Vad är lösenkrav?

Om du ansöker om ett nytt lån och redan har andra lån sedan tidigare kan det hända att du får ett lösenkrav. Detta innebär att ett villkor för att det nya lånet ska betalas ut är att du måste lösa (det vill säga betala av) hela eller delar av din befintliga skuld till andra banker.  I denna artikel berättar vi mer om detta krav.

Varför du får ett lösenkrav

Om du själv ansökt om ett samlingslån, det vill säga ett större lån som avser ersätta andra mindre lån och på så sätt ge dig lägre kostnader, får du automatiskt ett lösenkrav. Du kan också få ett lösenkrav även när du ansöker om lån med andra syften. I så fall beror det på att den långivare du söker lån hos egentligen tycker att din kreditvärdighet är bra, men att du har för många andra lån.

Många långivare gör en kvar-att-leva-på-kalkyl; så kallad KALP, som en del av sin kreditbedömning. I denna kalkyl utgår man från din månadsinkomst och räknar ut vad man uppskattar att du har kvar efter amorteringar av andra lån samt vanliga levnadskostnader. Om banken anser att din KALP är för låg kan du behöva förbättra den genom att betala av andra lån.

Hur lösenkravet fungerar i praktiken

Om du bestämt dig för att acceptera ett låneerbjudande med lösenkrav behöver du inte själv betala tillbaka de/det gamla lån du ska lösa. Detta sker nämligen automatiskt i samband med att det nya lånet betalas ut. För att detta ska kunna ske behöver dock den nya banken fakturor på de gamla lånen. Kontakta därför dina gamla långivare och be dem om en slutfaktura (om du ska lösa hela lånet) eller en faktura på en extra amortering (om du endast behöver lösa en del). Hos de allra flesta banker och kreditgivare kan du lösa lånet i förtid alternativt amortera extra utan någon extra kostnad. 

I samband med att du signerar det nya låneavtalet bifogar så skickar du över fakturorna från de banker som det ska göras extraamortering på eller om lånen skulle lösas. Du skriver också på en lösenfullmakt som ger den nya långivaren rätt att lösa lånen för din räkning. Den nya långivaren betalar sedan direkt till de gamla långivarna samtidigt som eventuellt resterande belopp sätts in på ditt bankkonto. Om de gamla lånen inte blev helt återbetalda kan du sedan fortsätta amortera på dem som vanligt.

Lån som kan ingå i lösenkravet

När du ansöker om lån får långivaren information om dina lån på två sätt; genom uc samt genom den information du själv anger i ansökningsformuläret. Lån utan uc och lån från privatpersoner syns inte i din uc och alltså får banken endast kännedom om dessa ifall du själv uppger dem. Du bör absolut ange om du har lån utan uc av betydande storlek. Detta då det annars finns en risk för att du blir överbelånad. Kom ihåg att banker nekar personer med för mycket lån för att de vill undvika kreditförluster, inte för att de vill ställa till med problem. 

För att uppfylla lösenkravet ska du helst lösa så kallade privat eller blancolån, bil- eller andra fordonslån eller medlemslån. Långivaren godtar inte att du löser skulder till privatpersoner eller betalar av på lån med långa löptider, som bolån eller studielån. Du kan inte heller lösa lån till utländska banker eller som hamnat hos Kronofogden. Att lösa kreditkortsskulder godtas oftast inte heller om du inte samtidigt avslutar kreditkorten – annars kan du ju snabbt få nya skulder.

Många långivare vill också gärna undvika att betala av små belopp till ett stort antal borgenärer då detta ökar deras administrativa kostnader. Har du många småskulder kan du i stället försöka förhandla ned lösenkravet så att du får mer pengar utbetalt till ditt konto. Dessa kan du sedan använda för att lösa smålån.

Vanliga frågor och svar om lösenkrav

Vad är lösenkrav?
Vilka lån kan jag lösa om jag får ett lösenkrav?
Hur vet banken som betalar ut lånet att jag löst de gamla?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.