Att någon går i borgen kan ibland krävas vid lån, speciellt om den som lånar har låg kreditvärdighet. I denna artikel går vi igenom vad borgen innebär och hur det går till att låna med en borgensman

Skillnaden mellan borgenär, borgensman och gäldenär

Borgenär, borgensman och gäldenär är termer som är lätta att blanda ihop, och som sällan används utanför lånevärlden. I denna artikel går vi igenom vad de olika begreppen betyder och när dem används.

Gäldenär – den som är skyldig

Gäldenären är den som är skyldig pengar; alltså låntagaren. Ordet kommer från gäld som är ett gammalt ord för skuld med ursprung i de pengar som vikingarna tvingade till sig när de bland annat invaderade de brittiska öarna.

Borgenär – den som har fordran

Den som lånar ut pengar kallas för borgenär eller fordringsägare. Trodde du att borgenär var samma sak som borgensman är du dock långt ifrån ensam. Faktum är att borgenär korades till svenskans svåraste ekonomiord i en undersökning som Skatteverket gjorde 2006. Hela 93 procent av befolkningen trodde då att det betydde borgensman.

Borgensman – den som går i borgen

Att gå i borgen innebär att man åtar sig betalningsansvaret för en skuld ifall den ursprungliga gäldenären inte kan eller vill betala. Den som går i borgen för någon annan kallas för borgensman.

Är medlåntagare samma sak som borgen?

Medlåntagare är en annan term som är vanlig när det kommer till lån. En medlåntagare fyller ungefär samma funktion som borgensmannen men orden har inte exakt samma betydelse. Medan borgensmannens ansvar träder in först när det finns signaler på att låntagaren inte kan betala är medlåntagaren som namnet antyder medsökande till lånet på samma villkor som låntagaren.

Vilka lån kräver borgen?

Borgen är något som ofta krävs när den som ansöker om lånet inte uppfyller de krav på kreditvärdighet som långivaren ställer. Vanligast är att borgen krävs vid större lån, som bolån eller stora privatlån. Borgen är också väldigt vanligt vid företagslån. Har du ett mindre aktiebolag måste du som ägare oftast gå i borgen även om företagets kreditvärdighet är hög.

Vem kan vara borgensman?

Syftet med att kräva borgen är att minska risken för långivaren. Därför krävs att borgensmannens kreditvärdighet är god. Har hen betalningsanmärkningar eller väldigt låg inkomst kan det därför hända att lånet inte blir beviljat trots borgen. 

Vid ansökan om företagslån krävs ofta att borgensmannen är ägare till företaget. När det gäller privatlån finns däremot inga generella regler eller riktlinjer kring relationen mellan borgensmannen och gäldenären. Men eftersom att gå i borgen innebär att borgensmannen riskerar att allvarligt skada den egna ekonomin för låntagaren så är det ytterst ovanligt (och olämpligt) att någon går i borgen för en person utanför familjen. Ofta är borgensmannen till exempel en förälder eller en partner.

Begränsad och obegränsad borgen

Ett borgensåtagande kan vara antingen obegränsat eller begränsat. Ett obegränsat borgensåtagande betyder att borgensmannen blir betalningsansvarig för hela skulden medan ett begränsat borgensåtagande har ett tak på en viss summa. Det finns också solidarisk borgen, vilket innebär att flera borgensmän går i borgen för samma skuld. Detta är vanligt vid företagslån om det finns flera ägare till företaget. Viktigt att tänka på här är att om det inte finns någon begränsning inskrivet i avtalet så kan vem som helst av borgensmännen bli ålagd att betala hela lånesumman. Sedan får borgensmännen lösa fördelningen av skulden själva.

Att låna med borgen – så här går det till

När du ansöker om ett lån med borgen kommer borgensmannen också behöva genomgå en kreditprövning där en kreditupplysning tas. Går ansökan igenom måste borgensmannen också signera ett tillägg till låneavtalet för att lånet ska godkännas. Lånet betalas sedan ut och återbetalas precis som vilket lån som helst. Det är först när gäldenären får problem med återbetalningen som ett lån med borgen är annorlunda än ett utan.

Om låntagaren inte följer avbetalningsplanen blir borgensmannen skyldig att betala. Detta innebär i förlängningen att borgensmannen kan hamna hos Kronofogden och bli utmätt. Detta gäller vid vanlig borgen (så kallad proprieborgen) oavsett om låntagaren är satt i konkurs eller inte. Är gäldenären inte i konkurs kan dock borgensmannen inleda en egen juridiks process och kräva pengar av gäldenären enligt den så kallade regressrätten.

Att ställa upp som borgensman

För låntagaren är borgen oftast ett krav för att överhuvudtaget få lån. Det leder också till lägre ränta. För borgensmannen däremot finns inga fördelar med att gå i borgen utan endast nackdelar. Förutom det uppenbara att du riskerar att bli av med pengar och egendom kan borgensåtagandet sänka din kreditvärdighet. Borgensåtagandet går inte heller att ångra, oavsett händelser som konkurs eller skilsmässa. Den enda möjligheten att komma ur ett borgensåtagande är om lånet återbetalas eller om en ny borgensman som banken godkänner läggs till.

Ett allmänt råd är därför att inte gå i borgen. Det enda undantaget är om du går i borgen för ett eget företag – då är du ju både gäldenär och borgensman och får således dra nytta även av fördelarna. Ett alternativ till borgen om en närstående behöver hjälp med att låna för att till exempel köpa en bostad är att gå in som del eller helägare i bostaden. Då kan du sälja tillgången om återbetalningen av lånet inte sköts.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.