Lånen.se

Jämför företagslån

 • Jämför 23 företagslån och 4 låneförmedlare
 • 11 företagslån utan säkerhet, varav 3 utan personlig borgen
 • Opartiska recensioner

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett av många sätt att anskaffa kapital till ditt företag. Med ett företagslån ökar ni bolagets likviditet utan att du och de andra delägarna behöver minska ert aktieinnehav. På så sätt behåller ni kontrollen över företaget samtidigt som ni får värdefull likviditet att använda i verksamheten. Lånen.se hjälper dig att jämföra dina alternativ och välja det bästa företagslånet.

Låneförmedlare

Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras 10 anslutna långivare
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras 8 anslutna långivare
Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Alla företagsformer accepteras 16 anslutna långivare
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Utan personlig borgen 10 anslutna långivare

Jämför 23 st. företagslån

Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 2 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Använder inte UC Alla företagsformer accepteras
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras
Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 3 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 2 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Använder inte UC Alla företagsformer accepteras
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Använder inte UC
Maxbelopp: 500 000 kr
Löptid: 6 mån – 2 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 300 000 kr
Löptid: 3 mån – 2 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Maxbelopp: 100 000 kr
Löptid: 2 mån – 1 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Använder inte UC Alla företagsformer accepteras
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 1 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Använder inte UC Utan personlig borgen Alla företagsformer accepteras
  Visa fler långivare

Villkoren kontrollerades automatiskt 2019-08-17. Automatiskt insamlad data valideras regelbundet av  Viktor Svensson Viktor Svensson och  Kajsa Amnehagen Kajsa Amnehagen.

Fördelar – och när ska låneformen användas?

Den primära fördelen med företagslån är att investeringar kan ske i nya maskiner, möjliggöra expansion på nya marknader eller skapa utveckling. Målet med lånet bör alltså alltid vara att utveckla företaget och skapa förutsättningar för bättre omsättning/resultat. Detta oavsett om det är en ny maskin, renovering av lokalerna eller kontantinsats på fastighet som krävs.

Välj företagslån om...

Välj företagslån om lånet möjliggör en investering som innebär större intäkter än lånets kostnader. Här får man se på lång sikt och inte nödvändigtvis enbart under lånets löptid.

Ett företagslån kan även väljas vid kortsiktiga likvida problem. Kanske väntar ni in en större betalning från en kund samtidigt som de likvida medlen inte täcker de kostnader som företaget har löpande.

Ännu ett tillfälle då företagslån bör väljas är om dyrare krediter har utnyttjats till större belopp. Det kan då vara billigare att teckna ett lån för att betala av dessa krediter och på detta sätt få bättre lånesituation.

Välj inte företagslån om...

Företagslån bör inte väljas om företaget närmar sig konkurs. Det är då bättre att kontakta företag som är specialiserade på att förvalta företag i dessa situationer. Kanske är lån bästa vägen, kanske är det företagsrekonstruktion – eller en konkurs.

Företagslån med eller utan säkerhet

En punkt som skiljer företagslånen åt är om det krävs säkerhet för lånet eller inte. I vissa fall krävs säkerhet (exempelvis en fastighet) och/eller personlig borgen. I andra fall finns inte dessa krav.

Företagslån utan säkerhet

Ett företagslån utan säkerhet innebär i korthet att någon egendom inte sätts i pant för lånet. Det kan däremot finnas krav på personlig borgen. Detta innebär indirekt att banken får en större säkerhet då den som gått i borgen blir tvungen att betala hela skulden om inte företaget gör det. När företagslån marknadsförs med att vara ”lån utan säkerhet” innebär det alltså enbart att någon egendom inte sätts i pant.

Säkerhet i egendom

När storbankerna ger företagslån finns ofta krav på någon säkerhet. Det är vanligt att det är fastigheter men det kan även vara annat med högt värde. Tack vare att lånet tecknas med säkerhet vågar banken bevilja lånet samtidigt som villkoren kan bli betydligt bättre än om säkerhet inte funnits.

