Lånen.se

Lån utan UC

  • Låna mellan 500 – 300 000 kr
  • Jämför 39 långivare
  • 18 långivare som accepterar betalningsanmärkningar
  • Pengar samma dag från 31 långivare

Lån utan UC – så fungerar det

Att ”låna utan UC” innebär i korthet att du tecknar ett lån hos en långivare som använder ett annat kreditupplysningsföretag än Upplysningscentralen (UC). Det är framförallt långivare som erbjuder högkostnadskrediter (exempelvis snabblån) som använder andra företag än UC för att göra kreditbedömning på låntagaren. De lån som erbjuds har generellt korta amorteringstider och höga räntor. Nackdelen med lånen är alltså räntenivån – men det finns även vissa fördelar med att välja ”lån utan UC”.


Jämför 39 st. lån utan UC

Belopp: 1 000 – 45 000 kr
Ränta: 39,60 %
Löptid: 4 mån – 4 år
Betalningsanm. OK Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 3 000 – 20 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 1 mån – 3 år
Använder inte UC Pengar samma dag Hög beviljandegrad
Belopp: 2 000 – 20 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 2 mån – 1 år
Betalningsanm. OK Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 2 000 – 25 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 3 – 9 mån
Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 1 000 – 25 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 2 mån – 2 år
Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 1 000 – 25 000 kr
Ränta: 25,00 %
Löptid: 1 – 2 år
Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 1 000 – 25 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 2 mån – 2 år
Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 1 000 – 25 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 2 mån – 2 år
Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 1 000 – 30 000 kr
Ränta: 39,30 %
Löptid: 4 mån – 8 år
Använder inte UC Pengar samma dag
Belopp: 2 000 – 25 000 kr
Ränta: 39,00 %
Löptid: 3 – 9 mån
Använder inte UC Pengar samma dag
  Visa fler långivare
Vilket lån har jag störst chans att få beviljat?
  Starta Låneguiden

Villkoren kontrollerades automatiskt 2020-01-29. Automatiskt insamlad data valideras regelbundet av  Viktor Svensson Viktor Svensson och  Kajsa Amnehagen Kajsa Amnehagen.

Vad innebär det att låna med respektive utan UC?

När du genomför en låneansökan hos en långivare gör denne en komplett kreditbedömning för att avgöra om du har de ekonomiska möjligheter som krävs för att återbetala lånet. En del av denna kreditbedömning går ut på att långivaren tar en kreditupplysning på dig via ett kreditupplysningsföretag. Detta måste kreditgivaren göra enligt konsumentkreditlagen, så skillnaden mellan de olika långivarna är här endast vilken aktör de använder sig av.

Låna med UC

Alla individer över 15 års ålder är registrerade hos kreditupplysningsföretagen. De olika företagen har ofta egna register med uppgifter som bland annat inkluderar följande information:

  • Uppgifter om betalningsanmärkningar hämtade från Kronofogden.
  • Uppgifter om taxerad inkomst hämtat från Skatteverket.
  • Uppgifter om eventuellt fastighetsägande hämtade från Skatteverket och Lantmäteriet.
  • Uppgifter om personidentitet och adress hämtade från Skatteverket och Statens personadressregister (SPAR).

Ovanstående källor är bara några av de som kreditupplysningsföretag vanligtvis använder sig av. Till listan kan även tilläggas ytterligare banker, finansbolag och kontokortsföretag samt Bolagsverket, Transportstyrelsen, Tullverket och andra uppgiftslämnare.

Om du valt en långivare som gör kreditupplysning via Upplysningscentralen (UC) kommer den kreditupplysning som görs presentera all den ekonomiska information som UC har om dig. Detta kan bland annat innefatta tidigare utförda kreditupplysningar samt aktiva krediter (hos bolag som använder UC). De svenska storbankerna (t.ex. SEB, Swedbank och Handelsbanken) använder sig alla av UC och har därmed också tillgång till denna information.

