Reklam för lån ska vara måttfull och balanserad samt tydligt visa vilka avgifter som uppkommer med lånet. Exakt var gränsen går för denna måttfullhet och tydlighet är däremot inte helt tydligt. Under årens lopp har ett flertal olika långivare fått kritik från Konsumentverket vilket generellt resulterat i ändrad marknadsföring. Senast var det Lendo som fick kritik på ett par punkter. Men de är inte ensamma.

Konsumentverket kan öppna ett ärende efter att en anmälan mot en specifik reklam kommit in. Men de bedriver även eget tillsynsarbete. Det var i detta tillsynsarbete som man uppmärksammade en reklamkampanj som genomfördes på Aftonbladet. I reklamen framgick det att uppläggningsavgiften vid ett samlingslån via Lendo för tillfället var noll kronor. Fokus var helt klart på den obefintliga uppläggningsavgiften och någon information kring andra avgifter fanns inte.

Kritik på flera punkter

För det första ansåg Konsumentverket att annonsen bröt mot kravet på måttfullhet. Ett för stort fokus låg på att en avgifts tagits bort. Man ansåg även att marknadsföringen kunde missleda kunden utifrån vilka kostnader som egentligen uppstår.

I marknadsföringen fanns inte något låneexempel eller någon räntenivå nämnd. Det kan jämföras med att det i Konsumentkreditlagen framgår att det vid marknadsföring alltid måste finnas en effektiv ränta presenterad. Utöver det får inte reklamen försköna möjligheten att låna pengar.

I reklamen framgick det på sju olika ställen att uppläggningsavgiften var gratis under en begränsad period. Genom att så tydligt ha fokus på detta ansåg Konsumentverket att reklamen skulle kunna missleda konsumentens beslutsunderlag. I ett utlåtande från Konsumentverket skriver de att reklamen ”vare sig är återhållsam eller måttfull”

Låneförmedlare har varit under lupp tidigare

Vid ett flertal tillfällen har Konsumentverket granskat marknadsföring av låneförmedlare och gett kritik. Framförallt har det just handlat om missvisande eller otydlig information.

För två år sedan fick exempelvis Lendo, Advisa och Lånbyte kritik. I detta fall handlade det om uttryck som inte tydligt speglade den verksamhet som låneförmedlare har. På lånförmedlarnas hemsidor, samt i marknadsföring, användes exempelvis ”Låt bankerna tävla om dig”, ”Vi sparar pengar åt våra kunder” samt ”Vi förmedlar lån från Sveriges ledande banker”. Kritiken handlade då bland annat om att bankerna inte tävlar och att en låneförmedlare inte kan lova att kunderna kommer att spara pengar. Dessutom var Konsumentverket kritiska gällande brist på information på många av dessa företags hemsidor.

Ett exempel kan tas från Advisa där kritiken handlade om att effektiv ränta inte presenterades, att det var otydligt vilka banker som de samarbetade med samt hur Advisa gjorde för att ”förhandla” fram en bättre ränta. Totalt öppnades tillsynsärenden på åtta olika bolag. Dessa ändrade sedan sin marknadsföring utifrån den kritik som gavs.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.