Förr var företagslån något som främst fanns tillgängligt för större aktiebolag. Att ansöka om ett lån var tidskrävande och ofta krävdes möten med banken, detaljerade affärsplaner och reviderade bokslut. Så här ser det fortfarande ut hos många storbanker, men som tur är finns det idag många mindre och nyare aktörer på marknaden som möjliggör för småföretagare att låna. Dessa aktörer fokuserar på hur företagets verksamhet ser ut just nu och beviljar lån även till små aktiebolag utan revisor, enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

Detta betyder dock inte att vilket företag som helst får låna, utan precis som när du lånar privat sker en kreditprövning där företagets betalningsförmåga uppskattas. Om långivaren anser den vara tillräckligt hög beviljas lånet. Olika långivare är villiga att acceptera olika nivåer av risk vilket också innebär att kraven på företagets kreditvärdighet varierar stort. I denna artikel går vi igenom vilka faktorer som långivare anser vara viktiga när du ansöker om företagslån.

Detta krävs hos alla långivare för att ett företagslån ska beviljas:

  1. Företaget måste vara registrerat i Sverige
  2. Företaget måste ha ett svenskt bankkonto
  3. Företaget får inte ha något aktivt skuldsaldo hos Kronofogden

Detta tittar långivarna på vid ansökan:

Utöver ovanstående krav har alla långivare olika riktlinjer för vilka företag de lånar ut till. Oftast bygger dessa riktlinjer på följande faktorer:

  • Företagets ålder
  • Omsättning eller kassaflöde
  • Betalningshistorik
  • Historisk och aktuell lönsamhet
  • Övrig belåning
  • Eventuell borgensman
  • Typ av verksamhet

Nedan förklarar vi mer om dessa olika bedömningspunkter.

Företagets ålder

Ett nystartat bolag innebär en stor risk för långivaren eftersom det är svårt att veta hur det kommer gå för företaget när verksamheten väl är i gång. Därför ställer de flesta långivare krav på att företaget haft en aktiv verksamhet under en viss period; ofta sex månader eller ett år. Undantag kan dock oftast göras om du startar upp en liknande verksamhet som du redan har.

Omsättning eller kassaflöde

Företagets omsättning avgör framförallt hur mycket du kan låna och är omsättningen för liten blir det svårt att få lån. Den historiska omsättningen framgår av företagets bokslut som för aktiebolag finns med i kreditupplysningen. Många långivare är dock mer intresserade av den aktuella omsättningen eller kassaflödet. Så kallade cash advances, där du får lån baserat på framtida kassaflöden har blivit allt vanligare. För att få ett sådant lån måste du vid ansökan bevisa företagets kassaflöde. Detta kan ske genom att kontohistorik eller att data från kortterminaler delas med långivaren.

Betalningshistorik

Precis som vid privatlån är eventuella betalningsanmärkningar negativt när du ansöker om ett företagslån. Dock ser processen för betalningsanmärkningar annorlunda ut för företag. För det första finns det ett steg mellan det att en faktura går till inkasso och att en betalningsanmärkning registreras. Detta steg heter betalningsföreläggande och syns i företagets kreditupplysning i två år från det datum den uppstod. Eftersom betalningsförelägganden uppstår mer lättvindigt än betalningsanmärkningar anses de mindre allvarliga bland långivare. Att ha ett betalningsföreläggande som företagare är därför inte den rödflagg som en betalningsanmärkning är.

För det andra delas betalningsanmärkningar upp i A-mål; allmänna mål där man missat en betalning till Skatteverket eller annan myndighet, och E-mål; enskilda mål där man är skyldig en privatperson eller ett företag pengar. Denna uppdelning finns även för privatpersoner, för just privatpersoner ‘r A-mål sällsynta eftersom skatteinbetalningar och dylikt oftast görs av arbetsgivaren. 

För företag däremot är det lätt hänt att en betalningsanmärkning uppstår på grund av skulder till Skatteverket. Det är många olika datum att hålla reda på för inbetalning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Och till skillnad mot E-målen, som ofta föregås av en lång process med påminnelser och inkasso, uppstår ett A-mål i princip direkt du missat en skatteinbetalning. Därför har många företag betalningsanmärkningar som är A-mål och många långivare ser lite mellan fingrarna på dessa.

Historisk och aktuell lönsamhet

Ett lönsamt företag är såklart mer kreditvärdigt än ett som går med förlust. Dock har långivare ofta överseende om företaget är relativt nytt eller är under stor tillväxt. Den historiska lönsamheten framgår av bokslutet för aktiebolag. För enskilda firmor och handelsbolag kan långivaren istället uppskatta lönsamheten genom att titta på din deklarerade inkomst från näringsverksamhet. Ett företag som under flera år visat svag lönsamhet, eller där ägaren inte kunnat plocka ut en rimlig lön, får sällan låna.

Övrig belåning

Precis som för privatpersoner är överbelåning något som kreditgivare är rädda för. Skuldsättningen framgår av bokslutet för aktiebolag men eftersom det är stor skillnad på vilka lån ett företag har ger denna information inte mycket. Många företag är till exempel finansierade genom lån från ägare. Dessa anses inte problematiska. Har företaget däremot redan andra mer kortfristiga företagslån kan det bli avslag. Lån där uc använts finns med i ucs register och syns på ucs kreditupplysningar. Lån utan uc är däremot svårare för långivarna att upptäcka.

Eventuell borgensman

För att få ett företagslån till ett aktiebolag krävs i princip alltid att företagets ägare eller annan nyckelperson går i borgen för lånet. Borgensmannen, alltså den person som går i borgen, blir därmed betalningsskyldig ifall företaget går i konkurs eller av annan anledning inte kan betala. Huvudmännen för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag är redan betalningsskyldiga, vilket är  varför borgen inte behövs.

Anledningen till att borgen krävs är på grund av att det minskar risken för långivaren. För att detta ska ske krävs dock att borgensmannen är någorlunda kreditvärdig. Ofta krävs en viss inkomst och att borgensmannen ska vara fri från betalningsanmärkningar.

Typ av verksamhet

Vissa långivare tar även vilken typ av verksamhet du har i beaktning. Till exempel kan byggbranschen anses mer riskfylld än dagligvaruhandel. Det finns även lån som är specifikt inriktade på en viss bransch, som bryggerilån till restauranger eller billån till taxibolag.

Vanliga frågor om krav som ställs för att få ett företagslån

Kan jag ta ett företagslån till min enskilda firma?
Finns det företagslån utan säkerhet?
Kan jag få ett företagslån om jag har betalningsanmärkningar?
Måste jag gå i borgen om jag tar ett företagslån?
Hur mycket kan jag få i företagslån?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.