Lånen.se

Jämför företagslån

 • Jämför 21 företagslån och 6 låneförmedlare
 • 13 företagslån utan säkerhet, varav 3 utan personlig borgen
 • 6 företagslån utan UC

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett av många sätt att anskaffa kapital till ditt företag. Med ett företagslån ökar ni bolagets likviditet utan att du och de andra delägarna behöver minska ert aktieinnehav. På så sätt behåller ni kontrollen över företaget samtidigt som ni får värdefull likviditet att använda i verksamheten. Lånen.se hjälper dig att jämföra dina alternativ och välja det bästa företagslånet.

Låneförmedlare

Krea företagslån
Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Alla företagsformer accepteras 22 anslutna långivare
Kompar
Maxbelopp: 7 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras 17 anslutna långivare
  Visa fler låneförmedlare
Fakturino
Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras 18 anslutna långivare
Creddo
Maxbelopp: 10 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras 15 anslutna långivare
Lendo företagslån
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras 10 anslutna långivare
Ponture företagslån
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
16 anslutna långivare

Jämför 21 st. företagslån

Froda företagslån
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 2 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Använder inte UC Alla företagsformer accepteras
Qred företagslån
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Alla företagsformer accepteras
OPR Företagslån
Maxbelopp: 500 000 kr
Löptid: 1 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Använder inte UC Alla företagsformer accepteras
Ferratum Business företagslån
Maxbelopp: 2 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 2 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras
Fedelta företagslån
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Alla företagsformer accepteras
Capcito företagslån
Maxbelopp: 300 000 kr
Löptid: 3 mån – 2 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Använder inte UC
Approva företagslån
Maxbelopp: 300 000 kr
Löptid: 2 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Använder inte UC Alla företagsformer accepteras
Corpia företagslån
Maxbelopp: 3 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Mynt företagslån
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 1 mån – 1,5 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Betalningsanmärkningar accepteras Använder inte UC Utan personlig borgen Alla företagsformer accepteras
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 4 mån – 1 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
  Visa fler långivare
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 1 – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 3 mån – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Ja
Maxbelopp: 20 000 000 kr
Löptid:
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 5 000 000 kr
Löptid: 2 – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 1 500 000 kr
Löptid: 1 – 3 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid:
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid:
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 1 000 000 kr
Löptid: 6 mån – 5 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 500 000 kr
Löptid:
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 350 000 kr
Löptid: 5 år
Utan säkerhet i företaget: Nej
Maxbelopp: 300 000 kr
Löptid:
Utan säkerhet i företaget: Nej

Villkoren kontrollerades automatiskt 2020-02-18. Automatiskt insamlad data valideras regelbundet av  Viktor Svensson Viktor Svensson och  Kajsa Amnehagen Kajsa Amnehagen.

Fördelar – och när ska låneformen användas?

Den primära fördelen med företagslån är att dessa gör så investeringar kan ske i nya maskiner, expansion på nya marknader möjliggörs eller utveckling skapas. Målet med lånet bör alltså alltid vara att utveckla företaget och skapa förutsättningar för bättre omsättning/resultat. Detta oavsett om det används för att finansiera en ny maskin, renovera lokalerna eller som kontantinsats på en fastighet som krävs.

Välj företagslån om...

Välj företagslån om lånet möjliggör en investering som innebär större intäkter än lånets kostnader. Här får man se det hela långsiktigt och inte nödvändigtvis enbart under lånets löptid.

Ett företagslån kan även nyttjas vid kortsiktiga likvida problem. Kanske väntar ni på en större betalning från en kund samtidigt som de likvida medlen inte täcker de kostnader som företaget har löpande?

Ännu ett tillfälle då företagslån bör väljas är om dyrare krediter har utnyttjats till större belopp. Det kan då vara billigare att teckna ett lån för att betala av dessa krediter och på detta sätt få en bättre lånesituation.

Välj inte företagslån om...