Låna utan UC

Lån utan UC

Det finns flera andra kreditupplysningsföretag vid sidan om UC. Till de mest namnkunniga av dessa hör bland annat Bisnode, Creditsafe, Decidas, Sergel Kredittjänster och Syna.

Har du valt en långivare som gör sina kreditupplysningar hos ett annat bolag än UC? Då kommer informationen i denna upplysning enbart bestå av uppgifter som just det aktuella kreditupplysningsföretaget har tillgång till. Uppgifter som UC har om dig kommer alltså inte vara synliga för företaget som gör kreditupplysningen.

Exempel:

För ett år sedan tecknade du ett mindre privatlån på 10 000 kr. För några månader sedan tecknade du ytterligare ett lån på 6 000 kr samt ett avbetalningsköp på 12 000 kr. Vid varje tillfälle var kreditgivaren tvungen att göra en kreditupplysning.

Om du nu ansöker om ett ytterligare lån hos en långivare (som använder UC) kommer det framgå på kreditupplysningen att du redan har tre krediter. Detta kan vara avgörande för vilket beslut som långivaren fattar när de handlägger din låneansökan.

Om du istället har ansökt om ett lån hos en långivare som inte använder UC kommer det inte framgå något om dina andra krediter på upplysningen. Detta beror på att upplysningsföretagen inte delar med sig av dessa uppgifter sinsemellan.

Fördelar – och när ska låneformen användas?

Det finns i teorin två fördelar med denna låneform, men i praktiken handlar det kanske snarare bara om en fördel:

Hålla kreditvärdigheten uppe

Genom att välja lån utan UC håller du din kreditvärdighet hos UC på en högre nivå.

Om du gör många låneansökningar under en kortare period kan detta påverka din kreditvärdighet och du kan få svårt att få lån. Vill du behålla din kreditvärdighet så hög som möjligt hos UC (inför kommande större lån) så bör alltså lånen och låneansökningarna ske hos bolag som inte använder UC.

De olika kreditupplysningsföretagen har nämligen ingen kommunikation mellan varandra gällande vilka som har fått kreditupplysning på sig. Så länge enbart andra lånebolag används påverkas inte kreditvärdigheten hos UC.

Men hur viktigt är det egentligen?

Att välja snabblån och andra högkostnadskrediter, och betala betydligt högre räntor, för att inte sänka kreditvärdigheten hos UC är något bakvänt. Du kommer tvingas betala ett högt pris för den kreditvärdigheten.

Det är dessutom främst personer som redan har en svag kreditvärdighet, och inte sällan en redan svår lånesituation, som tecknar dessa lån. Man gör det alltså inte för att upprätthålla en bra kreditvärdighet hos UC utan snarare på grund av att man inte får lån någon annanstans. Att hela tiden enbart teckna lån hos långivare som inte använder UC, för att på så vis hålla sin kreditvärdighet hög hos UC, är därför ett bakvänt resonemang. Det kan visserligen vara gångbart för några få individer, men på det stora hela är det av andra orsaker som de flesta söker efter just dessa lån.

Ta nya lån utan att visa de gamla

Alla aktiva lån, som du har via kreditbolag som tar upplysning via UC, kommer UC att få löpande information om. De kan därmed se hur många lån du har och även få en meddelas när dessa är återbetalda.

Efter att du återbetalat lånen kommer information kring dessa att finnas tillgängliga hos UC i 12 månader. Det dröjer alltså så ett år innan dess att informationen kring historiska lån och krediter helt är borta. Under denna period kan eventuellt dessa tidigare lån påverka din kreditvärdighet i negativ bemärkelse.

Andra lån och krediter påverkar även självklart din kreditvärdighet och har du många lån, eller stora lån, i förhållande till inkomst kan det sänka din kreditvärdighet rejält. Inte sällan i så pass hög utsträckning att du inte blir beviljad andra lån.

