Lånen.se

Omstartslån / Nystartslån - Komplett guide och tips vart du kan låna

Publicerad av Kajsa Amnehagen och uppdaterad 19 december 2019
Omstartslån / Nystartslån - Komplett guide och tips vart du kan låna

Omstartslån passar dig som har ett flertal olika lån, en mycket hög låneskuld eller på annat sätt tyngs av din lånesituation. Lånet kan tecknas trots betalningsanmärkningar och/eller skuldsaldo hos Kronofogden. Med omstartslånet får du en ”omstart”. En möjlighet att bli skuldfri och börja om på nytt.

Här kan du låna

Nystart Finans
Ränta från
9,90 %
Maxbelopp
500 000 kr

Nystart Finans kallar sitt lån för ”Nystartslån”. Här går det att teckna nystartslån med betalningsanmärkning och/eller skuldsaldo hos Kronofogden.

”Vill du påbörja en hållbar resa mot högre privatekonomisk medvetenhet och skuldfrihet – då finns vi redo att hjälpa till” / Nystart Finans

Kreditbolaget går, tillsammans med dig, igenom din ekonomiska situation för att hitta en hållbar väg mot skuldfrihet. Bland annat kan ett samlingslån tecknas för att lösa dyrare lån. Under hela lånets löptid ges ekonomisk rådgivning och genomförs återbetalningarna enligt avtal kan det premieras med lägre ränta.


Marginalen Bank Omstartslån
Ränta från
Individuellt
Maxbelopp
600 000 kr

Marginalen Omstartslån tecknas med en fastighet som säkerhet. Låna från 150 000 kr på en bostadsrätt värd minst 250 000 kr eller villa värd minst 500 000 kr.

”Lös skulder hos Kronofogden med din bostad som säkerhet”/ Marginalen Bank

Få en betydligt lägre ränta än vad som ges på privatlån, kreditkort och andra lån. Dessutom kan amorteringstid väljas upp till 50 år.


Svea Ekonomi Omstartslån
Ränta från
Individuellt
Maxbelopp
200 000 kr

Svea Ekonomi Skuldfinansiering - Hos Svea Ekonomi kallas lånet för ”Skuldfinansiering” vilket påvisar vad målet är – att förbättra lånesituationen och långsiktigt bli skuldfri.

”Hellre 1 bra lån än 10 dåliga skulder”/ Svea Ekonomi

Inkassoskulder, skuld hos kronofogden eller betalningsanmärkningar behöver inte vara ett problem. Svea Ekonomi tar kontakt med alla långivarna och hjälper till att skapa ett enda lån med betydligt bättre villkor. Någon säkerhet behövs inte.


Vad karaktäriserar omstartslån?

 1. Betalningsanmärkningar är inget hinder

  De flesta som söker omstartslån har betalningsanmärkningar och en mycket ansträngd ekonomi. Lånet är tänkt att hjälpa till i denna situation och ge en ”ekonomisk omstart”.

 2. Skulder hos Kronofogden är inget hinder

  Omstartslån är en av de få lån som kan tecknas trots skulder hos Kronofogden. Kreditgivaren hjälper till att lösa dessa skulder samt övriga lån och krediter.

 3. För dig med många och/eller höga skulder

  Låneformen vänder sig till dig med många smålån, höga skulder och problem att klara av dessa. Målet är att skapa en bättre lånesituation med lägre månadskostnad.

 4. Kan tecknas som bolån eller privatlån

  Omstartslån kan tecknas med en fastighet som säkerhet. Då ges lägst ränta, längst amorteringstid och lägst månadskostnad. Finns ingen bostad att belåna tecknas lånet som ett privatlån, dvs utan säkerhet.

 5. Få lägre månadskostnad = Bättre ekonomi

  Det som främst karaktäriserar omstartslånet är att det ger en lägre månadskostnad och hanterbar lånesituation. Ett tydligt steg till att en dag bli skuldfri.

Fördelar med omstartslån

Den största fördelen med omstartslån är att låntagaren kan få en lägre månadskostnad för sina lån och därmed i längden kunna bli skuldfri.

Med omstartslån skapas förutsättningarna för att bli skuldfri

Genom att ett enda, större lån, tecknas kan en låg ränta och lång amorteringstid erbjudas. Detta i förhållande till snabblån, kreditkort, avbetalningar m.m. Lånet tecknas alltså för att betala av samtliga andra lån och krediter.

