Restvärde är det beräknade marknadsvärdet på en bil efter att löptiden på ett billån, med restvärde, löpt ut.

Genom att välja detta lånealternativ betalas amortering och ränta enbart på den del av lånebeloppet som inte är restvärde. Lånas 120 000 kr till en bil och restvärdet är 80 000 kr kommer ränta och amortering bara ske på 40 000 kr under lånets löptid. Därefter lämnas bilen tillbaka till återförsäljaren varpå värdet förväntas lösa resterande lånebelopp.

Fördelen med låneformen är framförallt en låg månadsbetalning för att ha en ny bil. Låneformen rekommenderas främst till de som gärna byter bil ofta (exempelvis vart tredje år).

Här förklaras restvärde på billån. Restvärde förekommer även vid leasing men kan då ha något andra regler och villkor.

Lär dig mer om restvärde

Ett exempel:

Olov tycker det är enkelt och smidigt att alltid ha en ny bil. På så vis undviker han en hel del service och reparationer. Han köper därför en bil via en bilhandlare och tecknar ett lån med restvärde.

I detta fall lånar han till en bil som är värd 200 000 kr och betalar 50 000 kr i kontantinsats. Därmed är lånet på 150 000 kr.

Restvärdet sätts till 80 000 kr. Under lånets löptid kommer han därmed bara betala amortering och ränta på 70 000 kr (Lånebelopp minus restvärde). Dessutom får han en låg ränta eftersom detta är en låneform där bilen används som säkerhet.

När lånet löpt ut lämnar han tillbaka bilen till bilhandlaren och löser lånet med restvärdet. Därefter väljer han en ny modell med liknande upplägg.

”Amorteringsbelopp = Total lånesumma – Restvärde”

Vad är fördelen att ha restvärde?

Det finns ett flertal fördelar med att köpa bil med restvärde. Framförallt handlar det om den låga månadsbetalningen som uppstår.

 1. Låg månadsbetalning
  Den stora fördelen är lägre månadsbetalning på lånet mot om ett klassiskt billån eller privatlån tecknats. Orsaken är att amortering och ränta inte behöver ske på restvärdet. Är restvärdet satt till 50% betyder att månadsbetalningen blir hälften så stor som med annan låneform. (Detta förutsatt att man räknar med samma ränta och amorteringstid). Se tydligare uträkning under rubriken ”Vilket billån är billigast?”
 2. Flexibelt
  När lånetiden löpt ut kan du välja mellan att lösa lånet och behålla bilen, lämna in den och köpa ny bil eller förlänga lånetiden. Det sistnämnda innebär att nytt restvärde räknas ut.
 3. Ha alltid en ny bil med mindre risk för reparationer
  Fördelen att ha en ny bil är främst att man undviker onödiga reparationer och sällan behöver genomföra service. Ett alternativ mot att låna med restvärde är därmed att leasa bilen vilket ger liknande fördelar.
 4. Lägre försäkringskostnad
  Då vagnskadegaranti ingår ett par år på nya bilar krävs generellt bara halvförsäkring vid denna låneform. Därmed blir försäkringskostnaden något lägre än om en äldre bil hade köpts.
 5. Lägre ränta
  Ofta ges en lägre ränta på billån när bilen används som säkerhet. Alla billån med restvärde har bilen som säkerhet.

Vad är nackdelen med att ha restvärde?

 1. Kräver kontantinsats
  Så fort ett lån tecknas med säkerhet är det lagkrav på kontantinsats. För billån är kravet på 20%. Är bilen värd 100 000 kr krävs därmed en kontantinsats på 20 000 kr.
 2. Kan kräva extrabetalning när lånet löpt ut
  När bilen lämnas åter är grundtanken att restvärdet på bilen ska lösa resterande lånebelopp. Men skulle bilen värderas lägre behöver mellanskillnaden betalas kontant.
 3. Kan enbart användas mot företag
  Denna typ av billån kan enbart tecknas vid köp av bil hos auktoriserad bilhandlare. Det går därmed inte att använda vid köp från privatperson.
 4. Bilen är säkerhet
  Bilen är säkerhet för lånet vilket innebär att hela lånesumman måste återbetalas i det fall som bilen säljs. Med ett vanligt privatlån kan man däremot behålla lånet oavsett vad som sker med bilen.
 5. Kortare amorteringstid
  Med privatlån kan löptiden väljas på upp till 12 eller 15 år. När billån tecknas, som har säkerhet, är det generellt kortare amorteringstid. Det är inte ovanligt att maximal löptid är 5 eller 7 år. Därmed skapas mindre flexibilitet.