Om du ansöker om lån hos långivare som inte tar UC kommer de inte få tillgång till dessa uppgifter. Därmed kan kreditgivarna ofta bevilja lån utifrån den information de har. Detta kan låta fördelaktigt men innebär även en större risk för dig som låntagare.

Men hur viktigt är det?

Har du så pass många lån och krediter idag att kreditbolag som använder UC nekar dig lån bör du överväga andra alternativ än att låna pengar. Din kreditvärdighet är mycket låg och de lån du blir erbjuden har väldigt höga räntor. Att låna i denna situation kan innebära att du försätter dig i en ännu svårare ekonomisk situation.

Det finns egentligen bara ett tillfälle då lån utan UC kan vara ett bra alternativ: då du önskar samla dina och skapa en bättre ekonomisk situation – inte en sämre sådan.

Välj ett lån utan UC om…

Ibland är det något för många dagar kvar till nästa lön för att pengarna ska räcka. Alla har vi varit där någon gång. Vissa väljer att låna ifrån sina föräldrar eller vänner. Andra väljer att inte göra det. Det kanske inte finns någon som kan (eller vill) låna ut pengar, men många skäms också för att fråga. Och för andra finns det inte ens någon att fråga. Ett snabblån kan därmed ibland vara det enda alternativet.

"Men oj, jag ska ju snart flytta och ansöka om ett bolån! Banken kommer tro att jag är värdelös på att betala!"

Det är i det här tillfället ett lån utan UC lämpar sig allra bäst – när du vet att detta är engångslösning. Att du har slut på pengar nu betyder absolut inte att du kommer att ha dålig betalningsförmåga senare. Det måste dock bankerna utgå ifrån när de handlägger din ansökan. Därför kan du få avslag eller en betydligt högre ränta även om din betalningsförmåga sedan länge är reparerad. Tecknar du ett lån hos en långivare som inte använder UC låter du denna tillfällighet vara glömd och förlåten!

Välj inte lån utan UC om…

Lån utan UC bör inte väljas som en väg för att finansiera andra lån. Det är generellt sett dyra lån som tecknas när andra upplysningsföretag används än UC. Om du har ansökt om lån hos långivare som arbetar med UC, och nekats lån, bör du i första hand se över din ekonomiska situation. Vad kan du göra för att betala av dina andra lån och krediter?

Vanliga frågor om att låna pengar utan UC

✅ Kan man låna pengar utan att det görs en kreditupplysning?

Nej, alla långivare måste göra en kreditbedömning. Den ska bland annat bestå av uppgifter som låntagaren själv ger samt uppgifter via en kreditupplysning. Det går alltså inte att teckna lån utan att en kreditupplysning tas. Däremot kan man välja långivare utifrån vilket företag de gör kreditupplysning hos.

✅ Är ett lån utan UC enda alternativet om jag har en betalningsanmärkning?

Nej, det finns flera långivare som tar upplysningar via UC men ändå accepterar att låntagaren har betalningsanmärkningar.

Det finns däremot en orsak till att många tror att en betalningsanmärkning innebär att man enbart kan låna pengar hos långivare som inte använder UC. De flesta långivare som accepterar betalningsanmärkningar erbjuder högkostnadskrediter (snabblån). De flesta av dessa använder även andra företag än UC när kreditbedömning ska ske.

✅ Försvinner betalningsanmärkningen när jag har betalat min skuld?

Nej, det finns kvar som ”historisk kredit” i 12 månader. Har du en kredit hos en långivare som använder UC kommer de att informera UC när krediten är återbetald. Därmed ändras informationen från aktiv till historisk kredit. Den kommer sedan vara historisk i 12 månader innan den försvinner från registret hos UC.

✅ Bör man vända sig till kreditbolag utan UC om man får nej vid en UC-kontroll?

Nej, inte nödvändigtvis. Har du fått nej från en långivare med UC så bör du först se om du kan lösa din ekonomiska situation på annat sätt. Är det ändå ett lån som är utvägen så är lån utan UC en väg. En annan kan vara pantpank då dessa inte heller tar kreditupplysning.