Företagslån bör inte användas om företaget närmar sig konkurs. Det är då bättre att kontakta företag som är specialiserade på att förvalta företag i dessa situationer. Kanske är ett lån ändock det bästa alternativet, men kanske är det istället en företagsrekonstruktion – eller rentav en konkurs.

Företagslån med eller utan säkerhet

En punkt som skiljer olika företagslån åt är huruvida det krävs en säkerhet för lånet eller inte. I vissa fall krävs en sådan säkerhet (till exempelvis en fastighet) och/eller en personlig borgen. I andra fall förekommer inte sådana krav.

Företagslån utan säkerhet

Ett företagslån utan säkerhet innebär i korthet att en egendom inte pantsätts för att lånet ska beviljas. Det kan däremot finnas krav på personlig borgen. Detta innebär indirekt att banken får en större säkerhet – detta då den person som har gått i borgen blir tvungen att betala hela skulden om inte företaget gör det. När företagslån marknadsförs som ”lån utan säkerhet” innebär det alltså enbart att ingen egendom sätts i pant.

Säkerhet i egendom

När storbankerna beviljar företagslån finns ofta krav på någon form av säkerhet. Det är vanligt att det rör sig om fastigheter men det kan även vara något annat som har ett högt värde, såsom maskiner eller annan utrustning. Tack vare att lånet tecknas med säkerhet vågar banken bevilja lånet samtidigt som villkoren ofta kan bli betydligt bättre än vad fallet vore om säkerhet inte funnits.

De företagslån som jämförs ovan är däremot lån utan säkerhet. Det rör sig således om företagslån som är lättare att få beviljade och som primärt vänder sig till småföretag. De mindre företagen utgör en kundgrupp som generellt sett annars har svårt att få företagslån hos de större bankerna.

Personlig borgen

Flera långivare kräver att en, eller flera, personer går i personlig borgen för lånet. Det kallas då inte för att lånet har säkerhet (detta då inget sätts i pant). Företagslån med personlig borgen är ändå säkrare för långivaren då den/de person(er) som är borgenär(er) blir betalningsskyldiga om företaget inte betalar lånet enligt vad som avtalats.

Om du väljer att gå i borgen för företagslånet är det mycket viktigt att du förstår vad detta kan innebära för din personliga ekonomi. Kan inte företaget betala lånet kommer du bli betalningsskyldig för hela beloppet. Kan du inte betala riskerar i värsta fall lånet att drivas in av Kronofogden via en utmätning. Detta betyder att fastigheter och andra tillgångar kan utmätas (tas om hand och säljas) i syfte att betala skulden.

Säkerhet genom delvis säkerhet/borgen

Det finns även varianter då delar av lånet har säkerhet och du behöver då gå i borgen för vissa delar av detta. Detta är med andra ord ett mellanting mellan att inte ha någon säkerhet alls och att ha säkerhet för hela beloppet.

Vad kännetecknar företagslån utan säkerhet?

 • Låga summor

  Som visas i tabellen ovan är maxbeloppet som går att låna på företagslån utan säkerhet oftast mellan 250 000 kr och 500 000 kr (även om det finns undantag). För en småföretagare kan ett par hundratusen kronor vara en stor summa som inte sällan är helt avgörande för att företagaren ska kunna klara av en tillfällig period av dålig likviditet eller för att denne ska kunna köpa in de inventarier för krävs för en expansion. Det är däremot inte särskilt stora summor i förhållande till vad de flesta företag årligen omsätter.

  Behöver större summor lånas ställs hårdare krav på bland annat ekonomisk historik, säkerhet och betalningsförmåga.

 • Kortare amorteringstider

  Kreditbolagen ovan har amorteringstider på allt ifrån någon månad upp till 24 månader. Det är alltså en relativt kort amorteringstid som det rör sig om. Men eftersom även beloppen är relativt begränsade bör inte månadsbetalningen påverka företagets ekonomi i alltför stor utsträckning.

