Så här gick undersökningen till

Vi på Lånen.se skickade ut en undersökning till våra besökare med syftet att ta reda på hur pålitliga och trygga svenska kreditgivare för högkostnadskrediter anses vara år 2023. I vår undersökning fick våra besökare besvara huruvida kreditgivarna i fråga upplevdes som pålitliga eller ej. Totalt efterfrågades svar om fjorton utvalda kreditgivare.

Vi valde att endast välja ut kreditgivare inom segmentet högkostnadskrediter då dessa oftast förknippas med oschyssta lånevillkor och låg transparens. Kreditgivarna valdes ut på måfå och helt opartiskt av oss som jobbar på Lånen.se.

 • 3000 personer tillfrågades varav 500 personer deltog i undersökningen
 • Personerna som tillfrågades är tidigare besökare av Lånen.se

Snabbfakta om undersökningen

 • Alla deltagare mottog identiska undersökningar.
 • Alla deltagare genomförde undersökningen anonymt.
 • Alla deltagare var med i en utlottning av presentkort.
 • Inga anställda på Lånen.se deltog i undersökningen.
 • Inga kreditgivare har varit delaktiga i undersökningen eller på förhand haft information om att en sådan skulle genomföras.

Lär känna deltagarna

Inledande frågor i undersökningen ämnade få svar på ålder, kön samt huruvida deltagarna någonsin ansökt om ett lån utan säkerhet eller ej.

Könsfördelning

Antal deltagande män jämfört med kvinnor

42,9 % av de deltagande var kvinnor, resterande män.

Ålder på deltagarna

Den genomsnittliga åldern på deltagarna var 57 år.

Antal deltagare som någon gång tecknat ett lån utan säkerhet

83,3 % av alla deltagare har någon gång tecknat ett lån utan säkerhet.

Visste du att?

En kreditgivare är den som ger ut lån eller kredit till en låntagare. Kreditgivaren kan vara en regelrätt bank eller ett företag som har licens för att ge ut konsumentkrediter. Skillnaden mellan en långivare och kreditgivare är egentligen obefintliga, kreditgivare kan syfta på ett företag som ger ut såväl krediter som regelrätta lån.

Resultatet av undersökningen

Nedan presenterar vi vad som framkommer i den undersökning som genomförts. Det viktiga att komma ihåg här är att Lånen.se inte lägger något värde i kreditgivarnas slutgiltiga betyg och detta är inte heller något som kommer att påverka hur vi rangordnar långivare här på sajten.

Undersökningen har endast genomförts för att få en bättre förståelse för hur pålitliga olika aktörer anses vara bland våra besökare.

Genomsnittligt betyg för hur pålitliga kreditgivarna anses vara

Den största punkten i vår undersökning är det "pålitlighetsbetyg" som deltagarna fick tilldela varje kreditgivare. Ju högre betyg desto mer pålitlig anses en långivare vara.

genomsnittligt betyg

Betygsskalan såg ut som följande:

 • Vet ej - 0
 • Stämmer inte alls - 1
 • Stämmer inte så väl - 2
 • Stämmer ganska väl - 3
 • Stämmer mycket väl - 4

Betygsskalan var densamma för alla kreditgivare och endast ett alternativ gick att välja. Det går att se ett tydligt mönster i att de banker som marknadsför sig själva samt har varit aktiva på marknaden en längre tid också har ett högre snittbetyg jämfört med de mindre kreditgivarna som inte marknadsför sig själva.

Ferratum och Northmill klara vinnare

Överlag går det se att många av kreditgivarna inte anses vara speciellt pålitliga. Endast 6 av 14 kreditgivare når ett snittbetyg på 3 eller mer i hur pålitliga de anses vara. Ferratum och Northmill Bank är de enda kreditgivarna som når ett snittbetyg på 3,3 eller högre.

Marknadsföring kan spela en stor roll

En anledning till att Ferratum och Northmill anses vara de mest pålitliga kreditgivarna av de som förekom i undersökningen kan vara marknadsföring. Båda varumärkena har marknadsfört sig själva i sociala medier och andra plattformar under många år och har på så sätt lyckats bygga upp starka och välkända varumärken.