✅ Gör olika kreditupplysningsföretag kontroll av olika saker?

Nej, de kontrollerar generellt samma saker. Den stora skillnaden är vilken information de har från olika långivare. En långivare som samarbetar med Bisnode ger enbart information om krediter till detta kreditbolag. Samarbetar de istället med UC är det enbart UC som har uppgifterna.

Vilka kreditupplysningsföretag finns det?

UC

UC - UC (Upplysningscentralen) är det överlägset största företaget inom kreditupplysningar i Sverige. De grundades 1977 och ägs främst av en rad storbanker i Sverige. När det kommer till bolån och stora privatlån är det nästan uteslutande UC som används. Vid mindre lån och avbetalningar är andra bolag mer vanliga.

Bisnode

Bisnode - Bisnode grundades 1989 och ägs av riskkapitalbolaget Ratos samt Bonnier. De har vuxit snabbt och har idag verksamhet i ca 18 länder. I likhet med UC samlar de in information, tolkar denna och presenterar för företag som har behov av underlag till affärsbeslut. Bisnode är mycket vanlig bland smålån.

Creditsafe

Creditsafe - Även om UC är störst i Sverige så vinner Creditsafe om man ser på dess internationella verksamhet. De grundades 1997. De finns i 18 länder och vänder sig till allt från privatpersoner och företag till kommuner och myndigheter.

I likhet med Bisnode används Creditsafe av en rad kreditbolag som erbjuder snabblån och kontokrediter. Krediter på mindre belopp, kortare amorteringstid och där kraven inte är lika höga som på privatlånen.

Syna

Syna - För många privatpersoner är Syna ett okänt kreditupplysningsföretag. Ändå är de landets äldsta företag i branschen. Däremot har de inte något mål att bli störst på marknaden utan fokuserar istället på spetskompetens inom specifika områden. Vad vi vet använder inget kreditbolag (som vänder sig mot privatpersoner) Syna som kreditupplysningsföretag.

Syna används bland annat av Kronofogden, Bolagsverket, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Domstolar.

Decidas

Decidas - Decidas anger att de är ”Sveriges modernaste kreditupplysningsföretag”. De grundades så sent som 2007. Några kända varumärken som använder Decidas är Klarna, Ikano Bank, SmartEyes och Alectum. I likhet med Syna så har vi inte sett ett enda kreditbolag som använder Decidas. Uppenbarligen har de en annan kundgrupp och inriktning på sina tjänster.

Källor och vidare läsning

Illustration av långivarnas räntor

Här kan du se hur de lägsta och högsta räntorna skiljer sig mot varandra hos långivarna inom kategorin lån utan UC. I tabellen finns de räntespann som varje långivare använder i sin marknadsföring.


Långivare
Lägsta
Högsta
17,00 %
8,00 %
8,25 %
8,25 %
22,90 %
14,90 %
22,90 %
14,90 %
17,52 %
16,67 %
24,00 %
24,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,50 %
25,50 %
25,95 %
25,95 %
26,00 %
26,00 %
26,00 %
26,00 %
26,04 %
26,04 %
39,36 %
30,00 %
39,00 %
33,00 %
35,00 %
35,00 %
35,00 %
35,00 %
38,40 %
38,40 %
38,40 %
38,40 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,00 %
39,30 %
39,30 %
39,30 %
39,30 %
39,30 %
39,30 %
39,48 %
39,48 %
39,50 %
39,50 %
39,50 %
39,50 %
39,60 %
39,60 %
Artikeln uppdaterades senast 10 oktober 2019
Jakob Thorselius Jakob Thorselius Marknadsansvarig, redaktör [email protected]   JThorselius   Jakob Thorselius   Jakob har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling på ideella föreningar såsom Mattecentrum och Kodcentrum där barn och unga får gratis hjälp med matematik och programmering. Grundläggande kunskaper inom matematik är enligt Jakob en bärande grund för att kunna fatta bra beslut när man ska låna pengar.