Att ha en god kreditvärdighet är viktigt för allt från att teckna lån till att skriva på ett hyresavtal. Kreditupplysningsföretag som Dun & Bradstreet, Creditsafe och UC AB spelar en central roll när det handlar om att bedöma en persons eller företags kreditvärdighet. Ibland kan det dock uppstå situationer då man vill ta bort en kreditupplysning som gjorts. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på möjligheten att ta bort en kreditupplysning från dessa tre ledande kreditupplysningsföretag samt när och hur det kan göras.

För det första bör det nämnas att det inte går att ta bort en kreditupplysning utan direkt anledning. Om en kreditupplysning gjorts på korrekt sätt och innehåller korrekt information kommer det inte gå att ta bort den i förtid.

Varför skulle jag vilja ta bort en kreditupplysning?

Det finns flera anledningar till varför man skulle vilja ta bort en kreditupplysning. Här är ett par anledningar:

Felaktiga uppgifter

Om det finns felaktig information i din kreditupplysning kan det påverka din kreditvärdighet negativt. Att ta bort eller korrigera felaktiga uppgifter är en vanlig anledning till att vilja ändra en kreditupplysning.

Föråldrad information 

Äldre kreditupplysningar kan vara mindre relevanta och ge en missvisande bild av din nuvarande ekonomiska situation. Om så är fallet är det bäst att vänta tills dess att kreditupplysningen förfaller, då det inte går att ta bort en upplysning i förtid utan anledning.

Felaktigt gjord kreditupplysning

Om det har gjorts en kreditupplysning på dig utan att du har varit i direkt kontakt med företaget som utfärdat den är det en god anledning att vilja ta bort den. Om många kreditupplysningar görs på dig under kort tid skadar det din kreditvärdighet, så det finns ingen anledning att det ska ligga kvar en kreditupplysning på dig som har gjorts av misstag. Detta händer dock väldigt sällan, men det är inte omöjligt.

Det fanns inget behov av en kreditupplysning

En kreditupplysning ska endast göras om du som privatperson ska eller är på väg att ingå i ett avtal. Om du känner att kreditupplysningen gjordes utan att du hade en direkt avsikt att ingå i ett sådant avtal kan det finnas en möjlighet att ta bort kreditupplysningen. Det bästa är i så fall att vända sig till kreditupplysningsbolaget.

Bisnode/ Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet, tidigare Bisnode, är ett av de mest framstående kreditupplysningsbolagen i Sverige och används av exempelvis långivarna Merax och Saldo. För att ta bort en kreditupplysning från Dun & Bradstreet bör du i första hand kontakta deras kundtjänst och begära en så kallad "rättelse" eller "spärr" på upplysningen. Detta kan vara möjligt om det finns någon form av felaktig information i upplysningen.

Om kreditupplysningen inte innehåller några felaktigheter tar det normalt sett 12 månader innan kreditupplysningen försvinner från Dun & Bradstreets register.

Dun & Bradstreet

Creditsafe

Creditsafe är ett annat kreditupplysningsföretag som används flitigt i Sverige, exempelvis av långivarna Ferratum och Credifi. Om du har fått en kreditupplysning från Creditsafe och önskar ta bort den, finns det några steg att följa.

Precis som med Dun & Bradstreet kan du kontakta Creditsafes kundtjänst för att begära en rättelse eller borttagning av upplysningen. Om det handlar om en felaktig upplysning bör de normalt sett kunna rätta till den. I andra fall, om upplysningen är korrekt men du vill att den ska försvinna snabbare, är det tyvärr inget de kan hjälpa dig med. Creditsafe uppdaterar sina uppgifter regelbundet, så upplysningen försvinner även hos Creditsafe efter 12 månader.

Creditsafe

UC AB

UC, eller Upplysningscentralen, är ett av de mest kända och använda kreditupplysningsföretagen i Sverige och används av alla stora banker när de gör sina kreditbedömningar i samband med lån. UC används av allt från banker och långivare till butiker och hyresvärdar.

Samma regler gäller hos UC som hos Dun & Bradstreet och Creditsafe – upplysningen måste vara felaktig eller vara felaktigt gjord för att den ska kunna tas bort i. I annat fall tar det 12 månader för den att försvinna.

UC

När en kreditupplysning försvinner från registret

Kreditupplysningsföretagen i Sverige är reglerade av dataskyddslagar som styr hur länge de får lagra uppgifter om en person och företag.  För privatpersoner försvinner en kreditupplysning efter 12 månader. Efter denna perioden försvinner kreditupplysningen från registret automatiskt. 

För att sammanfatta så går det i vissa fall att ta bort en kreditupplysning, men endast om det har funnits felaktigheter i upplysningen eller om upplysningen har gjorts av misstag. Om du vill ta bort en kreditupplysning är det bäst att kontakta kreditupplysningsföretaget direkt och diskutera dina möjligheter med dem.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.