För att mildra den negativa effekten av Corona krisen har Europeiska investeringsfonden skapat ett EU-lån som vänder sig till småföretagare. Lånet innebär att företagaren enbart behöver gå i borgen för 20 % av beloppet, något som ska öka deras vilja att låna pengar. Lendos jämförelsetjänst av företagslån innefattar nu även långivare som kan bevilja detta EU-lån. 

För ett stort antal småföretag har Corona krisen slagit extremt hårt. Det gäller inte minst företag inom restaurang, hotell och turism men även delvis inom produktion och detaljhandel. Ett flertal företag kommer i likviditetsbrist och behöver därmed både ta del av regerings krisstöd samt teckna företagslån. För att underlätta situationen har Europeiska investeringsfonden skapat EU-lånet. Det som framförallt kännetecknar lånet är att det enbart krävs personlig borgen på 20 %. 

Kan nu jämföras via Lendo

Bland de långivare som Lendo företagslån jämför finns de som kan erbjuda EU-lånet med lånegaranti. Därmed kan ett företag göra en vanlig lånejämförelse och direkt få svar på om de uppfyller kraven för att få garantilånet samt vilka andra lån som kan erbjudas.

När Lendo presenterar de olika lånealternativen visas även hur stor del av summan som företagaren förväntas gå i borgen för. I de fall det nämns att det är ”20 % borgenkrav” är det alltså EU-lånet som erbjuds.

EU-lån med lånegaranti

En av de största orsakerna till att småföretagare inte vill låna pengar är att det generellt krävs en borgen på 100 % av lånesumman. Det innebär därmed att företagaren riskerar sin egen ekonomi och bli tvungen att återbetala hela summan med privata pengar om företaget inte lyckas få förbättrade ekonomiska resurser.

Det är detta problem som EU-lånet från Europeiska Investeringsfonden försöker lösa. Lånet kan ges av utvalda långivare i Sverige och kravet är att företagaren behöver gå i borgen till 20 %. Resterande del av lånet står Europeiska investeringsfonden som säkerhet för. Just fördelningen av säkerhet mellan företagaren och fonden är vad Lendo ser som den stora fördelen.

”Med det nya företagslånet med EU-stöd står du som ägare endast för 20% av borgen, och kan på så sätt separera din personliga ekonomi från företagets i större utsträckning”, säger Amir Omed (Affärsområdeschef på Lendo för företagslån)i ett pressmeddelande.

Krav för att kunna få EU-lånet

EU-lånet tecknas hos någon av de anslutna långivarna i Sverige. Det som krävs för att lånet ska kunna beviljas är:

  • Klara sedvanlig kreditprövning

Även om borgensåtagandet fördelas på företagaren och investeringsfonden ska detta inte påverka bankens kreditprövning av låntagaren.

  • Belopp och amorteringstid

Lån kan tecknas vid flera olika tillfällen men total summa får inte övergå 275 000 kr. En del långivare har gränsen på 250 000 kr.

Amorteringstiden är 24 - 60 månader. Lånet kan även betalas tillbaka i förväg utan att det uppkommer extra kostnader.

  • Ränta

Räntan på EU-lånet är 6,4 % - 12 %. Det kan i vissa fall innebär högre ränta än vad annat företagslån hade gett. Men fördelen i detta fall är det låga kravet på borgen.

  • Borgen

En person behöver gå i borgen för lånet till 20 %. Det är just denna punkt som främst skiljer EU-lånet mot andra företagslån.

  • För småföretag

Det får max vara 9 personer anställda i företaget. För större företag finns andra lån och stöd att få. Det finns även krav på maximalt 20 miljoner i omsättning och balansomslutning.

  • Ålder

Företaget måste minst ha ett fastställt och registrerat bokslut.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.