Likviditet - Definition

Likviditet betyder betalningsförmåga, och är ett mått på hur väl ett företag kan hantera kostnader och andra utbetalningar på kort sikt. I denna artikel går vi igenom detta begrepp mer noggrant. 

Vad är likviditet?

Likviditet betyder betalningsförmåga på kort sikt. Ordet ursprung är den latinska termen liquidum som betyder flytande och man kan säga att en god likviditet är vad som håller ett företag flytande. Med en god likviditet menas att det finns tillräckligt med pengar i kassan för att man ska kunna hantera de utgifter som, amorteringar, räntor och löner som måste betalas inom en nära framtid.

Däremot säger likviditeten inget om varifrån dessa pengar kommer – om det är från lån, från överskott i verksamheten eller pengar som ägarna stoppat in. För att kunna bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt behöver man därför titta på andra mått som soliditet. Soliditeten är ett mått på hur företaget är finansierat och räknas ut genom att man dividerar företagets egna kapital med de totala tillgångarna. Ett företag med mycket lån i förhållande till det egna kapitalet får en låg soliditet vilket på lång sikt är negativt

Skillnaden på likviditet och lönsamhet

Likviditet är tvärtemot vad många tror, inget att göra med lönsamhet; det vill säga hur bra eller dåligt ett företags resultat är. Ett byggföretag kan till exempel gå med plusresultat men på grund av att kunderna betalar i efterhand på faktura samtidigt som stora utgifter för materialet måste betalas i förskott är likviditeten dålig. Samtidigt kan ett företag som precis tagit ett lån ha god likviditet även om resultatet är negativt.

Skillnaden på likviditet och kassaflöde

En annan term som ofta blandas ihop med likviditet är kassaflöde. Även om dessa begrepp hänger ihop – ett positivt kassaflöde ger en god likviditet – så betyder de inte exakt samma sak. Med kassaflöde menas hur mycket pengar som flödar in och ut ur företaget men för att kunna bedöma likviditeten behöver man mer information om företagets betalningsåtaganden.

Hur räknar man ut likviditet?

Det finns många olika mått på likviditet som används inom företagsekonomi. Ett vanligt mått är kassalikviditet som räknas ut genom att ett företags omsättningstillgångar (det vill säga tillgångar som snabbt kan omsättas till kontanta medel) dividerat med dess kortfristiga skulder. En kassalikviditet på mer än 100 % betyder att företaget har mer omsättningstillgångar än kortfristiga skulder vilket innebär att det inte kommer ha några problem att betala dessa skulder.

Vad är bra respektive dålig likviditet?

En bra likviditet betyder att betalningsförmågan är god, det vill säga att på kort sikt är de kontanta medlen tillräckliga för att betala alla kostnader. En dålig likviditet betyder tvärt om en stor risk för betalningsproblem eftersom de kortfristiga skulderna är större än de pengar som finns tillgängliga. Det går inte att säga med en siffra vad som är bra respektive dålig likviditet eftersom det beror på företagets storlek och vilka kostnader som kan tänkas uppstå. Generellt kan man säga att ett företag behöver ha tillräckligt med pengar i kassan för att täcka de kostnader som kommer uppstå på kort sikt (alltså en kassalikviditet på minst 100 procent) samt en liten buffert.

Kan man ha för hög likviditet?

Att ha för mycket pengar i kassan, det vill säga en för hög likviditet, är inte heller bra. Detta då pengar på ett bankkonto har mycket låg eller ingen ränta. Investeras pengarna klokt i företagets verksamhet kan de i stället generera en högre avkastning och bidra positivt till lönsamheten.

Vad påverkar likviditeten?

Likviditeten i ett företag påverkas framförallt av och timingen och storleken på utgifter och intäkter. När det gäller intäkterna är det stor skillnad på till exempel en mataffär, där pengar kommer in dagligen i ett relativt jämnt flöde, och en byggfirma där kunder betalar vid vissa milstolpar eller när arbetet är slutfört. 

När det gäller utgifter finns det löpande utgifter, som löner och hyra, som inträffar regelbundet och är enkla att beräkna. Sedan finns det också andra utgifter som inträffar mer sällan. Till exempel är det oftast billigare att köpa in varor eller material i större volymer – ett bra exempel på hur något kan vara bra för lönsamheten samtidigt som det är dåligt för likviditeten. Det kan också uppstå plötsliga kostnader som har stor negativ effekt på likviditeten, som att någon viktig maskin går sönder.

Vilken fas företaget befinner sig i påverkar också. Ett företag som är nystartat eller som är under tillväxt har oftast ett större kassaflöde ut jämfört med vad som kommer in från verksamheten. Detta påverkar likviditeten negativt och innebär att kapital måste komma in till företaget via lån eller investeringar från ägarna.

Hur kan man förbättra likviditeten?

Likviditeten kan förbättras på följande sätt:

  1. Minska onödiga kostnader – detta är oftast enklare än att försöka öka försäljningen.
  2. Snabba på din fakturering – om du får betalt på faktura kan du bli snabbare med att skicka ut fakturor samt korta betalningstiden. Du kan också be kunderna betala en del av fakturan i förskott om du har långa leveranstider.
  3. Förläng din betalningstid hos leverantörer – på motsvarande sätt kan du avtala med leverantörerna om att få längre betalningstid eller att få delbetala fakturor. 
  4. Minska varulagret – att beställa mindre frekvent och i mindre volymer förbättrar din likviditet.
  5. Leasa tillgångar istället för att köpa – behöver du en ny maskin kan leasing vara ett bra alternativ som förbättrar din likviditet.
  6. Sälj tillgångar du inte använder – detta ger likviditeten en kortsiktig boost.
  7. Håll koll på att du inte betalar för mycket skatt – preliminärskatten du betalar baseras på en uppskattning av ditt företags resultat. Går det sämre än väntat kan du ansöka om lägre skatt.
  8. Skaffa en kontokredit – detta ger dig en buffert som kan vara väl värd kostnaden. Ett annat alternativ är factoring.
  9. Ta in mer kapital i bolaget – är ditt företag i en expansionsfas kan nytt kapital från ägare eller genom ett företag behövas.

Finns likviditet för privatpersoner?

Även om man sällan pratar om likviditet för privatpersoner kan begreppet användas på motsvarande sätt. Om dina omsättningstillgångar, det vill säga pengar du har lättillgängligt, är större än dina kortsiktiga betalningsåtaganden (hyra, kreditkortsfaktura och så vidare) är din likviditet god. Precis som för företag finns det också en skillnad mellan likviditet, lönsamhet och rikedom. Idag har många till exempel mycket pengar uppbundna i sin bostad. Äger du en dyr villa med låg belåning kan du räknas som rik. Dock kan du fortfarande få problem att betala hyran om lönen uteblir – likviditeten är alltså dålig.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.