De företagslån som jämförs ovan är däremot lån utan säkerhet. Företagslån som är lättare att få och som primärt vänder sig till småföretag. En kundgrupp som generellt annars har svårt att få företagslån hos de större bankerna.

Personlig borgen

Flera långivare kräver att en, eller flera, personer går i personlig borgen för lånet. Det kallas inte för att lånet har säkerhet (då inget sätts i pant) men är ändå säkrare för långivaren då dessa personer blir betalningsskyldiga om företaget inte betalar lånet enligt avtal.

Om du väljer att gå i borgen för företagslånet är det mycket viktigt att du förstår vad detta kan innebära för din personliga ekonomi. Kan inte företaget betala lånet kommer du bli betalningsskyldig för hela beloppet. Kan du inte betala kan i värsta fall lånet drivas in av Kronofogden via utmätning.

Säkerhet genom delvis säkerhet/borgen

Det finns även varianter då delar av lånet har säkerhet och att du behöver gå i borgen för vissa delar. En variant mellan att inte ha säkerhet alls till att ha säkerhet för hela beloppet.

Vad kännetecknar företagslån utan säkerhet?

 • ”Låga” summor

  Som visas i tabellen ovan är maxbeloppet som går att låna på företagslån utan säkerhet oftast mellan 250 000 kr och 500 000 kr (även om det finns undantag). För en småföretagare kan ett par hundratusen vara en stor summa och helt avgörande för att kunna köpa in inventarier för expansion eller för att klara ett kortvarigt likviditetsproblem. Det är däremot inte stora summor i förhållande till vad de flesta företag omsätter per år.

  Behöver större summor lånas ställs hårdare krav på bland annat ekonomisk historik, säkerhet och betalningsförmåga.

 • Kortare amorteringstider

  Kreditbolagen ovan har amorteringstider på från någon månad till 24 månader. Det är alltså relativt kort amorteringstid. Men eftersom även beloppen inte är speciellt stora bör inte månadsbetalningen påverka företaget ekonomi allt för mycket.

 • Vanligt med personlig borgen

  Flera långivare (men inte alla) kräver personlig borgen. Därmed måste du som ansöker, och ibland ytterligare en person, gå i borgen för lånet. Ni blir därmed helt ansvariga för att återbetala lånet i det fall återbetalning inte sker via det företag som står som låntagare.

 • Enkla och snabba ansökningar

  Om du söker ett företagslån hos en större bank kommer du till stor sannolikhet behöva visa upp en rad dokument, affärsplan m.m. Detta gör att många småföretagare drar sig för att kontakta banken. Det upplevs helt enkelt för omständligt och svårt.

  Det är detta som mindre aktörer har upptäckt och erbjuder därför enklare och snabbare ansökningsprocess samt utbetalning inom någon dag.

Fakturaköp – En lösning vid likvida problem

Behöver företaget ett lån för att lösa ett kortsiktigt likviditetsproblem kan ibland fakturaförsäljning vara ett alternativ. När fakturor skickas till kunder innebär det ofta att betalning kommer efter 30 dagar. Men genom att sälja fakturorna (factoring) blir de istället betalda av factoringföretaget inom någon dag. Därmed ligger skulden hos din kund till detta företag och inte till dig.

På detta sätt går det alltså att frigöra likvida medel snabbt utan att behöva teckna ett större lån. Kostnaden för factoring varierar mellan olika företag vilket gör att man bör jämföra och hitta ett factoringföretag som har nivåer på avgifterna som passar behovet.

Företagsform påverkar val av lån

Enskild firma – Du är alltid personligt ansvarig

Driver du en enskild firma är du alltid personligt ekonomiskt ansvarig. Uppstår det skulder, som inte företaget kan betala, ligger kravet på att du som privatperson betalar dessa. Detta då det juridiskt inte finns någon skillnad mellan privatperson och företag vid enskild firma. Uppstår det en konkurs kan alltså dina personliga ägodelar tvingas att säljas för att skulderna ska kunna regleras.

Det är alltså inte stor skillnad, utifrån ett ansvarsperspektiv, på att låna ett företagslån eller ta ett privatlån om man har enskild firma. Det är inte heller ovanligt att småföretagare höjer sitt bolån för att därigenom få pengar till sin verksamhet.