Med ett enda lån blir det även lättare att få kontroll på lånesituationen. Många som har en svår lånesituation vet inte ens hur många lån de har eller dess totala summa. Med ett enda lån blir det betydligt lättare och överskådligt.

Kortfattat: Med omstartslån skapas förutsättningarna för att bli skuldfri.

Omstartslån med bostad – Så fungerar det

Flera långivare erbjuder omstartslån där bostaden används som säkerhet. Det är därmed ett bolån som tecknas på befintlig bostad och där pengarna används för att lösa dyrare lån.

Fördelen med omstartslån med bostad som säkerhet är den lägre räntan. Flera långivare erbjuder dessa bolån med räntor kring 5 – 6 %. De som inte äger någon bostad får istället teckna ett lånet i form av ett privatlån där räntan ofta är 15 – 25 %.

 1. Räkna ut möjligt lånebelopp

  Med bolån får lånesumman maximalt vara 85 % av bostadens värde. Är bostaden värd 1 000 000 kr kan alltså maximalt 850 000 kr lånas. Börja med att räkna ut hur mycket som kan lånas och kontrollera belåningsgraden.

 2. Gör en låneansökan

  Låneansökan kan ske online eller via blanketter som skickas in till kreditgivaren. Ansökan är inte bindande utan visar enbart om lånet kan beviljas och vad månadskostnaden i så fall skulle bli.

 3. Godkänn ansökan – Få hjälp med skulderna

  Blir ansökan godkänd visas ränta, månadskostnad och amorteringstid i låneförslaget. Ett omstartslån med bostad som säkerhet ger generellt låg ränta och lång amorteringstid. Därmed kan månadskostnaden bli mycket låg. Kreditbolaget kan även hjälpa till med att betala av skulder hos andra kreditbolag. Resterande summa betalas ut till låntagarens bankkonto.

Omstartslån utan bostad – Så fungerar det

Ägs ingen fastighet som kan pantsättas är alternativet ett omstartslån utan säkerhet. Det är ett privatlån som därmed används för att lösa övriga lån och skulder.

Fördelen med omstartslån utan säkerhet är att fler kan få tillgång till lånet. Många som söker omstartslån har redan en fullt belånad bostad eller ingen bostad att belåna.

 1. Gör en intresseanmälan

  I anmälan anges bland annat önskat lånebelopp, inkomst och boendeform. En första bedömning sker av kreditgivaren som avgör om lån kan beviljas eller inte.

 2. Genomgång av ekonomin

  Tillsammans med en handläggare går ni igenom den ekonomiska situationen och planerar hur stort belopp som ska lånas, vilka lån som ska lösas och vilken månadskostnad som kan hanteras.

 3. Få hjälp med lösa krediterna

  Om lånet beviljas kan kreditgivaren oftast hjälpa till med att lösa de övriga lånen. De tar därmed kontakt med långivarna och betalar dessa lån med omstartslånet.

  Nu är det enbart ett enda lån (istället för många) och en hanterbar månadskostnad. Det blir därmed ett tydlig steg mot skuldfrihet.

Öka chansen att få lånet - Medsökande

Främst beror avslag på låneansökan på att det är för stora skulder, för liten inkomst eller att anställningsformen anses vara för riskabel (fast anställning brukar krävas). En lösning kan vara att ha en medsökande.

Medsökande ökar chansen att få lån

Med en medsökande ökar chansen att låneansökan blir beviljad. Detta inte minst om den personen har fast anställning och inte egna stora skulder. Kreditgivaren gör kreditupplysning på både låntagaren och medsökanden, ser på er totala inkomst och gör en riskbedömning utifrån detta. Fördelen med medsökande är alltså att lånet lättare kan beviljas.

Medsökande har fullt ansvar

Det är viktigt att både låntagaren och den som är medsökande är helt införstådd i den medsökandes ansvar. Om låntagaren inte kan betala, eller av annan anledning inte betalar, så kan banken ställa hela kravet på medlåntagaren. De bägge är alltså lika betalningsskyldiga mot banken.

Läs mer om medsökande här.

