Vi förklarar UC-Score (UC Riskprognos)

Kreditvärdering och riskbedömning är avgörande faktorer om du ska ansöka om lån eller krediter. I Sverige är UC-Score och UC Riskprognos två termer som ofta dyker upp i samband med dessa processer. I den här artikeln kommer vi att reda ut och förklara dessa begrepp och bidra med insikter om hur du kan hantera och bevaka din UC-Score.

UC-Score, även känd som UC Riskprognos, är en numerisk värdering som används för att bedöma kreditvärdigheten hos en privatperson eller ett företag. Det är värt att nämna att det officiella namnet för denna värdering är UC Riskprognos. Ditt UC-Score presenteras som en siffra mellan 1 och 999 medan din UC Riskprognos presenteras som ett procentintervall mellan 0,1 - 99%, och detta visas i en kreditupplysning från UC.

Vad visar UC Riskprognos?

UC Riskprognos är en indikator på hur hög risken är att låna ut pengar eller teckna finansiella avtal med en privatperson eller ett företag. Denna värdering är resultatet av en sofistikerad beräkning baserad på historisk finansiell data och statistiska modeller. En låg UC Riskprognos indikerar att det finns en relativt låg sannolikhet för att personen eller företaget kommer att få en betalningsanmärkning inom de kommande 12 månaderna. Här är några aspekter som UC Riskprognos visar och vad de kan säga om en person:

Ekonomisk stabilitet

En låg UC Riskprognos signalerar vanligtvis ekonomisk stabilitet och ansvarstagande när det gäller åtaganden. Det innebär att personen har en positiv kredithistorik och har visat förmågan att hantera sina ekonomiska åtaganden på ett bra sätt.

Begränsad skuldbelastning

En låg UC Riskprognos indikerar också en begränsad skuldbelastning. Det betyder att personen inte har tagit på sig för många lån eller krediter, vilket minskar risken för att personen inte kan hålla sina åtaganden.

Tidigare kreditvärdighet

En låg UC Riskprognos återspeglar ofta en positiv historik av tidigare lån och kreditåtaganden. Detta innebär att personen har en god historik när det gäller att betala av lån i tid och följa överenskomna villkor.

Aktivitetsnivå

Om en person har en låg UC Riskprognos indikerar det vanligtvis en måttlig aktivitetsnivå när det gäller att söka kredit. Detta kan tolkas som att personen inte överdriver med ansökningar om nya lån eller krediter, vilket kan ge positiva signaler till exempelvis långivare.

Vad är ett bra UC-Score?

UC-Score och UC Riskprognos är två avgörande mått när det gäller bedömning av kreditvärdighet. Dessa värden ger insikter om en persons eller ett företags ekonomiska styrka och förmåga att hantera ekonomiska åtaganden. Här är en översikt över vad som anses vara bra UC-Score och UC Riskprognos och vad de indikerar:

  • Utmärkt UC-Score

En UC-Score i intervallet 745 - 999 anses vara utmärkt. Om du har detta betyg innebär det att du har en mycket hög kreditvärdighet och anses vara extremt pålitlig när det gäller att hantera ekonomiska åtaganden. I kombination med UC Riskprognos på 0,1% indikerar detta att det är en mycket liten risk för betalningsproblem under de kommande 12 månaderna.

  • Mycket bra UC-Score

Ifall du har ett UC-Score i intervallet 635 - 744 betraktas kreditvärdigheten som mycket bra. Detta signalerar att du har en stark förmåga att hantera dina finanser och att risken för betalningsproblem är låg. UC Riskprognos som sträcker sig från 0,2% till 0,9% pekar på att det är minimal risk för kommande betalningsproblem.

  • Bra UC-Score

Ett UC-Score på 559 - 634 anses vara bra och visar att du har en bra kreditvärdighet. Med en UC riskprognos i intervallet 1,0% till 4,0% kan det finnas en något ökad, men fortfarande hanterbar, risk för potentiella betalningsproblem.

  • Mindre bra UC-Score

Kreditvärdigheten bedöms som mindre bra ifall du har en UC-Score på 455 - 558. Detta kan indikera en ökad risk för betalningsproblem. En UC Riskprognos på 4,1% till 25,0% reflekterar denna högre risk, men det är fortfarande möjligt att vidta åtgärder för att förbättra din ekonomiska situation.

  • Svag UC-Score

En UC-Score i intervallet 1 - 454 klassas som svag. Detta kan betyda att du har en betydande historik av betalningsproblem eller skulder. En hög UC Riskprognos på 25,1% till 99,9% tyder på en betydande risk för framtida ekonomiska utmaningar och betalningsproblem.

Vilka skulder syns på UC?

UC Riskprognos bygger på en rad faktorer som ger en övergripande bild av din kreditvärdighet och förmåga att hantera ekonomiska åtaganden. Här är några viktiga punkter om vilka skulder som syns och påverkar din UC-Score:

  • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden

Aktiva betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden påverkar din UC Riskprognos negativt. Ju nyare anmärkningen är, desto större är dess påverkan.

  • Befintliga lån och krediter

Antalet och storleken på befintliga lån och krediter påverkar din skuldbelastning. En hög skuldbelastning kan indikera en ökad risk för att du inte kommer att kunna hantera fler åtaganden. Vissa typer av lån betraktas som värre än andra. Om du har ett flertal små sms-lån kan det indikera en högre risk än om du har ett stort bolån.

  • Avbetalningar

Avbetalningar syns också på din UC Riskprognos. Detta innefattar mobilabonnemang där du betalar av på en mobiltelefon, fordon som har finansierats med avbetalning och allt annat du har en aktiv avbetalning på.

  • CSN-skuld

CSN-skulder påverkar inte din riskprognos lika mycket som andra lån, men är fortfarande en del av din UC-Score

Hur lång tid tar det innan Riskprognosen hos UC förändras?

UC Riskprognos är inte statisk utan förändras över tid baserat på uppdateringar i din kreditinformation. När informationen i UC:s system uppdateras kan din riskprognos ändras. Detta kan ske som följd av att betalningsanmärkningar förfaller, befintliga lån betalas av eller ny information om exempelvis din inkomst registreras.

Här kan du läsa mer om hur ofta och när olika uppgifter hos UC uppdateras.

Hur många förfrågningar hos UC är för mycket?

Antalet kreditupplysningar som görs på dig kan påverka din UC Riskprognos. En hög frekvens av förfrågningar kan signalera att du aktivt söker lån eller krediter, vilket kan uppfattas som en högre risk av långivare. Det är bra att vara medveten om att för många förfrågningar under en kort tidsperiod kan ha en negativ inverkan på din UC-Score.

Vanliga frågor och svar om UCs riskprognos

Kan jag överklaga till UC om jag inte håller med om min riskprognos?
Hur får jag reda på min riskprognos?
Hur vet man om ens UC-Score är tillräcklig?

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.