Påminnelseavgift är den avgift som kreditgivaren har rätt att kräva om din betalning inte är inne på förfallodatumet. Enligt lag får den maximalt vara på 60 kr och bara en påminnelseavgift får tas ut per skuld.

Lär dig mer om påminnelseavgift

Exempel:

Anna har tecknat ett lån på 80 000 kr hos Bynk. Hennes månadsbetalning är 1060 kr per månad. En månad glömmer hon att betala in pengarna i tid. I detta fall har Bynk ”rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift” (Enligt deras avtal).

Då Anna godkänt Bynks avtal när hon signerade låneavtalet har hon även godkänt att dessa avgifter får tas ut vid försenad betalning.

Några dagar efter förfallodatum kommer en påminnelse från Bynk. Det totala beloppet som nu ska betalas är både de ordinarie 1060 kronorna samt de uppkomna avgifterna.

Hur stor får påminnelseavgiften vara?

Påminnelseavgiften får inte vara mer än 60 kr. Detta är begränsat enligt lag. Det finns däremot vissa myndigheter som får ta ut större avgift. På ett CSN-lån är avgifter exempelvis 450 kr. Har du lånat av en bank eller ett kreditbolag är avgiften aldrig högre än 60 kr.

 • Hur många påminnelseavgifter får uppkomma på en faktura?
  Kreditbolaget kan påminna dig flertalet gånger om att skulden inte är betald. Däremot får bara en påminnelseavgift uppstå.
 • Får kreditbolaget alltid ta påminnelseavgift?
  Det är två krav som måste vara uppfyllda för att de ska kunna ta ut denna avgift. För det första ska det framgå i avtalet att påminnelseavgift uppstår vid försenad betalning. Det räcker därmed inte att det bara står på fakturan. Det måste framgå i låneavtalet som signerades när lånet tecknades.
  För det andra måste fakturan ha förfallit. De flesta kreditgivare väntar någon dag efter förfallodatum innan påminnelse skickas ut. Men de har rätten att skicka ut den dagen efter förfallodagen.
 • Vad är skillnad på påminnelseavgift och dröjsmålsränta?
  Påminnelseavgiften är en fast avgift på maximalt 60 kr. Dröjsmålsränta är en ränta som betalas på det obetalda beloppet. Hur stor den blir beror både på vilken räntesats som används samt storleken på obetalt belopp.
 • Måste avgiften betalas även om jag inte fått första fakturan?
  Ja, det är du som lånat pengar som har hela ansvaret att följa ingått avtal. Om det framgår att amortering och ränta ska betalas senast ett specifikt datum varje månad måste detta ske oavsett om du fått faktura eller inte.
  Det går alltså inte att skylla på att fakturan kommit bort på posten eller att mailen inte fungerat. Har du inte fått någon faktura bör du kontakta kreditbolaget i god tid innan betalning ska ske. Annars har de alltså rätten att skicka ut påminnelse med tillhörande påminnelseavgift.
  Kan du däremot bevisa att du kontaktat kreditbolaget och bett om faktura men inte fått detta kan de inte kräva dig på avgiften.
 • Måste jag betala påminnelseavgift trots att betalning skett?
  Ja, du måste betala påminnelseavgift i det fall som betalningen nått mottagaren efter förfallodatum. Det gäller därmed även om du betalat skulden innan påminnelsen skickats ut.
  Om förfallodatum är 20:e januari måste pengarna finnas på kreditbolagets konto denna dag. Kom ihåg att det kan ta en bankdag innan betalningen når fram. Har du betalt den 20:e kan det alltså innebära att de får pengarna den 21:a vilket innebär att de har rätt att ta ut påminnelseavgift.
  I detta fall ska alltså enbart avgiften på 60 kr betalas. Har du däremot betalat månadsbeloppet kan du kontakta kreditbolaget och fråga om de kan stryka skulden för uppkommen påminnelseavgift. Det är inte ovanligt att detta sker.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.