Nyligen presenterades en utredning för regeringen som innehöll en rad förslag med syfte att minska problemet med överskuldsättning och bromsa den oroande utvecklingen där allt fler svenskar hamnar hos Kronofogden. Ett av de mest uppmärksammade förslagen i utredningen handlar om ett nationellt skuldregister. Om detta register blir verklighet kommer det innebära att alla lån och krediter blir offentlig data som därmed kommer finnas med på din kreditupplysning. Hur detta påverkar lånemarknaden i allmänhet och lån utan uc i synnerhet siar vi om i denna artikel.

Skuldregister – ett av många förslag för att motverka överskuldsättning

Bakgrunden till förslaget om skuldregistret kommer från en utredning som regeringen tillsatte 2021 och som i somras presenterade sina förslag för regeringen. Utredningen hade namnet överskuldsättningsutredningen och syftade till att minska den oansvariga och riskfyllda kreditgivning som man misstänkte låg bakom det växande skuldberget hos Kronofogden. Förutom förslaget om skuldregister presenterades flera andra förslag på åtgärder, som krav på mer information om kostnader när konsumentlån marknadsförs, hårdare krav på kreditprövning och ett halverat räntetak.

Om skuldregistret blir verklighet, vilket är troligt eftersom både Finansinspektionen, Riksbanken och ledningarna på flera storbanker ställt sig bakom det, kommer det att ha stor påverkan på lånemarknaden. Detta gäller särskilt om även övriga förslag, som halverat räntetak och hårdare krav på kreditprövning, införs. Framförallt är det marknaden för små och dyra konsumentlån som kommer att påverkas, vilket ju också var själva syftet med utredningens förslag.

Kreditupplysningar idag: skillnaden på uc och andra kreditupplysningsföretag

I Sverige finns flera olika företag som har tillstånd att samla in information om privatpersoner och sammanställa denna i en kreditupplysning – så kallade kreditupplysningsföretag. Det absolut största sådana företaget är uc, och för många har en ”uc” blivit synonymt med kreditupplysning. Det finns dock flera andra företag som sysslar med detta, till exempel Dun & Bradstreet (före detta Bisnode), Creditsafe och Safenode.

Kreditupplysningarna från dessa olika företag innehåller i princip samma information eftersom de har tillgång till samma offentliga datakällor såsom Skatteverkets inkomstuppgifter och Kronofogdens register. På en viktig punkt skiljer sig dock uc ifrån övriga bolag. uc samlar nämligen in information om lån från sina kunder. På så sätt har uc skapat ett eget skuldregister som bara innehåller lån och krediter hos långivare som använder uc.

Lånemarknaden idag: lån med och utan uc

Den skillnad mellan uc:s och andra kreditupplysningar har gett upphov till att ”lån utan uc” blivit ett populärt begrepp när lån marknadsförs. Egentligen är lån utan uc ett helt vanligt lån där ett annat företag än uc använts för kreditupplysningen. När du tar lånet märks ingen skillnad. Däremot har ett lån utan uc en mindre påverkan på dina chanser att beviljas lån i framtiden. 

Tar du ett lån från kreditgivare X som använder uc för kreditupplysning så kommer X nämligen rapportera tillbaka till uc att lånet blev beviljat. Söker du sedan lån hos bank Y, som också använder uc, så kan Y se att du har lånet från X och eventuellt avslå din ansökan på grund av detta. Om du i stället hade tagit det första lånet från långivare Z, som inte använder uc för kreditupplysningar, hade Y inte kunnat se det lånet. Dina chanser att bli beviljad hos Y hade därmed varit högre.

Upplysningscentralen AB:s interna skuldregister gör att deras kreditupplysningar anses bättre än andra och därmed kan de ta lite högre priser. Detta har lett till en situation där de flesta stora och etablerade långivare använder uc medan mindre och nyare långivare oftare använder andra kreditupplysningar. De företag vars affärsidé är att låna ut till personer med sämre kreditvärdighet bryr sig också mindre om eventuella andra lån som deras kunder har och använder också främst andra bolag. Därför är ”lån utan uc” generellt små lån med korta löptider och höga räntor.

Med skuldregistret försvinner skillnaden mellan uc och andra

Om ett officiellt register över alla lån och krediter blir verklighet kommer uc:s egna skuldregister bli poänglöst. Eftersom alla kreditupplysningsbolag kommer ha tillgång till skuldregistret kommer dina tidigare lån och krediter att synas på din kreditupplysning oavsett vilket företag som gjort den. Föga förvånande är uc mycket negativa till införandet av ett skuldregister medan övriga företag, som nu helt gratis kommer få den information som uc lagt massor av pengar på att samla in, är positiva.

Vad händer med lån utan uc när ett skuldregister införs? 