Öka tryggheten – Låneskydd / Betalskydd

Målet med ett omstartslån är att skapa en tryggare, stabilare och förbättrad lånesituation. Även om tillägget ”Låneskydd” ger en extrakostnad till lånet så skapas även en extra trygghet. En trygghet i att lånet kommer kunna betalas även vid längre sjukskrivning eller oväntad uppsägning från jobbet. Plötsliga händelser i livet som minskar inkomsten rejält och som snabbt kan försämra en redan pressad situation. Låneskydd kan sammanfattas med:

 • Arbetslöshet – Blir du oväntat uppsagd betalar låneskyddet kostnaden för lånet. Vanligtvis finns en karenstid, exempelvis en månad.
 • Sjukskrivning – Även vid längre sjukskrivning ges ersättning för lånekostnaden.
 • Dödsfall – Hela skulden skrivs av vid dödsfall. Vissa långivare har inte denna del.
 • Ersättning i 12 månader – Antal månader som ersättning ges varierar mellan långivare. Ofta är det 12 månader.
 • Månadspremie – Premien som betalas är vanligtvis kring 5 – 7 % av månadskostnaden.

Om låneskyddet aktiveras kommer fakturabeloppet på låneavin minimeras samtidigt som lånet ändå minskas. Något belopp betalas alltså ut till låntagarens bankkonto. (Låneskydd kallas även ibland för Betalskydd).

Läs mer om låneskydd här.

Samla lån - omstartslån – nystartslån – skillnaderna?

 1. Samla lån

  Oavsett ekonomisk situation finns ofta en fördel i att samla sina lån i ett enda större lån. Det är ett vanligt sätt för låntagare att minska sin månadskostnad och spara pengar.

 2. Omstartslån

  Omstartslån är ett lån som tecknas när en rejäl ”omstart” behövs i lånesituationen. Låntagaren har ofta betalningsanmärkningar och inte sällan skuld hos Kronofogden. Nu handlar det inte om att ”spara pengar” utan att hitta en långsiktig ekonomisk lösning i en pressad situation. Kan tecknas både med och utan säkerhet.

 3. Nystartslån

  I likhet med omstartslån tecknas lånet i en hårt pressad ekonomisk situation där en ”nystart” önskas. De kreditgivare som har just nystartslån kräver inte någon säkerhet för dessa.

Vanliga frågor

Kan jag teckna omstartslån med skuldsaldo hos Kronofogden?

Ja, omstartslån kan tecknas trots skuldsaldo hos Kronofogden. Kreditgivaren kan då kräva att skuldsaldot först och främst ska betalas innan andra lån återbetalas.

Vad är skuldfinansiering?

Skuldfinansiering innebär att ett kreditbolag beviljar ett lån som används för att lösa andra lån. Det nya lånet har lägre ränta än de tidigare och ofta längre amorteringstid. Sammantaget ger lånet en bättre månadskostnad.

Vad är skillnaden mellan att ”samla lån” och omstartslån?

Bägge alternativen innebär att ett större lån tecknas för att betala av flera mindre lån. Omstartslånen vänder sig främst till personer med betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogden eller kraftigt pressad ekonomi. De flesta samlingslån accepterar däremot inte betalningsanmärkning och ytterst få accepterar skuldsaldo hos Kronofogden.

Kan omstartslån tecknas för att köpa bostad?

Ja, exempelvis Marginalen Bank erbjuder omstartslån för inköp av bostadsrätt eller villa. Däremot bör övriga skulder först återbetalas.

Jag får inget lån – vad ska jag göra?

Ansök hos flera olika långivare då dessa har olika krav på dig som låntagare. Fråga vad som behöver ändras för att lånet ska kunna bli beviljat. Försök även förbättra din ekonomi så mycket som möjligt på egen hand för att påvisa att du har en stark vilja att bli skuldfri. En ytterligare väg är att teckna lånet med en medsökande.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Ditt förnamn:
Din kommentar:


Läs om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Genom att skicka in din kommentar godkänner du denna hantering. Om din kommentar framstår som stötande eller av något skäl olämplig kan publicering underlåtas.

Om författaren

Kajsa Amnehagen Kajsa Amnehagen Datakvalitetsansvarig, redaktör [email protected]   Kajsa är vår egen faktagranskare som ansvarar för att de uppgifter vi presenterar på Lånen.se är aktuella. Hon har god kännedom om den svenska lånemarknaden och ser till att våra användare uppdateras när någonting händer.