Höga bostadspriser har gjort att hushållens bolån har ökat i förhållande till inkomst. Som en påföljd på det ska nu kravet på amortering skärpas. Det nya amorteringskravet börjar gälla den 1 mars 2018 och gör att nya bolån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomst måste amorteras i större utsträckning.

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Det nya amorteringskravet är en påbyggnad av det amorteringskrav som började gälla för nya bolån från den 1 juni 2016. Med ett nytt bolån menas ett lån som tecknas från och med det datumet eller ett existerande bolån som utökas för att bekosta till exempel reparationer eller renovering av bostaden.

Nya bolån från 1 juni 2016

2016 infördes ett amorteringskrav som innebär att bostadslån som överstiger 50% av bostadens värde måste amorteras med 1% per år, samt att bostadslån som överstiger 70% av bostadens värde måste amorteras med 2% per år. När lånet underskrider 50% av bostadens värde finns inget krav på amortering.

Nya bolån från 1 mars 2018

Det nya kravet omfattar lån som överstiger 4,5 gånger det hushållet tjänar innan skatt, inklusive bidrag. Enligt amorteringskravet ska de lån som innefattas amorteras med en procentenhet extra, utöver det tidigare kravet. Följaktligen måste lån som underskrider 50% av bostadens värde amorteras med 1% per år, lån som överstiger 50% av bostadens värde amorteras med 2% och lån som överstiger 70% av bostadens värde amorteras med 3% årligen.

  • Lån som underskrider 50% av bostadens värde : 1% amortering/år
  • Lån som motsvarar 50-70% av bostadens värde : 2% amortering/år
  • Lån som överstiger 70% av bostadens värde : 3% amortering/år

Hur kommer du påverkas?

Amorteringskravet från 2016 var omfattande, vilket gjorde att cirka 70% av låntagarna påverkades. Det nya amorteringskravet kommer påverka betydligt färre, 15% av nya låntagare enligt Finansinspektionens beräkningar. De som påverkas är främst höginkomsttagare som investerar i dyra fastigheter eftersom det är dem som kan tänkas beviljas ett lån som är så högt i förhållande till bruttoinkomst. För de flesta blir en ansökan om ett lån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomst inte godkänd eftersom banken bedömer att hushållet inte tjänar tillräckligt för att med säkerhet ha råd med lånet.

Tips till låntagare

Om du funderar på att ta ett bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomst innan skatt bör du tänka på:

  • Om du vill undgå det nya kravet bör du skriva köpeavtal innan den 1 mars, ett lånelöfte räcker inte.
  • Amorteringskravet är ett minimikrav, men banker har också individuella krav. Därför är det bra att jämföra flera banker innan man väljer en.
  • Tilläggslån kan leda till att ditt ditt totala bostadslån överstiger gränsen för amorteringskravet, ha det i åtanke om du till exempel funderar på att renovera.
  • En flytt av bolånet omfattas inte av amorteringskravet, men banker kan i detta fall också ha individuella krav så det kan vara värt att undersöka innan lånet flyttas.
  • Amortering är en investering i framtiden. När du amorterar ditt lån minskar totalbeloppet och därmed de räntekostnader du betalar varje månad.
  • Lägg upp en månadsbudget där du avsätter pengar för amorteringskostnad så du inte får några otrevliga överraskningar.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha det nya amorteringskravet i åtanke om man vill ta ett stort bolån eftersom det kan innebära ökade kostnader till en början. Så länge man har detta i åtanke och planerar in amorteringskostnader sin månadsbudget kan kravet på amortering i längden ha en positiv inverkan på privatekonomin.

Vidare läsning: Allt om amorteringskravet.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.