Lånen.se

Nya regler gör det svårare att få betalningsanmärkning

Publicerad av Kajsa Amnehagen
Nya regler gör det svårare att få betalningsanmärkning

Från den 1 december 2018 gäller nya regler kring de skulder som privatpersoner har till staten eller kommuner. I korthet innebär det att färre bör få betalningsanmärkning eftersom krav på påminnelse införs samtidigt som Kronofogden måste genomföra adresskontroll.

Den 1 december förra året förändrades lagen som reglerar hur obetalda skulder ska hanteras av staten och kommuner på ett flertal punkter. Punkter som därmed skapar en större säkerhet att misstag eller adressbyte inte ska behöva ligga till grund för betalningsanmärkningar.

Möjlighet att se agera mot kravet

Den fösta punkten innebär, som Kronofogdemyndigheten skriver, att personen ska ”fått möjlighet att betala eller invända mot kravet”. Kommer en avi i retur till myndigheten räknas detta inte som att personen fått denna möjlighet och därmed kan inte heller information lämnas från myndigheten till kreditupplysningsföretagen om obetald skuld. Istället måste myndigheten utreda om kravet verkligen skickats till rätt adress och personen kan nås där. Om så är fallet kan de informera kreditupplysningsföretagen om den obetalda skulden. Detta förutsatt att den fortfarande är obetald.

Äldre betalda skulder ska inte ligga till last

Andra punkten som skapar en tydligare konsumentfördel är ändringar i sekretessen kring äldre skulder. I det fall en person har äldre betalda skulder kommer dessa ”mer sällan att orsaka en betalningsanmärkning” om det vid ett senare skede uppstår ännu en skuld. Denna förbättring uppstår genom ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Krav på påminnelse

Om en skuld till en kommun eller staten inte betalas måste en betalningspåminnelse skickas till personen. Därmed finns inte längre möjligheten att låta skulden direkt överlämnas till Kronofogden. Detta har tidigare gällt vissa skulder från kommun och stat genom att kravet funnits på parkeringsböter, olika studiemedel samt TV-avgiften. Men nu innefattas alltså samtliga skulder vilket innebär att en betalningspåminnelse alltid måste skickas.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Ditt förnamn:
Din kommentar:


Läs om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Genom att skicka in din kommentar godkänner du denna hantering. Om din kommentar framstår som stötande eller av något skäl olämplig kan publicering underlåtas.

Om författaren

Kajsa Amnehagen Kajsa Amnehagen Datakvalitetsansvarig, redaktör [email protected]   Kajsa är vår egen faktagranskare som ansvarar för att de uppgifter vi presenterar på Lånen.se är aktuella. Hon har god kännedom om den svenska lånemarknaden och ser till att våra användare uppdateras när någonting händer.