Handelsbolag – Du är alltid personligt och solidariskt ansvarig

Handelsbolag har samma ansvarsfördelning som enskild firma. Där är alltså bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för företagets ekonomi.

Aktiebolag

Fördelen med ett aktiebolag är att det är helt friställt från den personliga ekonomin. Men det finns enstaka tillfällen då ägarna kan ställas ansvariga.

Se upp med…

 1. Bindande ansökningar

  Generellt kan du skicka in en ansökan till en långivare för att se om lånet kan bli beviljat och vilken räntesats som lånet hamnar på. Ni kan sedan diskutera lånealternativet på företaget och avgöra om lånet ska tecknas eller inte. Väljer ni att gå vidare signeras låneansökan och pengarna betalas ut.

  Men det finns även långivare som har bindande låneansökningar. En ansökan skickas in och behandlas – om den godkänns betalas pengarna ut direkt. Det kallas för att ansökan är bindande vilket kan bli en negativ överraskning. I vissa fall vill man ju enbart veta om man kan bli beviljad lån, utan att för den skull vilja teckna lånet.

  I vissa fall kan lån, med bindande ansökan, hävas inom ett visst antal dagar. Men det kan då förekomma en viss avgift.

 2. Höga kostnader

  En del företagslån har ränta, andra har istället fasta avgifter. En del har individuella räntesats, andra har samma till alla. Hur prissättningen sker varierar alltså vilket kan göra det lite svårt att jämföra de olika alternativen. Dessutom finns inget krav att företagslån måste presenteras med effektiv ränta (som gäller för privatlån).

  Det är därför extra viktigt att kontrollera vad lånet egentligen kostar. En del lån har avgifter och räntor som gör att den effektiva räntan blir över 50 %. Ni kan alltså behöva betala 50 000 kr för ett lån på 100 000 kr under 12 månader.

Vad kostar företagslånet?

Det är stor skillnad på vilka kostnader som uppstår beroende på vilken långivare som lånet tecknas hos. En del har främst räntekostnader medan andra inte har ränta alls utan enbart fasta kostnader.

 • Ränta

  De flesta företagslån har en individuell räntesats. Långivaren gör en kreditbedömning på företaget och erbjuder sedan en räntesats utifrån risknivå. En del anger månadsränta, andra årsränta.

  Vissa har däremot exakt samma ränta till alla företag som blir beviljad lånet. I detta fall kan man generellt räkna med högre räntesats än vid individuella nivåer.

 • Uppläggningsavgift

  En startavgift som kan vara en fast summa eller en viss procent på lånebeloppet.

 • Förtidslösen

  Avgift som kan uppkomma om lånet önskas lösas i förtid

 • Aviavgift/Administrationsavgift

  Månadsavgift som aviseras på fakturan. Detta för att täcka kostnaden kring administrationen av lånet.

 • Fasta avgifter

  <

  En del kreditbolag har valt att inte har någon ränta och istället ha en fast avgift på lånen, beroende på dess storlek.

Vilket lån är billigast?

”Du kan inte jämföra företagslån enbart på räntan – då vissa lån inte ens har ränta.”

”Du kan inte jämföra företagslån på effektiv ränta – eftersom detta mycket sällan anges.”

Det enda sättet att jämföra, och hitta billigaste lånet, är att ansöka om exakt lika lån hos flera långivare och därefter se på månadskostnaden. Är det lika lånebelopp och lika amorteringstid blir lånet med lägst månadskostnad det billigaste.

För högt månadsbelopp – sök efter längre amorteringstid

Om det låneförslag du får från långivaren innebär för högt månadsbelopp går detta att justera genom att välja längre amorteringstid. Kan inte just den långivaren erbjuda längre amorteringstid kan det vara värt att välja en annan långivare, även om det innebär något högre ränta. Det som framförallt avgör månadsbeloppet är nämligen amorteringstiden.

Vad krävs för att teckna företagslån?

 1. Ett företag

  Alla långivare som har företagslån kräver att F-skattsedel ska finnas. Ett företagslån kan alltså enbart tecknas av företag. Det ska vara svenskt företag och detta ska vara registrerat hos Bolagsverket.

