Kreditvärdighet är ett mått av en persons, eller ett företags, förväntade möjlighet att betala en skuld. När en kreditgivare får in en låneansökan kontrolleras alltid låntagarens kreditvärdighet vilket avgör om lånet ska beviljas eller inte. Kreditvärdigheten avgör även låntagarens ränta.

Exempel:

Olof vill låna 60 000 kr hos SEB och skickar in en låneansökan till banken. Banken beställer en kreditupplysning via UC där en rad ekonomisk information presenteras kring Olofs personliga ekonomi. UC gör även en sammantagen bedömning av Olofs kreditvärdighet.

SEB väljer att neka honom lånet på grund av för låg kreditvärdighet. Olof ser över sin ekonomi och försöker nu förbättra de faktorer som ingår i kreditbedömningen. Bland annat säger han upp två krediter via kreditkort samt väntar till att deklarerad inkomst från föregående år har registrerats hos Skatteverket. Nu gör Olof en ny låneansökan och blir beviljad lånet.

Vad avgör kreditvärdigheten i en låneprocess?

När en bank får en låneansökan sker alltid en kreditbedömning av personen som låneansökan gäller. Genom att ta en kreditupplysning hos exempelvis UC eller Bisnode visas kreditvärdigheten, dvs. personens förmåga att betala en skuld.

  • Det avgör om du får lånet beviljat
    Har du för låg kreditvärdighet kommer banken inte ge ut något lån. Detta utifrån att de anser att risken är för stor att du inte kommer klara av att betala lånet. Det kan exempelvis vara för att du har för låg inkomst, för många andra lån eller en betalningsanmärkning.
  • Det avgör vilken ränta du får
    Har lånet individuell ränta (vilket nästan alla privatlån har) avgör även kreditvärdigheten vilken ränta som banken kommer att erbjuda på lånet. Banken sätter räntenivån utifrån den risk de anser att de tar. En person med hög kreditvärdighet kommer därmed få låg ränta och de med sämre kreditvärdighet blir antingen nekade lån eller får de höge räntenivåerna.
  • Högre belopp beviljas
    I likhet med att man kan få lägre ränta går det generellt även att låna större belopp. Detta just på grund av att banken anser att risken är låg om du har en hög kreditvärdighet.

Vad avgör min kreditvärdighet?

Kreditupplysningsföretagen använder delvis olika faktorer för att sammanställa kreditvärdigheten hos en person. Däremot är det vissa saker som alltid ingår i bedömningen. I grunden handlar det om faktorer som statistiskt påverkar möjligheten att betala tillbaka en skuld. En kreditbedömning kan alltså inte ta hänsyn till exakt alla personliga förutsättningar utan bygger på statistik över en rad faktorer samt hur dessa värderas. Det är bland annat:

Betalningsanmärkningar / Skuldsaldo

En betalningsanmärkning visar att du vid minst ett tillfälle inte kunnat betala en skuld i tid. Därmed anses risken vara hög att det kan hända en gång till. Betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden påverkar alltså din kreditvärdighet mycket negativt.

Information kring betalningsanmärkningar finns registrerade i maximalt tre år och information kring skuldsanering finns kvar i fem år.

TIPS: ”Har du betalningsanmärkning? Teckna lånet efter att anmärkningen löpt ut då det ger dig bättre villkor. Tecknar du lån trots betalningsanmärkning bör du ansöka om nytt lån när anmärkning inte längre är aktiv”.

Antalet kreditupplysningar

Att ha många kreditupplysningar på sig kan vara negativt. Orsaken är att personer med sämre ekonomi statistiskt gör fler låneansökningar vilket skapar många upplysningar. Men kom ihåg att det är skillnad på vilka företag som gjort dessa upplysningar. Det kan exempelvis ske av bostadsföretag eller teleoperatörer utan att det behöver påverka dina möjligheter att teckna lån. Är det däremot många upplysningar från banker och kreditbolag kan detta försämra kreditvärdigheten.

Uppgifter om tidigare kreditupplysningar ligger kvar i 12 månader.

TIPS: ”Jämför lån via låneförmedlare när du vill teckna lån. Då tas bara en enda kreditupplysning. Söker du lån direkt hos flera banker tas istället en kreditupplysning per bank”.

Ålder och livssituation

En ung person som nyss bildat familj och tagit sina första steg på arbetsmarknaden har fler riskfaktorer mot att få betalningsproblem i förhållande till en medelålders person som haft samma jobb och adress under de senaste 20 åren. Därmed kommer yngre personer i denna livssituation få något sämre kreditbetyg.

Även boendeform påverkar då banken beräknar ut disponibel förväntad månadskostnad för boende olika beroende om man exempelvis bor i hyresrätt eller villa.

I en kreditupplysning framgår det också om en person är skriven i Sverige eller inte. De flesta kreditgivare kräver detta för att lån ska beviljas.

TIPS: ”Livssituationen med bostadsort, ålder, lönenivå, civilstånd och familjesituation är svåra att påverka. Se istället över resterande faktorer som är enklare att påverka”.

Andra lån och krediter

Har du andra lån och krediter påverkar detta din kreditvärdighet negativt. För det första skapar dessa räntekostnader och amorteringar som behöver ske varje månad vilket påverkar den disponibla inkomsten. För det andra kan många lån anses vara en riskfaktor då chansen att personen tecknar ytterligare ett par lån är större.

Kom ihåg att en öppen kredit alltid bedöms till dess fulla kredit oavsett om du använder den eller inte. En kontokredit eller ett kreditkort med 50 000 kr kredit påverkar alltså ditt kreditbetyg lika mycket som om du har ett lån på samma summa. Detta även om du inte utnyttjat krediten alls. Säg därför upp krediter som du inte använder för att detta inte ska påverka kreditvärdigheten negativt i onödan.

TIPS: ”Säg upp outnyttjade krediter. Teckna ett samlingslån så du bara får ett lån istället för många små”.

Inkomst

Storleken på din inkomst väger mycket tungt för ditt kreditbetyg. Banken beräknar ungefär hur stor inkomst som behövs för att klara vardagliga utgifter och lånekostnader varpå sedan en viss marginal ändå måste finnas kvar. Till inkomst räknas enbart inkomst av tjänst (lön). Olika bidrag räknas alltså inte i en persons totala inkomst.

TIPS: ”En kreditupplysning visar senaste deklarerade årsinkomsten. Detta uppdateras en gång per år hos Skatteverket efter att du deklarerat. Vänta med låneansökan till denna uppdatering har skett i det fall du har höjt lönen."

Stort fokus på inkomst – men mindre på utgift

I offentliga register går det snabbt att se en persons deklarerad inkomst, kapitalvinst, civilstånd och om personen äger fastigheter. En kreditbedömning utgår därmed från en relativt detaljerad information kring inkomst.

När det kommer till en persons månatliga kostnader används däremot generaliseringar. En person som lever extremt sparsamt och därmed klarar sig på en låg inkomst kan bli nekad lån trots att personen med lätthet hade klarat den ökade månadskostnaden. På samma sätt kan en person som har hög inkomst (men alldeles för höga utgifter) få lånet beviljat. Detta eftersom kreditupplysningsföretagen räknar med generaliserade belopp vid en kreditbedömning.

Kreditbedömningen ser inte heller på hur stort kapital du har på banken. Du kan alltså ha flera miljoner på bankkonton och ändå bli nekad lån på grund av för låg inkomst.

Ger alla kreditupplysningsföretag samma kreditbetyg?

Nej, de bedömningar som sker hos kreditupplysningsföretagen bygger på de faktorer och den fakta som de har tillgång till. Har du exempelvis många kreditupplysningar hos UC påverkar detta inte kreditbedömningen hos Bisnode. Detsamma gäller om du har en anmärkning hos något av dessa företag. Kreditvärdigheten kan alltså bedömas något olika mellan de olika kreditupplysningsföretagen.

Hur kontrollerar jag min UC-score?

UC-Score är ett sammanfattande betyg över en persons kreditvärdighet. Det ges av UC, vilket är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Enklaste sättet att följa utvecklingen av detta betyg är att gå till Minuc.se och teckna ”Kreditkollen”. Med ett månads abonnemang ges fri tillgång till betyget men du kan även få tips på vad som kan göras för att förbättra kreditvärdigheten och därmed betyget.

På detta sätt kan du över ett par månader förbättra kreditvärdigheten och öka chansen till att få lån med bättre villkor. Vill du bara kontrollera ditt kreditbetyg en enda gång kan detta ske via tjänsten ”Mitt kreditbetyg”.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.