Genom att teckna ett låneskydd till ett bolån eller privatlån skapas en trygghet att lånet kommer kunna betalas även om inkomsten minskar på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning. I vissa fall skrivs även lånet av vid dödsfall. Vid dessa tillfällen betalar försäkringen hela månadskostnaden på lånet.

Låneskydd skapar alltså en ekonomisk trygghet – men är det värt priset? Det beror helt på din ekonomiska situation och vilka andra försäkringar du har.

(Låneskydd kan tecknas både till privatlån och bolån. Denna artikel har däremot fokus på låneskydd för privatlån.)

Vilka privatlån erbjuder låneskydd?

De flesta storbanker erbjuder låneskydd, utöver dessa erbjuder även följande kreditgivare låneskydd:

I vår jämförelse av privatlån hittar du vilka kreditgivare som erbjuder låneskydd under "Mer information" för vald kreditgivare.

När ges ersättning från Låneskydd?

Försäkringen låneskydd kan ge ersättning vid ett par olika tillfällen. Det som kännetecknar dessa tillfällen är att din inkomst minskat relativt mycket. Främst handlar det alltså om sjukskrivning eller arbetslöshet.

I vissa fall ingår livskydd medan det ibland får tecknas som tillägg. Det är även möjligt att enbart teckna livskydd.

1. När du blir arbetslös

Ersättning kan ges vid oväntad och ofrivillig arbetslöshet. En person som får vetskap om kommande uppsägning kan alltså inte teckna försäkringen med tanken att få ersättning när uppsägningen sedan genomförts. Det är detta som menas med ”oväntad arbetslöshet”.

Ersättning ges inte heller vid egen uppsägning då detta sker frivilligt. Det är detta som menas med ”ofrivillig” arbetslöshet.

2. Sjukskrivning (Arbetsoförmåga)

Vid arbetsoförmåga efter olycka eller sjukdom kan ersättning ges. Detta förutsatt att sjukskrivningen är längre än karenstiden (Läs mer om under ”Begränsningar). I regel krävs att man fyllt i en hälsodeklaration där det anges att man inte har någon sjukdom när försäkringen tecknas.

3. Vid dödsfall

Gäller i regel för personer mellan 18 och 65 år. Vid dödsfall skrivs hela skulden av direkt och kommer därmed inte att belasta dödsboet som anhöriga får del av. Utan försäkringen skulle skulden först reglerats innan arvet går till anhöriga.

4. Sjukhusvistelse (Ibland enbart för egenföretagare)

Vid längre sjukhusvistelse betalas ersättning. Detta kan vara begränsat till att enbart gälla egenföretagare.

5. Vård av anhörig

Om en nära anhörig är allvarligt sjuk finns möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan. I detta fall kan även låneskyddet ge ersättning för lånekostnaden under denna tid. Detta ingår däremot inte i alla låneskydd.

Hur mycket täcker låneskyddet?

Låneskyddet betalar vanligtvis månadsbetalningen på lånet. Detta både räntan och eventuell amortering. Har du exempelvis haft en månadskostnad på lånet på 1500 kr så är det denna summa som försäkringen täcker.

Någon utbetalning sker däremot aldrig till försäkringstagaren utan det som sker är försäkringsbolagen betalar direkt till banken som lånat ut pengarna. Detta ersättningsbelopp är på maximalt 15 000 kr och det i upp till 12 månader.

Låneskydd, Betalskydd, Trygghetsförsäkring – Vad är skillnaden?

Låneskydd, betalskydd och trygghetsförsäkring ger alla liknande trygghet. Vid arbetslöshet, sjukskrivning och i vissa fall dödsfall ges ersättning. På detta sätt kan månadens lånekostnad betalas med ersättningen. Däremot skiljer försäkringarna sig åt på flera punkter.

Låneskydd

Låneskydd är knutet till ett specifikt lån. Vid arbetslöshet/sjukskrivning/dödsfall kan ersättning ges. Det som då sker är att försäkringen automatiskt ”betalar” månadskostnaden på lånet. Någon utbetalning av ersättning sker alltså inte till låntagarens konto.

"Låneskyddet är knutet till ett lån - ersättningen är månadsbetalningen på lånet"

Betalskydd

Till kreditkort kan ”Betalskydd” tecknas. En försäkring som har stora likheter med låneskyddet men är kopplat till den skuld som finns på kreditkortet. Då krediten på kreditkort generellt är lägre än summan på ett privatlån kan försäkringarna vara något annorlunda uppbyggda.

"Betalskydd ger liknande skydd som låneskydd men för kreditkortsskulder"

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring ger liknande trygghet som låneskydd. Detta med ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Däremot väljer man själv försäkringsbelopp. Pengarna betalas ut till försäkringstagarens konto och är tänkt att användas till fasta kostnader så som lån, boendekostnader och försäkringar. Vill du veta mer om trygghetsförsäkring så har vi en artikel som du kan läsa här.

"Trygghetsförsäkring betalar ut en fast förvald summa"

Vad kostar de olika försäkringarna?

 • Låneskydd
  Låneskydd kostar en viss procent av månadskostnaden för lånet och betalas tillsammans med ordinarie månadsbetalning. Det kan exempelvis vara att avgiften är 7 % av månadsbetalningen. Är månadsbetalningen på 2000 kr utan låneskydd skulle det alltså bli 2140 kr med försäkring. Detta förutsatt att avgiften just är på 7 %.
  Det kan även tillkomma en låg procentuell kostnad av hela kvarvarande skuld. År 2019 hade exempelvis ICA Banken denna avgift på 0,026 %.
 • Trygghetsförsäkring
  Med trygghetsförsäkring väljer försäkringstagaren själv ersättningsbelopp. Detta upp till en viss nivå per månad. Därmed är priset helt och hållet beroende på hur stort ersättningsbelopp som väljs. Priset har här inget att göra med lånets storlek.

Krav för att teckna låneskydd

 • 18 – 65 år. Den övre åldern kan variera något
 • Har tillsvidareanställning
 • Är fullt frisk
 • Folkbokförd i Sverige och omfattas av Försäkringskassans skydd
 • Ej ha information om sjukdom, diagnos eller uppsägning

Begränsningar med låneskyddet

 • Ovetskap om sjukdom/arbetslöshet - När ett låneskydd tecknas måste försäkringstagaren intyga att man är fullt frisk och inte har vetskap om kommande uppsägning eller sjukdom.
 • Kvalifikationstid - Med kvalifikationstid menas hur många dagar du måste ha haft försäkringen innan du kan få ersättning. En vanlig tid är 60 - 150 dagar. Orsaken att kvalifikationstid finns är att man inte ska kunna teckna försäkringen någon dag innan uppsägning för att sedan få ersättning vid arbetslöshet.
 • Karenstid - Blir du arbetslös eller sjukskriven betalas inte ersättning ut från första dagen. Först ska en karenstid passera. Det är alltså de antal dagar som du behöver varit sjukskriven/arbetslös innan ersättning kan efterfrågas. Någon karenstid vid dödsfall finns inte.
 • Anställd över längre tid - För att få teckna låneskydd kan det finnas krav på att du har en tillsvidareanställning som varit obruten i ett visst antal månader, exempelvis 6 månader.

Skillnader mellan olika låneförsäkringar

Skillnaden på olika låneförsäkringar

I grunden ger alla låneskydd liknande trygghet. De betalar lånekostnaden vid sjukdom, olycka eller arbetslöshet. I vissa fall även dödsfall. Det är därmed detaljer som skiljer dem åt.

Vad räknas som arbetslöshet / sjukskrivning?

Hos vissa krävs det minst 50 % arbetslöshet / sjukskrivning. Hos andra är gränsen högre.

Ingår livskydd?

Livskydd kan ingå i låneskydd eller vara ett tillägg som väljs. Livskydd behövs främst om personen inte har någon livförsäkring eller om man inte vill att skulden ska belasta dödsboendet om man avlider.

Vilka krav ställs på låntagaren?

Man bör ha tillsvidareanställning eller vara egenföretagare. Däremot kan det variera hur många timmar per vecka som anställningen måste omfatta.

Hos de flesta banker är gränsen för lägsta ålder 18 eller 20 år. Detta beroende på vilken ålder de har som krav på att få lån hos dem. Högsta åldern för att teckna låneskydd brukar vara 60 - 63 år. Däremot gäller den inte längre än till 65 års ålder.

Priset skiljer sig

Kostnaden för låneskydd varierar mellan olika banker. Detta både gällande vad det kostar och hur kostnaden räknas ut. Det är däremot få som jämför låneskydd då det är knutet till den bank som har gett lånet. Det viktigaste är att hitta ett billigt och passande lån och därefter avgöra om låneskydd önskas eller inte.

Är det två låntagare betalar bägge en avgift för låneskyddet.

Hur mycket kan ersättas?

Som mest ersätts 15 000 kr per månad i 12 månader. Det finns däremot skillnader vid ersättning vid dödsfall. Lånet löses då helt eller delvis upp till exempelvis 250 000 kr eller 350 000 kr.

Vilka begränsningar finns?

Både karenstid och kvalifikationstider kan vara olika mellan bankerna.

Behövs låneskydd?

I likhet med alla försäkringar behöver man själv avgöra om försäkringsskyddet behövs eller inte. Har du idag en ekonomi som inte klarar av att du får ca 80 % av din inkomst (ersättning från A-kassan eller Försäkringskassan) kan låneskydd skapa en tryggare ekonomisk tillvaro. Har du inte inkomstförsäkring kan ersättningsnivån även bli ännu lägre.

Genom att ha låneskydd kommer i alla fall lånekostnaden att betalas vilket kan vara det som krävs för att få en stabilare ekonomi.

Samtidigt ges liknande skydd i flera andra försäkringar. Har du exempelvis livförsäkring kommer ersättning betalas till anhöriga vid dödsfall, med inkomstförsäkring ges 80 % av lönen och en sjukförsäkring kan ge ekonomiskt stöd. Däremot är dessa försäkringar inte direkt kopplade till lånet och kan därmed ge mindre (eller mer) i ersättning än kvarstående lånebelopp.

Vanliga frågor

Vilken trygghet ger låneskydd?
Hur och när tecknas låneskydd?
Behövs låneskydd eller är det en ”onödig” försäkring?
Måste jag vara med i A-kassan för att få ersättning vid arbetslöshet?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.