  Däremot kan det variera vilka företag som är välkomna som låntagare. En del accepterar exempelvis enbart aktiebolag.

 2. Säkerhet (Ibland)

  I vissa fall krävs säkerhet för lånet (aktier, fastighet osv). Lån utan säkerhet kan ha krav att en, eller flera personer, går i borgen för lånet. Men det finns även företagslån där varken säkerhet eller borgen krävs.

 3. Historik

  Det brukar finnas krav på hur gammalt företaget måste vara för att lån ska beviljas. Det kan exempelvis vara 6, 12 eller 24 månader.

 4. Omsättning

  Ett vanligt krav är att omsättningen måste vara på en viss nivå. Det är även omsättningen som delvis påverkar hur stort belopp som kan lånas.

 5. Företagskonto

  Ett generellt krav är att det finns ett företagskonto registrerat.

Vanliga frågor och svar

✅ Finns det företagslån utan UC?

Ja, det finns företag som använder exempelvis Bisnode eller Creditsafe för kreditupplysning. Dessa hittar du i vår jämförelselista ovan.

✅ Går det att betala av företagslånet i förtid?

Ja, alla lån kan lösas i förtid. Däremot kan det uppkomma en avgift för detta.

✅ Kan företagslån beviljas trots att företaget har betalningsanmärkning?

Ja, det finns långivare som beviljar lån trots att låntagaren har betalningsanmärkning. I dessa fall får man däremot räkna med högre räntesatser och lägre lånebelopp än annars. Det kan även krävas mer ekonomiska underlag innan långivare godkänner ansökan.

✅ Vad är ett start-up lån?

Ett start-up lån är ett företagslån som vänder sig till företag som precis har startats. Därmed finns inte några bokslut som kan påvisa omsättning, vinst eller liknande. Långivaren tar då enbart beslut utifrån affärsplan, budget och strategier för att företaget ska kunna växa framöver. Generellt är det betydligt svårare att få lån som helt nystartat företag.

✅ Vad innebär företagslån utan säkerhet?

Företagslån utan säkerhet är ett lån där ingen egendom behöver pantsättas för lånet. I vissa fall krävs däremot personlig borgen.

✅ Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen innebär att du blir betalningsskyldig för hela kvarvarande lånebelopp om företaget inte betalar lånet enligt gällande avtal. Det är därmed du som privatperson som ger denna säkerhet till långivaren.

✅ Hur stora belopp kan lånas med företagslån?

Om det finns säkerhet för lånet finns inte någon specifik övre gräns. Kontakta då din företagsbank och diskutera en passande lösning.

Om det inte finns säkerhet för lånet brukar högsta lånesumma vara 500 000 kr- 1 000 000 kr. Det är då företagslån utan säkerhet vilket är de aktörer som vi presenterar i tabellen ovan.

✅ Hur fort betalas pengarna ut?

Det varierar mellan kreditgivarna men många ger svar på låneansökan inom någon timme och kan sedan betala ut pengarna inom 24 timmar upp till ett par dagar. Snabb ansökan, enkel handläggning och snabb utbetalning kännetecknar företagslån från mindre nischade aktörer.

✅ Vad skiljer mellan en långivare med företagslån mot en bank med företagslån?

De nischade kreditgivarna har ofta specialiserat sig på lån till mindre företag och detta med mycket enkla lösningar. Det behövs oftast inte mer än bevis på att du är ägare av företaget samt information om företagets omsättning för att en ansökan ska kunna bearbetas.

Bankerna kräver ofta mer ekonomisk dokumentation, affärsplaner m.m. för att de ska ta emot en ansökan. Bankerna kräver mycket ofta säkerhet för lånet.

Artikeln uppdaterades senast 11 juni 2019
Viktor Svensson Viktor Svensson Utvecklingsansvarig, redaktör [email protected]   viktorcvs   Viktor Svensson   Viktor har flera års erfarenhet av automatiserad datainsamling, bland annat från tidigare arbete med en av de större bostadssajterna i Sverige. Viktor studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare.