Om du bor och arbetar i Sverige är det viktigt att veta hur du deklarerar din inkomst till Skatteverket. Din inkomstdeklaration används för att beräkna din skattskyldighet och fastställa din rätt till olika sociala förmåner, såsom föräldraledighet och sjuklön. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur du deklarerar din inkomst i Sverige, visa brytdagar för deklarationen samt prata om hur det relaterar till din uc-score.

Brytdagar för deklarationen

Det finns ett par viktiga datum som du bör känna till när det kommer till deklarationen 2023. Du hittar samtliga datum på Skatteverkets hemsida, men detta är de viktigaste datumen för privatpersoner:

  • 30 mars – Sista dagen att godkänna inkomstdeklarationen om du vill få återbäringen i april
  • 2 maj – Sista dagen att godkänna inkomstdeklarationen
  • 5 juni – Slutskattebesked
  • 8-9 juni – Skatteåterbäring
  • 12 september – Sista dagen att betala in kvarskatt

30 mars – Godkänn deklarationen för tidig återbäring

För att få din skatteåterbäring så tidigt som möjligt är den 30:e mars det datum du vill ringa in i kalendern. Om du har skickat in din deklaration senast den 30:e mars får du nämligen återbäringen redan i april, istället för att behöva vänta till sommaren.

2 maj – Deadline för att deklarera

Den absolut sista dagen att lämna in och godkänna deklarationen 2023 är den 2:a maj. Det är viktigt att lämna in deklarationen i tid för att få återbäringen i tid, och för att undvika eventuella straffavgifter.

5 juni - Slutskattebesked

Den 5:e juni får du slutskattebeskedet från Skatteverket. I detta besked kan du se hur mycket skatt du har betalat under året, hur mycket du skulle ha betalt och därmed få reda på om du ska få pengar tillbaka eller om du måste betala kvarskatt. 

8-9 juni – Skatteåterbäring

Du får din skatteåterbäring från Skatteverket antingen den 8:e eller 9:e juni, om du deklarerade i tid. Se till att du loggar in på ditt konto under dessa dagar för att säkerställa att allt gått rätt till och att uppgifterna stämmer.

12 september – Deadline för att betala kvarskatt

Om du har fått kvarskatt, det vill säga som du har betalat in för lite skatt under året, får du kvarskatt. Detta är som en omvänd skatteåterbäring där du istället för att få tillbaka pengar från Skatteverket , måste betala pengar till Skatteverket. Den sista dagen att betala in kvarskatten är den 12:e september.

Detta räknas in som taxeringsuppgifter

När du deklarerar din inkomst till Skatteverket behöver du ta med uppgifter om hela din inkomst under året. Detta inkluderar inkomst från anställning, näringsverksamhet, hyresintäkter, kapitalvinster och alla andra inkomstkällor du kan tänkas ha.

Du bör även inkludera eventuella avdrag som du har rätt till, såsom avdrag för arbetsrelaterade utgifter, ränta på lån eller donationer till välgörenhet. Skatteverket tillhandahåller en lista över vanliga avdrag på sin hemsida och du kan kontakta dem om du har frågor om vad du kan dra av.

Det är viktigt att vara så noggrann som möjligt när du redovisar din inkomst, eftersom fel eller utelämnanden kan leda till straff och böter. I första hand blir du kontaktad av Skatteverket och ombedd att ordna till eventuella problem om de inte är alltför allvarliga, men i värsta fall kan det bli påföljder. Om du är osäker på hur du ska redovisa en viss inkomstkälla, eller om du har andra frågor om din inkomstdeklaration kan du kontakta Skatteverket för att få hjälp.

Räknas skatteåterbäring som inkomst?

I Sverige betraktas skatteåterbäring i allmänhet inte som inkomst. Skatteåterbäring är helt enkelt ett sätt för skattebetalarna att stämma av hur mycket skatt de har betalat under året med sin faktiska skatteskuld. Om man har betalat för mycket i skatt under året får man det i form av en skatteåterbäring. Denna återbetalning betraktas inte som inkomst och är därför inte skattepliktig.

Det är dock viktigt att observera att vissa typer av skatteåterbäring kan bli föremål för beskattning under vissa omständigheter. Om man till exempel har fått skatteåterbäring för överbetalda kapitalvinstskatter kan denna återbetalning anses som inkomst om själva kapitalvinsten ansetts som inkomst. Generellt sett betraktas dock inte skattedeklarationer som inkomst i Sverige och är inte föremål för beskattning.

När uppdaterar uc sitt register? 

Din uc score, eller ditt kreditbetyg, är en representation av din kreditvärdighet. Den används av långivare och andra organisationer för att bedöma din förmåga att betala tillbaka lån och hantera andra former av krediter. Din uc-score uppdateras regelbundet, vanligtvis en gång i månaden, för att återspegla förändringar i din ekonomiska situation. Informationen från Skatteverket är en viktig del av din uc-score.

När du deklarerar din inkomst till Skatteverket så används de senaste deklarationsuppgifterna för att uppdatera din uc-score. Det betyder att om du tjänar mer pengar kan din uc-score öka, och om du tjänar mindre kan den minska.

När deklarationen har inkommit så brukar uc uppdatera sin information från Skatteverket i april, juni, augusti, september och december.

Det är viktigt att hålla ett öga på din uc-score eftersom den kan påverka din förmåga att få lån och krediter i framtiden.

Vanliga misstag när man deklarerar

Det finns flera vanliga misstag folk gör när de deklarerar sin inkomst. Ett av de vanligaste är att inte rapportera alla inkomstkällor, exempelvis inkomst från hyresintäkter eller kapitalvinster. Det är viktigt att ta med alla inkomstkällor i din deklaration för att undvika eventuella påföljder.

Ett annat vanligt misstag är att inte utnyttja alla tillgängliga avdrag. Det finns många avdrag som du kan dra nytta av, exempelvis avdrag för arbetsrelaterade utgifter, köp av firmabil eller ränta på lån. Det är viktigt att se över listan över tillgängliga avdrag och se till att du utnyttjar alla som gäller för dig.

Vad händer om du deklarerar din inkomst för sent?

Om du deklarerar efter det datum som har satts för att lämna in din inkomstdeklaration kan det leda till förseningsavgifter och ränteavgifter. Förseningsavgiften är för närvarande 1 250 kr och ränta debiteras på eventuell utestående skatt. Räntan bestäms av Riksgälden och ligger typiskt på runt 1-2% per månad.

Det är även viktigt att nämna att du måste betala in skatt och eventuell kvarskatt i tid för att inte drabbas av ytterligare avgifter. Skatteverket kan vidta rättsliga åtgärder för att driva in den skatt du är skyldig, vilket kan leda till att Kronofogden gör en utmätning på din lön och egendom.

Vanliga frågor om ränteskillnadsersättning

Är ränteskillnadsersättning avdragsgill?
Hur gör man för att beräkna ränteskillnadsersättning?
Varför måste jag betala ränteskillnadsersättning?
Varför står det att jag inte ska betala någon ränteskillnadsersättning?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.