Simon Klaesson svarar:

Hej Gunnar, för att betala av ditt lån så behöver du tillgång till den summa pengar som motsvarar hela din återstående skuld. Därefter behöver du kontakta den banken som ditt lån är hos och be dem skicka en slutfaktura på lånet. Slutfakturan är namnet på den sista fakturan för ditt lån och är samlad faktura med kvarvarande belopp på ditt lån. Slutfakturan betalas vanligtvis som en vanlig faktura, om inget annat är överenskommet mellan dig och banken.

Viktigt är dock att innan du ber om en slutfaktura på ditt lån, att du kontrollerar med banken om du behöver betala någon ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättning är en avgift som du kommer behöva betala till banken om du har en bunden ränta. Denna avgift motsvarar det räntebelopp som banken går miste om när du betalar av ditt lån i förtid.

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.