Hur räknas restvärdet ut?

Restvärdet räknas ut när bilen säljs och ska spegla bilens förväntade marknadsvärde efter lånets löptid.

Det som avgör är framförallt bilens ålder, eventuellt slitage, antal körda mil och modell. Restvärdet ska spegla hur mycket bilen är värd efter gällande löptid.

Vad händer om restvärdet är högre eller lägre än marknadsvärdet?

Då restvärdet räknas ut flera år i förväg är det inte säkert att det speglar marknadsvärdet. Är det ett lån på fem år beräknas restvärdet fem år innan man kommer att använda det. Det innebär alltså att värdet både kan vara högre och lägre än gällande marknadsvärde. Det ger följande alternativ om du exempelvis köpt en bil för 200 000 kr med ett restvärde på 90 000 kr.

Lägre restvärde än marknadspris

Restvärdet är 90 000 kr men bilen är värd 100 000 kr. När bilen lämnas tillbaka löses lånet och 10 000 kr kan användas som betalning på kommande bilinköp.

Högre restvärde än marknadspris

Restvärdet är 90 000 kr men bilen är bara värd 75 000 kr. När bilen lämnas tillbaka används först restvärdet för att lösa en stor del av lånet. Resterande 15 000 kr måste betalas kontant.

Restvärde är samma som marknadsvärdet

När bilen lämnas tillbaka skrivs hela lånet av.

Vilket billån är billigast?

Om klassiskt billån ställs mot billån med restvärde, på lika lång löptid och med samma ränta, är det mest fördelaktigt med restvärde. Orsaken är att hela lånebeloppet inte amorteras under löptiden.

Vanligt billån

Bilens inköpspris - 200 000 kr

Kontantinsats – 40 000 kr

Löptid – 3 år

Månadsbetalning – cirka 4 400 kr plus ränta

Billån med restvärde

Bilens inköpspris - 200 000 kr

Kontantinsats – 40 000 kr

Löptid – 3 år

Restvärde – 100 000 kr

Månadsbetalning – cirka 1600 kr plus ränta

Vad händer när löptiden gått ut?

Ofta har du tre val när löptiden gått ut och det är tid att återlämna bilen.

 • Köp ny bil
  Detta är det vanligaste då fördelen med restvärde just är att man får lägre månadsbetalning utifrån att bilen lämnas tillbaka efter ett par år varpå man byter upp sig till nyare modell.
 • Lös lånet med eget kapital
  Det är även möjligt att betala restvärdet med eget kapital och på detta sätt lösa lånet och behålla bilen.
 • Förlänga lånet
  Ett alternativ är att förlänga amorteringstiden vilket därmed ger ett nytt restvärde. Detta beroende på bland annat nya löptiden, bilens skick m.m.

Vad är ”garanterat restvärde”?

Garanterat restvärde är ett restvärde som bilhandlaren lovar att köpa tillbaka bilen för när lånetiden löpt ut. Även om det kallas för ”garanterat” så kan det finnas avtalat att bilen ska besiktigas och klara av vissa kriterier gällande kvalité och slitage. I annat fall kan återköp ske för ett lägre belopp.

Diskussion

Användarkommentarer

 • Kristoffer 2022-03-16
  Marknadsvärde är mer ett riktmärke man har när man sätter restvärdet, en gissning vad bilen kan vara värd då. Är man seriös så lägger man inte restvärdet precis på vad man tror bilen är värd utan istället lite lägre så att det blir pengar "över" den dag man vill byta bil..
 • Janne 2022-02-15
  Kan nån svara på frågan som Filip ställer. Undrar precis samma sak.
 • Franz 2021-08-08
  Har läst olika sidor om restvärdeköp men har inte fått klart för mig:
  ska man betala ränta både på amorteringsbeloppet och på restvärdet? Svedea skriver:
  Om en ny bil kostar 100.000 kr och restvärdet är beräknat till 50.000 kr behöver låntagaren bara göra amorteringar och betala ränta för 50.000 kr istället för 100.000. ???????
 • Magnus 2021-03-16
  Något man alltid "glömmer" att nämna när det gäller lån med restvärde är att man ju då även måste spara mer till kontantinsatsen på nästa bil..
 • Filip 2020-07-13
  Bra förklaring kring billån med restvärde! Dock är det otydligt vad marknadsvärde innebär. Är det marknadsvärdet för bilhandlaren eller för nästkommande kund? Det vill säga inköpspris eller slutpris?

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.