. lagändring). Bindningstiden löper ut den 1:a juni 2023 och vi vill lösa lånet idag. Vi amorterar inte på lånet.

Baserat på det hade vi behövt betala 624 kr i ränteskillnadsersättning.

Måste jag betala ränteskillnaden?

Ja, ränteskillnadsersättning måste betalas om du vill lösa ett lån med bunden ränta. Det går inte att undvika att betala ränteskillnadsersättning om du ska lösa ett lån med bunden ränta, och vanligtvis går det inte att förhandla med banken för att slippa betala. Det spelar heller ingen roll om lånet är med eller utan säkerhet, men det är värt att nämna att du kan byta den säkerhet som används för ditt lån utan att behöva betala någon extra kostnad.

Rörliga och bundna lån med lägst ränta 2024

Advisa
Ränta 4,75 - 33,99 %
Maxbelopp 600 000 kr
Lendo
Ränta 4,70 - 33,75 %
Maxbelopp 600 000 kr
Sambla
Ränta 5,20 - 33,99 %
Maxbelopp 600 000 kr

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.