Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var antalet äktenskap som upplöstes genom skilsmässa år 2022 cirka 21 500. Samtidigt ägde ungefär 60 procent av alla svenska hushåll sin bostad med hjälp av bolån. Med andra ord är detta ett ämne som påverkar många, så det kan vara skönt att ha klarhet i vad det är som gäller.

En skilsmässa kan vara komplicerad av flera skäl, både emotionellt och ekonomiskt. En av de viktigaste frågorna som har med ekonomin att göra är: Vad händer med bolånet vid skilsmässa? I denna artikel kommer vi att utforska de olika alternativ som par kan överväga när de står inför denna situation och försöka ge klarhet i processen.

Vilka alternativ finns det vid en skilsmässa?

När ett äktenskap tar slut och det finns ett gemensamt bolån att ta hand om, finns det flera alternativ som paret kan överväga. Detta gäller oavsett om ni äger ett hus eller en bostadsrätt.

1. Sälja bostaden och skaffa två nya bostäder

Ett vanligt alternativ är att sälja den gemensamma bostaden och dela på försäljningsintäkterna. Detta innebär att båda parterna kan köpa nya bostäder var för sig. Fördelen med detta alternativ är att det ger ekonomisk frihet och gör det möjligt för varje individ att gå vidare med sina liv utan att vara ekonomiskt bundna till varandra. 

Det är även ofta fallet att gifta par hade möjlighet att köpa den bostad de lever i just för att de ansökte om lånet tillsammans. Att sälja bostaden och köpa två nya bostäder kan därför i många fall vara den enda lösningen vid en separation.

2. En bor kvar i bostaden och den andra köper ut sig

En annan möjlighet är att en av parterna väljer att stanna kvar i bostaden och köpa ut den andra parten. Detta alternativ är ofta attraktivt om det finns barn involverade, eftersom det kan skapa stabilitet för dem genom att undvika att flytta. 

Värdet på bostaden har troligtvis förändrats sedan den köptes, så bostaden omvärderas av en mäklare för att en rättvis summa ska betalas ut. Den som ska bo kvar betraktas nu som köpare av den andel av bostaden som denne inte tidigare ägde. Det innebär att banken måste göra en ny kreditvärdering för att se till så att det finns utrymme i ekonomin för personen att äga bostaden själv. Med andra ord handlar det inte egentligen om att man ska ta över bolån vid skilsmässa, utan snarare om att skaffa ett nytt bolån.

Vad händer om det bara är en som står på bolånet vid skilsmässan?

För gifta par som äger en bostad tillsammans och har ett gemensamt bolån är båda parterna likvärdigt ansvariga för lånet, men det blir lite mer komplicerat om endast en står på lånet.

Om bara den ena maken har lånet på sitt namn så måste detta lån betalas av den maken själv med sina egna pengar. Innan makarna delar sina tillgångar i en skilsmässa tas lånet först bort från den maken som har det. Det innebär att de pengarna som blir kvar efter att lånet har betalats av läggs ihop med den andra makens tillgångar. Därefter delas de sammanlagda tillgångarna rättvist mellan makarna.

Det är viktigt att nämna att lån som bara den ena maken har tagit är personligt. Det betyder att det är den maken som är ansvarig för att betala tillbaka lånet efter skilsmässan. Den andra maken är alltså inte skyldig att betala tillbaka lånet utan ansvaret vilar på den maken som har lånet på sitt namn.

Hur tar man över ett bolån?

Om du är i situationen där du vill skriva över lån efter en skilsmässa finns det några steg att följa:

  • Skaffa juridisk rådgivning

Separationer kan vara snåriga, inte minst när det kommer till det ekonomiska. Det är oftast värt att både parter har juridisk rådgivning, för att undvika att separationen blir mer illasinnad än vad den behöver vara.

  • Kontakta banken eller långivaren

Först och främst bör du kontakta den bank eller långivare som ursprungligen beviljade bolånet. Diskutera dina avsikter och se till att du har ekonomisk förmåga att ta över bolån.

  • Omförhandla lånet

Banken kan kräva att du omförhandlar lånet, inklusive ränta och villkor, baserat på din nuvarande ekonomiska situation. Se till att du förstår och accepterar de nya villkoren innan du går vidare.

  • Betalning till den tidigare parten

Om du kommer överens om att köpa ut din tidigare partner från bostaden, måste du se till att du gör en rättvis ekonomisk överenskommelse. Detta kan innebära att du betalar en summa pengar eller tar över andra tillgångar i utbyte mot deras del av bostaden och lånet.

Vad händer om vi inte är gifta?

I sambolagen finns regler om hur det fungerar när man lever tillsammans som sambor. När två personer som lever tillsammans inte är gifta och vill gå skilda vägar görs något som kallas "bodelning." Det innebär att ni delar på de saker ni äger tillsammans. Detta kan vara er gemensamma bostad, om ni äger varsin del av bostaden. 

Om ni inte står på bostaden tillsammans kommer bostaden helt och hållet tas över av den sambo som äger bostaden, men allt som finns i bostaden, det vill säga er samboegendom, har ni lika stor rätt till.

Det finns dock särskilda omständigheter som kan förändra detta. I ett scenario där en av personerna inte äger bostaden men kommer vara den person som primärt tar hand om gemensamma barn kan den personen få ta över bostaden. I så fall befrias den andre parten från lån som är kopplade till bostaden.

Andra scenarion

Det finns även andra scenarier där det kan vara nödvändigt att ta över ett bolån. Till exempel kan en person vilja ta över ett bolån från en förälder, vilket kan vara möjligt om banken godkänner överföringen och den nya låntagaren är kreditvärdig. 

Vid dödsfall finns det flera alternativ. Det går att ta över bolån vid dödsfall, men då krävs en ny kreditbedömning från banken. Det är vanligt att det då krävs en ny medlåntagare, exempelvis i form av en förälder som står på lånet. Om det inte går att hitta en lösning kan man dock tyvärr bli tvungen att sälja bostaden. Tänk dock på att det finns bolåneskydd som är avsedda just för dessa syften, så om du inte redan har det kan det vara en idé att teckna ett sådant skydd.

I slutändan är skilsmässa och bolån en komplex fråga som kräver noggrann planering och ofta juridisk rådgivning. Att förstå dina alternativ och rättigheter är avgörande för att göra rätt beslut för din ekonomiska framtid efter en skilsmässa.

Vanliga frågor och svar om bolån vid skilsmässa

Vad är fördelen med att ta över befintliga bolån?
Kan någon annan ta över mitt bolån?
Vad krävs för att ta över ett lån?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.