Låna pengar vid inflation 

Inflation och deflation är viktiga ekonomiska faktorer som kan påverka upp- och utlåning av pengar avsevärt. I tider av hög inflation minskar pengarnas köpkraft, vilket gör det svårt för långivarna att förutse pengarnas framtida värde. Det motsatta gäller för tider av deflation. Deflation betyder att värdet på pengar ökar, vilket leder till att allmänna prisnivåer faller. Denna oförutsägbarhet gör det riskabelt att låna och låna ut pengar, och både låntagare och långivare måste överväga de potentiella effekterna av hög inflation. I den här artikeln kommer vi att undersöka vad som händer när inflationen stiger, vad man bör tänka på när man lånar pengar och vilka för- och nackdelar det finns med att låna pengar i tider av hög inflation.

Vad händer när inflationen blir hög? 

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån under en tidsperiod. När inflationen ökar minskar pengarnas köpkraft och varor och tjänster blir dyrare. Hög inflation kan ha en allvarlig inverkan på ekonomin, eftersom det skapar osäkerhet och gör det svårt att förutse pengarnas värde i framtiden. Inflation kan också leda till minskade investeringar, lägre reallöner och kan orsaka instabilitet på finansiella marknader.

Inflationen i Sverige just nu 

När man tittar på hur inflationen har rört sig de senaste tio åren har väldigt mycket hänt. I februari 2013 låg inflationen på 0%, vilket faktiskt är under den nivå på cirka 2% som centralbanker normalt sett siktar på. Idag ligger inflationen i Sverige på hela 11.7%.

Det är inte bara Sverige som har hög inflation just nu. Hela världen upplever hög inflation, och det finns ett flertal anledningar till den höga inflation som startade under 2021. Kortfattat kan man säga att pandemin och de insatser regeringar över hela världen gjorde för att lindra påverkan på ekonomin i form av utbetalningar till medborgare under denna period har varit en av de mest bidragande orsakerna. Det som senare skedde i form av Rysslands krig i Ukraina och hur det påverkade globala priser på olja, naturgas och livsmedel spädde på den redan skenande inflationstakten.

Så, vad gör Riksbanken vid hög inflation?

Riksbanken har ett par verktyg för att trappa ner inflationstakten. Deras främsta verktyg är nivån på styrräntan, vilket är den ränta som har att göra med bankernas lån eller placerade pengar hos Riksbanken. Denna ränta påverkar i sin tur den ränta som bankerna sätter för sina kunder.

Låna pengar vid hög inflation

Att låna pengar under hög inflation kan vara en utmaning. Hög inflation ökar risken för långivarna eftersom de måste uppskatta pengarnas framtida värde. Ju högre inflationstakten är, desto svårare är det att förutse pengarnas värde i framtiden. Detta kan leda till att långivarna tar ut högre räntor för att skydda sig mot inflationsrisken.

Låntagare kan å andra sidan se hög inflation som en möjlighet att få lån till en lägre kostnad, eftersom pengarnas verkliga värde minskar med tiden. Du som ansöker om lån bör dock vara försiktig när du lånar under tider av hög inflation eftersom det kan leda till hög skuldsättning i framtiden när pengarnas värde minskar.

Tänk på detta innan du tar ett lån när inflationen är hög 

Här är tre saker du bör ha i åtanke när du tecknar ett nytt lån när inflationen är hög:

  • Räntan - När räntan är hög måste du som låntagare betala mer för att betala tillbaka lånet, vilket kan bli svårt i tider med hög inflation.
  • Inflationstakten – Du bör ta hänsyn till inflationstakten när du lånar pengar. Det bästa är att låna pengar när inflationen förväntas minska, eftersom detta leder till att pengarnas värde ökar med tiden. Det kan dock vara svårt att förutse detta.
  • Typen av lån - Olika typer av lån har olika räntesatser, återbetalningsvillkor och risker. Du bör välja den typ av lån som passar dina behov och beakta de risker som är förknippade med lån.

Fördelar med hög inflation

  • Lägre verkliga lånekostnader

När inflationen är hög minskar den reala lånekostnaden eftersom pengarnas reala värde förväntas minska med tiden. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för låntagare som investerar i tillgångar som sannolikt kommer att öka i värde med tiden, exempelvis fastigheter. 

Läs vår guide "Vad är realränta?" för att få en bättre förståelse för hur denna styr och påverkar dina lånekostnader.

Nackdelar med hög inflation 

  • Högre räntor

När inflationen är hög kan långivarna ta ut högre räntor för att kompensera för den ökade inflationsrisken. Detta kan leda till högre lånekostnader för låntagare, vilket gör det svårare att få finansiering.

  • Minskat reellt värde på pengar 

Även om låntagare kan gynnas av lägre reala lånekostnader kan de hamna i en högre skuldsättning när pengarnas värde minskar. Om inflationen fortsätter att stiga kan låntagare få svårt att betala tillbaka sina lån med samma penningvärde som de lånade.

  • Risk för betalningsanmärkningar

Du som tecknar ett lån under perioder med hög inflation kan löpa risk för betalningsanmärkningar om din inkomst inte håller jämna steg med inflationstakten. Hög inflation kan öka kostnaderna för varor och tjänster, vilket gör det svårare för låntagare att klara av sin ekonomi. Detta kan leda till betalningsanmärkningar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för din kreditvärdighet och ekonomiska framtid.

Sammanfattningsvis kan det vara en utmaning att låna pengar i tider av hög inflation, men det kan också innebära möjligheter för låntagare som är villiga att ta risker. Du som låntagare bör ta hänsyn till inflationstakten, räntorna och lånetypen när du lånar pengar under hög inflation. I slutändan bör du alltid väga för- och nackdelar med att låna pengar under hög inflation innan du fattar några finansiella beslut.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.