 • Vanligt med personlig borgen

  Flera långivare (dock inte alla) kräver en personlig borgen. Därmed måste du som ansöker gå i borgen för lånet, ibland tillsammans ytterligare någon person. Du/ni blir därmed helt ansvarig(a) för att återbetala lånet i det fall som återbetalning inte sker via det företag som har tecknat lånet.

 • Enkla och snabba ansökningar

  När du ansöker om ett företagslån hos en större bank kommer du sannolikt behöva visa upp en rad dokument, däribland en affärsplan. Denna pappersexercis gör att många småföretagare drar sig för att kontakta banken. Det upplevs helt enkelt för omständligt och svårt.

  Just detta har mindre aktörer har upptäckt och erbjuder därför företagare en enklare och snabbare ansökningsprocess samt utbetalning av lånet inom bara någon dag.

Fakturaköp – En lösning vid likvida problem

Behöver företaget ett lån för att lösa ett kortsiktigt likviditetsproblem kan ibland fakturaförsäljning vara ett alternativ. När fakturor skickas till kunder innebär det ofta att dessa betalas först efter 30 dagar. Om du säljer fakturorna (genom så kallad factoring) blir de istället betalda av factoringföretaget inom blott någon dag. Detta företag hanterar därmed din kunds skuld vilket innebär att du slipper göra detta.

På så vis går det alltså att frigöra likvida medel snabbt utan att behöva teckna ett större lån. Kostnaden för factoring, eller fakturaköp som det ibland också kallas, varierar mellan olika företag. Du kan därför med fördel jämföra olika alternativ och hitta ett factoringföretag vars tjänster och avgifter stämmer väl in på ditt behov.

Företagsform påverkar val av lån

 1. Enskild firma – Du är alltid personligt ansvarig

  Driver du en enskild firma är du alltid personligt ansvarig för företagets ekonomi. Uppstår skulder som inte företaget kan betala, ligger kravet på att du som privatperson betalar dessa. Detta har att göra med att det juridiskt sett inte finns någon skillnad mellan dig som privatperson och ditt företag när du driver en enskild firma. Om företaget skulle försättas i konkurs kan alltså dina personliga ägodelar komma att utmätas för att skulderna ska kunna regleras.

  Det är alltså ingen betydande skillnad, sett utifrån ett ansvarsperspektiv, på att teckna ett företagslån eller ett privatlån om du har en enskild firma. Det är inte heller ovanligt att småföretagare höjer sitt bolån för att på så sätt frigöra pengar till sin verksamhet.

  Här hittar du företagslån för enskilda firmor.

 2. Handelsbolag – Du är alltid personligt och solidariskt ansvarig

  Handelsbolag har samma ansvarsfördelning som enskild firma. Även här är alltså bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för företagets ekonomi.

 3. Aktiebolag

  Fördelen med ett aktiebolag är att det är helt friställt från den personliga ekonomin. Det finns dock enstaka tillfällen då ägarna kan ställas ansvariga.

Se upp med…

 1. Bindande ansökningar

  Generellt sett kan du skicka in en ansökan till en långivare för att se om lånet blir beviljat och till vilken räntesats. Ni kan sedan diskutera lånealternativet på företaget och avgöra om lånet ska tecknas eller inte. Väljer ni att gå vidare signeras låneansökan och pengarna betalas ut.

  Men det finns även långivare som har bindande låneansökningar. En ansökan skickas in och behandlas, och om den godkänns betalas pengarna ut direkt. Detta kallas för att ansökan är bindande vilket kan bli en negativ överraskning. I vissa fall vill man ju enbart veta om man kan bli beviljad lån, utan att för den skull vilja teckna lånet.

  Det finns tillfällen då lån med bindande ansökan kan hävas inom ett visst antal dagar. Men det kan då förekomma en viss avgift för hävandet av lånet.

