Merkostnadslån hos CSN för att finansiera utbildning

Att det är tufft rent ekonomiskt att vara student är allmänt känt. Studielånet från CSN, som många studenter tar för att finansiera sina studier, är tänkt att vara tillräckligt för att studenten ska klara nödvändigheter som mat och hyra men ger sällan utrymme till något annat. Är dina studier eller levnadskostnader av någon anledning dyrare än normalt, till exempel på grund av att du studerar utomlands, kan det gå från svårt till omöjligt att få ihop budgeten. Vid sådana tillfällen är det bra att känna till att du kan ansöka om ett merkostnadslån från CSN.

Merkostnadslånet – hjälper dig klara extra studierelaterade kostnader

Det vanliga CSN-lånet, som betalas ut månadsvis, är tänkt att täcka levnadskostnaderna för en student och är på samma belopp för alla. Dock kan det finnas tillfällen när studierna eller ens leverne blir dyrare än normalt, till exempel om man studerar utomlands eller har barn på annan ort. Nedan går vi igenom olika scenarion och vilka kostnader du kan få ersättning för.

För dig som studerar i Sverige

Även om du studerar i Sverige kan du ansöka om merkostnadslån för vissa resekostnader. Om du pendlar mellan din hemort och studieort kan du få hjälp att täcka delar av resekostnaden. Och om du studerar på distans kan du ansöka om merkostnadslån för tillfälliga resor till studieorten, till exempel vid tentor som måste skrivas på plats.

För dig som studerar utomlands

Att leva utomlands innebär oftast extra kostnader. Du som spenderar hela eller delar av dina studier utomlands, eller gör eventuell praktik eller uppsatsskrivande i utlandet, kan ansöka om merkostnadslån för att täcka följande:

  • Högre levnadskostnader
  • Resa till och från den ort där du ska studera eller göra praktik
  • Extra utlandsförsäkring under studietiden
  • Studie eller undervisningsavgift som ditt universitet tar ut

För dig som har barn

Att ha barn och studera är kämpigt. Ligger högskolan där du studerar på en annan ort än där dina barn bor blir det extra klurigt. Som förälder har du rätt till tilläggsbidrag. Måste du bo på annan ort än där dina barn bor kan du även ansöka om merkostnadslån för dubbel bosättning.

Övriga kostnader

Du kan också få hjälp att täcka specifik utrustning eller annat som krävs för din utbildning. Detta gäller till exempel musikinstrument för den som går en musikutbildning, eller certifikat som krävs om du går en pilotutbildning. Du kan däremot inte få extra lån för att finansiera saker som kurslitteratur eller dator, dessa kostnader är det tänkt att det vanliga lånet ska täcka.

Merkostnadslånet storlek beror på syftet

Hur mycket du kan få i merkostnadslån beror helt på i vilket syfte du lånar samt i vilken studietakt du pluggar. Om du till exempel pluggar utomlands på heltid får du 656 kronor extra i veckan för att täcka dina levnadskostnader. Är utbildningen dessutom avgiftsbelagd får du låna till hela undervisningsavgiften inklusive eventuella avgifter för tentamen och tillgång till bibliotek. Dessutom får du låna 5250 kronor per termin för att resa mellan Sverige och studieorten, eller 15 750 kronor om du studerar utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz.

Så här ansöker du om merkostnadslån

Du kan ansöka om merkostnadslån i samband med att du ansöker om det vanliga CSN-lånet. Beroende på av vilken anledning du ansöker om merkostnadslånet behöver du skicka in olika intyg som styrker dina kostnader, till exempel antagningsbevis om du ska studera utomlands. Generellt gäller också att du måste vara berättigad till det vanliga studielånet för de veckor där du ansöker om merkostnadslån. 

Uppstår dina merkostnader under studiernas gång kan du ändra i din studielånsansökan och lägga till merkostnadslån. Detta genom att logga in på mina sidor på csn.se.

Vanliga frågor och svar om CSN merkostnadslån

Vem kan ansöka om merkostnadslån?
Hur stort merkostnadslån kan man ta?
Kan man få merkostnadslånet för att köpa studentlitteratur?
Kan man få merkostnadslånet för att köpa dator?
Hur lång tid tar det att få pengarna?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.