Rak amortering innebär att samma belopp betalas i amortering varje månad. Utöver amorteringsbeloppet betalas räntan. Därmed är månadsbetalningen på ett högre belopp i början av löptiden varpå den minskar allt eftersom räntekostnaden blir lägre. Detta tack vare att kvarvarande lånebelopp minskas via amorteringarna.

Exempel:

Anna lånar 600 000 kronor med ett lån som har rak amortering över 15 år. Därmed är amorteringsbeloppet per månad 3 333 kr.

Amorteringsbelopp = Lånebelopp / Antal månader

Utöver det betalar hon en ränta på 5% på kvarvarande lånebelopp. Första månaden betalar hon 2500 kr i ränta. Efter denna månad är kvarvarande lånebelopp något lägre vilket därmed ger lägre räntekostnad på kommande betalning.

Andra månaden betalar hon 2486 kr i ränta. Varje månad kommer därmed räntan att minska och på så vis även hennes totala månadsbelopp för lånet.

Månadsbelopp = Amortering + Ränta

Anna vet alltså exakt vad hon ska amortera varje månad eftersom hon valt rak amortering. Däremot kommer räntekostnaden att variera månad för månad.

Vad är fördelarna och nackdelarna med rak amortering?

Fördelen med rak amortering är att beloppet som ska betalas varje månad successivt minskar. Därmed kan det upplevas mer motiverat att även betala in extrainbetalningar på lånet för att därigenom minska räntekostnaden.

Den tydligaste fördelen är däremot ekonomisk. Med rak amortering betalas större belopp i amortering i början av lånets löptid (i jämförelse mot annuitetslån) vilket gör att kapitalkostnaden blir något lägre sett över hela löptiden.

Nackdelar

Nackdelen är att större belopp betalas i början av lånetiden varpå månadsbeloppet sedan minskar. Därmed belastar lånet den personliga ekonomin som mest precis efter att lånet tecknats. Dessutom kan månadsbetalningen variera vilket gör det lite svårare att planera sin ekonomi utifrån hur stort belopp som kommer att behöva betalas om ett par månader eller ett par år.

Går det att räkna ut månadskostnaden vid rak amortering?

Om du vill räkna ut hur stor månadsbetalningen kommer bli vid rak amortering sker detta på följande sätt:

Du tecknar ett lån på 600 000 kr, med 5% i ränta, som har rak amortering i 15 år. Amortering per månad är då 3 333 kr.

Det kvarvarande lånebeloppet inför första betalningstillfället är 600 000 kr. Därefter betalas 3333 kr varje månad i amortering. Om du vill räkna ut vad månadsbetalningen är efter 10 inbetalningar skett sker detta på följande sätt:

Lånebelopp – (Antal inbetalningar * Amorteringsbelopp) * Ränta/12=Räntekostnad

600 000 – (10*3333) * 0,05/12=2361 kr

Ränta + Amortering = Månadsbetalning

2361 + 3333 = 5694 kr

Din månadsbetalning vid inbetalningstillfälle nummer 11 är därmed 5694 kr.

Hur påverkas min månadsbetalning?

När ett lån återbetalas sker detta med amortering och ränta. Amorteringen är återbetalning av lånat belopp och ränta är kostnaden för lånet.

Med rak amortering betalas exakt samma belopp i amortering varje månad. Utöver denna summa betalas ränta på kvarvarande lånebelopp. I och med att amortering sker varje månad minskas kvarvarande lånebelopp successivt vilket därmed gör att räntekostnaden även minskar.

Kortfattat så kommer den första månadsbetalningen vara på störst belopp varpå detta sakta men säkert minskar över löptiden. Detta förutsatt att det är samma räntesats under hela lånets löptid.

Förutsätter bunden ränta

I exemplen ovan beräknas samma ränta under hela löptiden. Väljs istället bolån med rörlig ränta kan räntan ändras var tredje månad vilket därmed även kan höja/sänka räntekostnaden. Privatlån har nästan uteslutande rörlig ränta men erbjuds däremot väldigt sällan med rak amortering.

Vilka låneformer används denna amortering på?

På bolån är det nästan uteslutande rak amortering. För de som har bunden ränta innebär det exakt samma månadsbetalning varje månad. Har man däremot rörlig ränta kan månadsbetalningen variera över tid. Detta eftersom amorteringsbeloppet är konstant men räntekostnaden kan ändras var tredje månad.

På privatlån är det däremot mycket ovanligt med rak amortering även om det förekommer. Här är det vanligare med annuitetslån som därmed innebär exakt samma månadsbetalning varje månad.

Vad är skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån?

Skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån är hur amorteringsbeloppet räknas ut och därmed betalas över lånets löptid. Därmed påverkar det även månadsbetalningens storlek.

Rak amortering

Betala samma summa i amortering varje månad. Utöver amortering betalas ränta som beräknas på kvarvarande lånebelopp. Månadsbeloppet som ska betalas kommer därmed vara olika månad för månad. Så länge inte räntan ändras kommer månadsbeloppet minska något varje månad.

Annuitetslån

Betala samma månadsbetalning varje månad. Detta innefattar då både amortering och ränta. Då månadsbeloppet är exakt samma blir det lätt att planera sin ekonomi utifrån detta. Så länge inte räntan ändras kommer månadsbelopp och amorteringstid vara konstanta.

Exempel: Oskar vill låna 100 000 kr i fem år. Han blir erbjuden 5% i ränta hos två olika banker. Däremot erbjuder en rak amortering och ett annuitetslån.

Rak amortering

Med rak amortering skapas en kapitalkostnad på 12 708 kr. Varje månad amorteras 1667 kr och utöver det betalas ränta. Första månaden betalas totalt 2083 kr vilket minskas månad efter månad.

Annuitetslån

Med annuitetslån skapas en kapitalkostnad på 13 227 kr, dvs. något dyrare än med rak amortering. Varje månad betalas 1887 kr på lånet vilket därmed innefattar både amortering och ränta. I början är det alltså lägre månadsbetalning än med rak amortering. Men efter månad 30 skulle rak amortering haft längre månadsbelopp.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.