Med ett skuldregister kommer termen ”lån utan uc” att bli irrelevant. Det kommer inte längre finnas några lån som är ”hemliga” eller dolda utan alla lån du tar kommer påverka dina framtida möjligheter att få till exempel ett bolån. Att lån utan uc försvinner som begrepp behöver dock inte betyda att marknaden för denna typ av mindre krediter med höga räntor försvinner. Att den kommer att påverkas står dock helt klart. Hur beror lite på vilka fler av förslagen från överskuldsättningsutredningen som går igenom. Här går vi igenom några potentiella effekter.

Färre lån till överbelånade

Den förmodligen tydligaste konsekvensen av skuldregistret kommer vara ett den oansvariga kreditgivning som vissa företag ägnat sig åt, där man haft väldigt låga krav på låntagarna och kompenserat för de höga kreditförlusterna med skyhöga räntor, kommer att minska. Det är redan nu förbjudet att låna ut till personer med låg betalningsförmåga. I dagsläget är det dock svårt att veta betalningsförmågan hos den som ansöker om lån eftersom man inte kan kolla upp vilka andra lån personen har. 

Med skuldregistret i bruk kommer det däremot bli väldigt svårt att motivera att ett lån till en person som redan är högt belånad beviljas. Om hårdare krav på kreditbedömning, ett annat av utredningens förslag, också genomförs kommer denna effekt bli ännu större.

Mer differentierade räntor

Idag har små snabblån oftast samma ränta för alla till skillnad från stora privatlån och bolån där räntan sätts individuellt baserat på din kreditvärdighet.. Med ett skuldregister kommer långivarna utan någon kostnad få mer information om de potentiella låntagarna. Sannolikt kommer åtminstone vissa företag att använda denna för att kunna differentiera prissättningen. Den som har låg övrig belåning kommer då få lägre ränta än den som redan har stora skulder.

Sänkt räntetak kan innebära att dyra smålån helt försvinner

När en långivare bestämmer räntan för en viss grupp kunder så tar man hänsyn till risken för att denna grupp inte betalar tillbaka. Om man till exempel räknar med att 20 procent av de som redan har SMS-lån inte kommer kunna betala så måste räntan till denna grupp vara på minst 20 procent för att täcka kreditrisken. Till det läggs sedan långivarens övriga kostnader samt en liten marginal vilket gör att man sannolikt landar på en ränta på åtminstone 35 procent för att det ska vara lönsamt att låna ut till denna grupp. 

Redan idag finns ett räntetak som ligger på 40 procent över den så kallade referensräntan, som för närvarande ligger på 3,5 procent. Det är således olagligt att låna ut pengar med en nominell ränta på mer än 43,5 procent. Om räntetaket halveras betyder det att alla lån med räntor på mer än 23,5 procent blir olagliga. Detta innebär att i princip alla företag som ger ut sms- och snabblån kommer behöva sänka sina räntor. För att kunna göra det utan att gå i konkurs måste de också sänka sina kreditförluster genom att minska risken. 

För att minska risken kommer långivarna sluta låna ut till de kunder som anses minst kreditvärdiga. Detta innebär till exempel personer med betalningsanmärkningar och låg inkomst inte kommer kunna ta nya lån. Om skuldregistret införs kommer även de med hög befintlig belåning läggas till på denna lista. För företag vars hela affärsidé är dyra lån till personer med låg kreditvärdighet kan det vara svårt att ställa om och många företag kommer sannolikt att få lägga ned.

Skuldregister kan göra det svårare för unga att få lån

Skuldregistret kommer förmodligen också innebära slutet för möjligheten att låna till en kontantinsats vid bostadsköp. Eftersom banken nu har full koll på din lånesituation kommer de inte betala ut bolånet om de ser att du samtidigt tagit ett annat lån till kontantinsatsen. Detta kommer innebära att det blir svårt för unga och andra med begränsade besparingar att få lån till bostad. I Norge, som redan infört ett skuldregister och som har ett liknande bolånetak på 85% har man kunnat se denna effekt.

Vad innebär skuldregistret det för dig som låntagare?

För dig som låntagare kommer skuldregistret inte innebära någon större förändring när det gäller processen för ansökan, utbetalning och återbetalning. För dig som har en stabil ekonomi och en låg belåning kommer du sannolikt inte märka någon förändring alls. För dig med sämre ekonomi kommer utbudet av lån däremot att minska signifikant. Eventuella snedsteg du gör kommer också få större konsekvenser. Om du till exempel drabbas av en likviditetskris och måste ta ett sms-lån kan det omöjliggöra för dig att senare få ett bolån. 

Det positiva med detta är att risken för att du blir överskuldsatt minskar. Även om det kan kännas tungt på kort sikt att inte kunna ta ett snabblån för att lösa en krissituation kommer det på lång sikt att vara positivt för din ekonomi att slippa betala dyra smålån.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.