Den 27e september 2023 gick Handelsbanken ut på X (tidigare Twitter) med att de inför “kostnadsfri ångerrätt på tvååriga bolån”. Detta erbjudande från Handelsbanken infördes i samband med att en utredning lämnades in till Finansdepartementet. Utredningen som lämnades in var för att reda ut huruvida avgifterna som bankerna tar ut vid förtidslösen av bolån, är skäliga eller ej och om regeringen behöver vidta åtgärder.

”Vi vill ge kunderna valfrihet och trygghet genom att erbjuda ett bundet alternativ där det inte kostar något att avsluta lånet i förtid”.

- Åsa Eriksson Hedensiö, chef över privatmarknaden på Handelsbanken

Erbjudandet om kostnadsfri ångerrätt på tvååriga bolån, som det kallas av Handelsbanken, är det första erbjudandet i sitt slag. I skrivande stund (2023-10-05) är det ingen annan bank i Sverige som har kommit ut med något liknande erbjudande.

Vad innebär Handelsbankens erbjudande?

För konsumenter innebär Handelsbankens erbjudande om kostnadsfri ångerrätt att konsumenten inte behöver betala någon ränteskillnadsersättning. Bolån som är ett lån med säkerhet kan vanligtvis läggas upp på alltifrån 1 - 10 års bindningstid. Sedan finns det även alternativet om att välja obundet bolån där räntan ändras var 3e månad, utifrån marknadens nuvarande ränteläge. Med ett obundet bolån så är konsumenten fri att byta bank och lösa lånet när som helst utan att betala någon ränteskillnadsersättning. Detsamma gäller inte om låntagaren istället har valt att binda bolånet, då kräver banken ränteskillnadsersättningen på kvarvarande räntebetalningar.

Med Handelsbankens erbjudande så kan bolånetagare precis som med ett rörligt bolån, både betala av hela eller flytta bolånet till en annan bank, utan att betala ränteskillnadsersättning. Handelsbankens erbjudande gäller bara för nya bolån som tecknas eller läggs om och gäller enbart för bolån som binds på två år.

Ränteskillnadsersättningen är en avgift som länge har kritiserats av Finansinspektionen och i dagarna kommer en utredning om bankernas avgifter beredas av regeringen. Eventuellt kan denna utredning leda till beslut som gör att de andra bankerna tvingas följa Handelsbanken initiativ.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.