 2. Höga kostander

  En del företagslån har ränta, andra har istället fasta avgifter. Vissa långivare tillämpar individuell räntesättning, andra har fasta räntesatser för alla låntagare. Hur prissättningen sker varierar alltså vilket kan göra det lite svårare att jämföra de olika alternativen. Det finns dessutom inget krav på att företagslån måste presenteras med effektiv ränta (vilket är fallet för privatlån).

  Av denna anledning är det extra viktigt att kontrollera hur mycket lånet egentligen kostar. Somliga lån har avgifter och räntor som gör att den effektiva räntan blir över 50 %. Ni kan alltså behöva betala 50 000 kr för ett lån på 100 000 kr under 12 månader.

Vad kostar företagslånet?

Det är stor skillnad på vilka kostnader som uppstår beroende på hos vilken långivare ett lån har tecknats. En del långivare tillämpar främst räntekostnader medan andra inte enbart lägger till fasta kostnader ovanpå amorteringskostnaden.

 • Ränta

  De flesta företagslån har en individuell räntesats. Långivaren gör en kreditbedömning på företaget och erbjuder sedan en räntesats utifrån den bedömda risknivån. En del anger månadsränta medan andra istället anger årsränta.

  Vissa har däremot exakt samma ränta till alla företag som blir beviljad lånet. I detta fall kan man generellt räkna med högre räntesats än vid individuella nivåer.

 • Uppläggningsavgift

  En startavgift som kan vara en fast summa eller en viss procent på lånebeloppet.

 • Förtidslösen

  Förtidslösen är en avgift som kan uppkomma om lånet önskas lösas i förtid.

 • Aviavgift/Administrationsavgift

  Månadsavgift som aviseras på fakturan. Detta för att täcka kostnaden kring administrationen av lånet.

 • Fasta avgifter

  En del kreditbolag har valt att inte har någon ränta och istället ha en fast avgift på lånen, beroende på dess storlek.

Vilket lån är billigast?

Du kan inte jämföra företagslån enbart på räntan – vissa lån har ingen ränta.

Du kan heller inte jämföra företagslån på effektiv ränta, då denna mycket sällan anges.

Det mest effektiva sättet att jämföra företagslån i syfte att hitta det billigaste lånet är att använda vår jämförelsetjänst. Med hjälp av denna kan du jämföra lån hos flera olika långivare och ställa dessas mot varandra. När du gör detta bör du ta så väl lånebeloppet som lånets löptid och eventuell ränta samt andra avgifter i beaktande vid beräkning av dess månadskostnad.

För högt månadsbelopp – sök efter längre amorteringstid

Om du gör en beräkning på ett företagslån som medför ett alltför högt månadsbelopp, går detta att justera genom att välja längre amorteringstid. Skulle det vara så att den aktuella långivaren inte har möjlighet att erbjuda en längre amorteringstid kan det vara värt att välja en annan långivare – detta även om det skulle innebär en något högre ränta. Den faktor som har störst betydelse för månadsbeloppet är nämligen amorteringstiden.

Vad krävs för att teckna företagslån?

 • Ett svenskt företag

  Alla långivare som tillhandahåller företagslån kräver att F-skattsedel ska finnas. Ett företagslån kan alltså enbart tecknas av företag. Det ska vara svenskt företag som är registrerat hos Bolagsverket.Däremot kan det finnas variationer kring vilka företag som är välkomna som låntagare. En del långivare accepterar till exempel enbart aktiebolag.

 • Säkerhet (ibland)

  I vissa fall krävs säkerhet för lånet (t.ex. aktier, en fastighet eller liknande). Lån utan säkerhet kan ha kravet att en eller fler personer går i borgen för lånet. Men det finns även företagslån där varken säkerhet eller borgen krävs.

 • Historik

  Det brukar finnas krav på företagets ålder för att ett lån ska beviljas. Det kan i sådana fall röra sig om att företaget ska ha varit verksamt i till exempel 6, 12 eller 24 månader.

 • Omsättning

  Ett vanligt krav är att omsättningen måste vara på en viss nivå. Det är även omsättningen som delvis påverkar hur stort belopp som kan lånas.

 • Företagskonto

  Ett generellt krav är att det finns ett företagskonto registrerat.

Steg för steg – Så tecknar du ett företagslån

 1. Kartlägg ditt företags behov av ett företagslån

  Det första steget till att ansöka om ett företagslån är att kartlägga anledningen till att behovet av ett sådant har uppstått. Varför krävs finansiering för att företaget ska växa eller hålla sig flytande – rör det sig om generellt dålig likviditet? Om så är fallet kanske factoring eller en kredit kan vara att föredra framför ett lån. Driver du en taxifirma och behöver införskaffa fler bilar? Överväg då istället att ansöka om ett billån.

  När du har kartlagt företagets behov av ett företagslån kan du enklare begränsa urvalet av långivare.

 2. Jämför långivare och deras erbjudanden

  När du nu vet att du är på jakt efter ett företagslån är det dags att börja ställa de olika långivarna och deras erbjudanden mot varandra. Fråga dig själv vilket lånebelopp företaget är i behov av samt vilka kostnader och vilken löptid som är önskvärd för att begränsa urvalet.

 3. Förbered dina dokument

  Nästa steg i processen är att förbereda de dokument som efterfrågas. Vilka det kan röra sig om finner du ofta information om på respektive långivares webbplats, men du kan även höra av dig till vald långivare för att klargöra detta. Vissa kräver ganska utförlig pappersexercis medan andra inte kräver särskilt många dokument alls, om ens några. Genom att på förhand förbereda eventuella dokument kan du påskynda hela ansökningsprocessen.

 4. Granska villkoren och slutför din ansökan

  Säkerställ att du är införstådd med de villkor som gäller för det företagslån som du har tänkt ansöka om. Om du känner dig osäker på några villkor eller begrepp bör du kontakta långivaren. Genom att vara införstådd med vad som gäller riskerar du inte att drabbas av obehagliga överraskningar längre fram. Därefter är du redo att slutföra din ansökan.

 5. Betala tillbaka lånet

  De flesta långivare kräver att du gör fasta månatliga betalningar. Om du istället har valt factoring som finansieringsalternativ behöver du inte göra några betalningar alls – det är istället dina kunder som ska betala långivaren.

  För att spara tid och bespara dig själv huvudbry kan du ofta välja att betala tillbaka lånet via autogiro.

Vanliga frågor och svar

✅ Finns det företagslån utan UC?

Ja, det finns företag som använder exempelvis Bisnode eller Creditsafe för kreditupplysning. Dessa hittar du i vår jämförelselista ovan.

✅ Går det att betala av företagslånet i förtid?

Ja, alla lån kan lösas i förtid. Däremot kan det uppkomma en avgift för detta.

✅ Kan företagslån beviljas trots att företaget har betalningsanmärkning?

Ja, det finns långivare som beviljar lån trots att låntagaren har betalningsanmärkning. I dessa fall får man däremot räkna med högre räntesatser och lägre lånebelopp än annars. Det kan även krävas mer ekonomiska underlag innan långivare godkänner ansökan.

✅ Vad är ett start-up lån?

Ett start-up lån är ett företagslån som vänder sig till företag som precis har startats. Därmed finns inte några bokslut som kan påvisa omsättning, vinst eller liknande. Långivaren tar då enbart beslut utifrån affärsplan, budget och strategier för att företaget ska kunna växa framöver. Generellt är det betydligt svårare att få lån som helt nystartat företag.

✅ Vad innebär företagslån utan säkerhet?

Företagslån utan säkerhet är ett lån där ingen egendom behöver pantsättas för lånet. I vissa fall krävs däremot personlig borgen.

✅ Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen innebär att du blir betalningsskyldig för hela kvarvarande lånebelopp om företaget inte betalar lånet enligt gällande avtal. Det är därmed du som privatperson som ger denna säkerhet till långivaren.