Jämför man det med de kreditgivare som får ett lägre snittbetyg så har de kreditgivarna inte alls marknadsfört sitt varumärke eller endast vid väldigt få tillfällen.

Även det faktum att både Northmill och Ferratum är erkända kreditgivare med många år bakom sig på den svenska lånemarknaden kommer självfallet spela en roll i hur pålitliga de anses vara.

Låg igenkänning hos kreditgivarna med lägst snittbetyg

Det framgår tydligt att de kreditgivare som har lägst snittbetyg likt Kontantfinans, Viaconto och Daypay också är minst välkända.

 • Viaconto: 47,22 % av deltagarna kunde inte svara på om Viaconto anses pålitliga eller ej
 • Daypay: 46 % av deltagarna kunde inte svara på om Daypay anses pålitliga eller ej
 • Kontantfinans: 44% av deltagarna kunde inte svara på om Merax anses pålitliga eller ej

Om man inte kan svara på huruvida en kreditgivare anses vara pålitlig eller ej så får det antas att det antingen beror på att man aldrig hört talas om varumärket innan eller att man inte ansökt om ett lån hos kreditgivaren i fråga och därför inte vill ge ett betyg.

Det skall dock påpekas att Viaconto, Daypay och Kontantfinans alla har varit aktiva på den svenska lånemarknaden i flera år.

Större tilltro för kreditgivarna bland män jämfört med kvinnor

större tilltro för kreditgivarna bland män jämfört med kvinnor

Det står klart att kreditgivarna som figurerar i undersökningen anses avsevärt mer pålitliga bland män jämfört med kvinnor. Av de 14 kreditgivarna som deltagarna betygsatt så är det endast Loanstep och Saldo som anses mer pålitliga bland kvinnor jämfört med män.

Övriga kreditgivare anser män är mycket mer pålitliga än vad kvinnor gör.

Det är viktigt att komma ihåg här att 56,8 % av deltagarna i undersökningen var män. Med ett större antal deltagande som är män kontra kvinnor så är inte resultatet helt oväntat.

Det som dock sticker ut är hur stora skillnader det är i snittbetyget män ger kreditgivarna kontra kvinnor.

Vår slutsats

Den slutsats vi på Lånen.se drar utifrån undersökningen är att många kreditgivare för högkostnadskrediter likt snabblån och kontokrediter inte verkar anses som speciellt pålitliga. Varför det finns en låg tilltro bland deltagarna för dessa varumärken är svårt att spekulera i men det skulle kunna bero på följande:

 • Låg synlighet - Om inte varumärket har marknadsförts och synts i såväl tv som i annonser online så kommer inte heller svenska låntagare känna till varumärket vilket gör det svårt att bilda sig en uppfattning om kreditgivaren. utan tidigare kännedom om kreditgivaren blir det också svårt att ta ställning till huruvida denna går att lita på eller ej.
 • Högkostnadskrediters dåliga rykte - Högkostnadskrediter som snabblån och kontokrediter har länge haft ett dåligt rykte som många gånger är välförtjänt. Låneformen figurerar ofta i skuldsättnings undersökningen som Kronofogden publicerar varje år samt i sammanhang som Lyxfällan. Det här är ett dyrt sätt att låna pengar på och idag är nog också de flesta medvetna om att så är fallet. Högkostnadskrediter är helt enkelt något som många tar som något negativt per automatik vilket vi får anta också gör att den tilltro svenska långivare känner mot de kreditgivare som jobbar med detta sätt att låna ut pengar på kommer att vara låg.

Alla högkostnadskrediter förtjänar inte ett dåligt rykte

Även om högkostnadskrediter i stort är ett dyrt och riskfyllt sätt att låna pengar på så finns det de kreditgivare som försöker motverka den negativa bilden. I takt med att fler och fler aktörer gått över från snabblån till kontokrediter så har villkoren förbättrats.

Även den nya snabblånslagen som infördes under 2019 som innebar ett räntetak förbättrade marknaden för svenska låntagare. Högkostnadskrediter har sin plats på marknaden men det krävs att de nyttjas ansvarsfullt och under rätt förutsättningar, annars kan det vara starten på en nedåtgående skuldspiral.

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.