Lånen.se

Vad är borgensman?

Publicerad av Viktor Svensson
Vad är borgensman?

Borgensman är den person som går i borgen för dig som lånar pengar. Om du har en borgensman kommer det öka chansen att banken beviljar lånet eftersom det blir en extra säkerhet. Skulle du inte återbetala skulden till banken kommer de kräva att borgensmannen betalar hela kvarvarande skuld.

Ett exempel:

Anna vill teckna ett bolån hos ICA-banken på 300 000 kr men har för dålig kreditvärdighet för att få lånet beviljat. Hon frågar då sina föräldrar om de kan vara borgensmän för bolånet. De accepterar detta och efter kontakt med banken betalas pengarna ut.

Föräldrarna utgår nu från att Anna kommer att betala tillbaka lånet enligt avtal. Men av olika omständigheter gör hon inte det. Banken ställer då kravet mot föräldrarna som nu blir tvungna att återbetala hela kvarvarande belopp.

Den som har tvingats infria ett borgensåtagande har dock så kallad regressrätt, vilket innebär att borgensmannen “tar över” bankens fordran. Annas föräldrar kan därmed kräva betalt direkt från Anna med samma belopp som de har tvingats betala till banken.

Vad är fördelen med att låna med borgen?

Som exemplet ovan visar kan banker neka lån (även andra lån än bolån) om de anser att låntagaren har för svag ekonomi. Om du hittar en person som kan gå i borgen för dig blir säkerheten större vilket innebär att chansen ökar att banken beviljar lånet.

Fördelen är alltså att du ökar chansen att få lån, kan låna större belopp och i vissa fall får lägre ränta.

Varför får jag lättare lån med borgensman?

Om du har en borgensman för ett lån kommer det innebära att chansen blir större att lånet återbetalas till banken. Detta utifrån att kravet för återbetalning både kan ställas mot dig som låntagare och den person som är borgensman för lånet.

Med andra ord tar banken en lägre risk. Då det primärt är risknivån som avgör om lånet beviljas eller inte kan du öka chansen att få ett lån genom att ha en borgensman.

Måste en borgensman ha säkerhet?

En borgensman behöver inte ge banken någon säkerhet i form av exempelvis egendom. När en person ansöker om att få vara borgensman kommer banken göra en kreditbedömning och se på personens ekonomiska situation. Utifrån avgörs det om ansökan godkänns eller inte.

Är borgensman och medlåntagare samma sak?

Både ja och nej. Det beror på vilket slags borgensåtagande som det gäller. Vid proprieborgen blir det samma sak som att vara medlåntagare. Detta utifrån den ekonomiska risken.

Är det däremot enkel borgen finns en skillnad mot att ha medlåntagare. Detta då banken först måste göra ”allt i sin makt” för att kräva in skulden innan kravet kan ställas mot borgensmannen.

Läs mer om skillnaderna mellan dessa två borgensåtagandena nedan.

Vad är skillnaden på enkel borgen och proprieborgen?

Det som skiljer dessa två borgensåtaganden är i vilket skede som banken kan kräva tillbaka skulden från dig som borgensman.

Enkel borgen

Banken måste alltid först vända kravet mot låntagaren och försöka driva in skulden. Detta ända fram till eventuell utmätning. Om skulden trots allt inte återbetalas vänds kravet mot dig som borgensman.

Proprieborgen

Banken väljer själv vem som kravet ska ställas mot. Du kan alltså bli betalningsskyldig på ett betydligt tidigare stadie än med enkel borgen. Detta är vanligast gällande lån som tecknas i Sverige.

Kan jag kräva tillbaka pengarna från låntagaren?

Ja, det kallas för att borgensmannen har regressrätt mot låntagaren. Det gäller både själva lånebeloppet, ränta och eventuella andra avgifter.

Vilka risker tar en borgensman?

Lånet betalas inte tillbaka

Du bör alltid vara helt införstådd med vad det innebär att bli borgensman. Att gå i borgen för en vän kan upplevas som en vänlig handling. Men orsaken att banken inte valt att bevilja lånet utan borgen är att de anser att kreditvärdigheten är för låg hos låntagaren. Det finns alltså en viss risk att lånet inte blir återbetalt vilket innebär att du behöver betala hela summan.

Vänskapsband som klipps

Fundera på vad som skulle hända om du går i borgen för en vän och denna vän inte betalar sin skuld. Hur skulle er vänskap påverkas om du behöver betala din väns skuld? Hur skulle din egen ekonomi påverkas?

Bli borgensman enbart om du till fullo litar på låntagaren och känner dig trygg med att lånet kommer att återbetalas. Gå även i borgen enbart för en summa som du själv skulle kunnat lånat. Kan du inte betala summan kan det dras till Kronofogden varpå utmätning kan ske.

Din kreditvärdighet försämras

Går du i borgen för någon annan person påverkar detta din kreditvärdighet. Om du sedan ansöker om bolån eller privatlån kan dessa banker se att du är borgensman och räknar med detta i deras kreditbedömning. Det finns alltså en risk att du inte själv får lån den dag som detta önskas.

Går det att sätta begränsningar i avtalet?

Ja, det går exempelvis att skriva in i avtalet att borgen enbart täcker upp till ett visst belopp. En person kanske lånar 500 000 kr samtidigt som enbart 300 000 kr täcks av borgen. I detta fall anser banken att de kan låna ut 200 000 kr utan större säkerhet men att det på högre belopp krävs borgen.

Det kan även skrivas in begränsningar gällande hur länge borgensansvaret ska gälla. Detta även om inte hela beloppet är återbetalt till dess.

Kan jag ha flera borgensmän?

Ja, med flera borgensmän ökar säkerheten ytterligare. Har borgensmännen inte god ekonomi kan det krävas flera borgensmän för att ett lån ska beviljas. Generellt har dessa solidariskt betalningsansvar vilket innebär att alla ska vara beredda att betala hela beloppet. Det är däremot banken som helt själv avgör vem som skulden ska drivas in från. Är det delat betalningsåtagande har man ansvar för en viss procent av kvarvarande skuld.

Kan jag avsäga mig ansvaret att vara borgensman?

Nej, har du skrivit under avtalet kommer du ha ansvaret så länge som lånet finns kvar alternativt att någon annan person tar över ansvaret. Avtalet kommer även att sluta gälla om lånet preskriberas.

Får en borgensman information om min ekonomiska situation?

När ett borgensåtagande sker måste banken vara mycket noga med att ge information kring vilken risk detta innebär. Det ska även framgå att avtalet gäller oavsett om det blir skilsmässa eller att två samboende flyttar isär.

Utöver det ska borgensmannen få veta uppgifter om låntagarens ekonomi som kan anses vara av intresse. Det kan exempelvis vara betalningsanmärkningar eller att lånet ska gå till skuldsanering. Man ska därmed kunna vara helt insatt i den risk som tas. Banken måste även meddela borgensmannen om de har fått information som tyder på att låntagaren kommer få svårt att betala sin skuld.

Kan en borgensman kräva tillbaka pengar från låntagaren?

Ja, om en borgensman betalar en skuld kan ett krav sedan ställas på låntagaren. Det är upp till borgensmannen att avgöra hur denna skuld ska återbetalas vilket även kan ske via utmätning med hjälp av Kronofogden.

Vad händer vid dödsfall?

Om du som låntagare avlider kommer din skuld att övergå till dödsboet. I första hand betalas kvarvarande skulder med dödsboet men om detta inte räcker kommer din borgensman att behöva täcka för detta.

Skulle borgensmannen avlida kommer borgensansvaret att gå till dödsboet. Detta förutsatt att det är proprieborgen (vilket är vanligast i Sverige inom lån).

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Ditt förnamn:
Din kommentar:


Läs om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Genom att skicka in din kommentar godkänner du denna hantering. Om din kommentar framstår som stötande eller av något skäl olämplig kan publicering underlåtas.

Om författaren

Viktor Svensson Viktor Svensson Utvecklingsansvarig, redaktör [email protected]   viktorcvs   Viktor Svensson   Viktor har flera års erfarenhet av automatiserad datainsamling, bland annat från tidigare arbete med en av de större bostadssajterna i Sverige. Viktor har studerat till jurist vid Lunds universitet och arbetat ideellt som juridisk rådgivare.