✅ Hur mycket kan man låna?

Om det finns säkerhet för lånet finns inte någon specifik övre gräns. Kontakta då din företagsbank och diskutera en passande lösning.

Om det inte finns säkerhet för lånet brukar högsta lånesumma vara 500 000 kr - 5 000 000 kr. Det är den typen av företagslån vi listar högre upp på sidan.

✅ Vad är skillnaden på ett företagslån via bank och kreditgivare?

De nischade kreditgivarna har ofta specialiserat sig på lån till mindre företag och detta med mycket enkla lösningar. Det behövs oftast inte mer än bevis på att du är ägare av företaget samt information om företagets omsättning för att en ansökan ska kunna bearbetas.

Bankerna kräver ofta mer ekonomisk dokumentation, affärsplaner m.m. för att de ska ta emot en ansökan. Bankerna kräver mycket ofta säkerhet för lånet.

✅ Företagslån via bank - hur går jag tillväga?

Vid ansökan om företagslån hos en bank behöver du bland annat presentera en tydlig affärsplan samt hur företaget beräknas kunna återbetala lånet. Banken kan även kräva årsbokslut och andra ekonomiska underlag. Dessutom kan du förvänta dig att banken kräver någon säkerhet för lånet. Men säkerhet menas då att exempelvis en fastighet, aktier eller maskiner intecknas. Framförallt är det säkerheten som avgör lånebeloppet.

Att banken kräver så mycket underlag, samt att säkerhet generellt krävs, är en av orsakerna till att många väljer andra kreditgivare för företagslån.

✅ Vilka företag kan söka företagslån?

Alla företagsformer kan ansöka om lån. Däremot kan enstaka kreditbolag har begränsningar för vissa företagsformer.

✅ Hur mycket kostar det? Hur stor blir månadskostnaden?

Det finns kreditbolag som har lika hög avgift och/eller ränta för alla företag men även de som tillämpar individuell bedömning. Vid individuell bedömning avgörs kostnaden främst av kreditbedömningen.

Månadskostnaden kan vara fast per månad (annuitetslån) eller vara rörlig. Vid rörlig kostnad kan det antingen vara rak amortering eller att amorteringssumman per månad är beroende på företagets omsättning.

✅ Hur fort betalas pengarna ut?

Det varierar mellan kreditgivarna men många ger svar på låneansökan inom någon timme och kan sedan betala ut pengarna inom 24 timmar upp till ett par dagar. Snabb ansökan, enkel handläggning och snabb utbetalning kännetecknar företagslån från mindre nischade aktörer.

✅ Hur bokför man företagslån?

Är det ett kortfristigt lån (max 12 månader) ska bokföring ske på 28-konto, dvs. ett konto som börjar på 28. Är lånet på längre tid än 12 månader ska det bokföras på 2390. När lånesumman betalas ut för ett kortfristigt lån bokförs detta därmed exempelvis på 1930 (debet) och 2840 (kredit).

När sedan återbetalning sker hamnar amortering på skuldkontot 2840 medan räntor och avgifter bokförs på 8420.

Exempel:

När lån på 20 000 kr betalas ut till företagskontot

20 000 kr 1930 (debet) / 20 000 kr 2840 (kredit)

När lånet återbetalas med 5000 kr och 1000 kr i ränta & avgifter

5000 kr 2840 (debet) 1000 kr 8420 (debet) / 6 000 kr 1930 (kredit)

Artikeln uppdaterades senast 14 oktober 2019
Viktor SvenssonViktor SvenssonUtvecklingsansvarig, redaktör [email protected]   viktorcvs   Viktor Svensson  Viktor har flera års erfarenhet av automatiserad datainsamling, bland annat från tidigare arbete med en av de större bostadssajterna i Sverige. Viktor har studerat till jurist vid Lunds universitet och arbetat ideellt som juridisk rådgivare.