Vi har haft förmånen att få intervjua Johan Obermayer, COO på Mynt företagslån. Förhoppningsvis finner du nedanstående frågor och svar intressanta och givande. 

Ert företag grundades 2017 och har på kort tid gjort sig ett namn inom finansbranschen. Vilka är nycklarna till er framgång på den till synes konkurrensutsatta marknaden för företagslån och finansiering?

Ja vi är väldigt nöjda med vår snabba etablering på marknaden. Nyckeln har legat i att alltid tänka på kunden i första hand – kundens upplevelse är otroligt viktig för oss. Vi har byggt en digital produkt där man får ett tillgängligt utrymme och kan sköta sin finansiering själv och där bokföring sker automatiskt om man kopplar sitt ekonomisystem. Det är ingen annan som kan göra idag. Men det gäller att hitta avvägningen mellan digitalt och personligt bemötande. Hos oss har det alltid varit otroligt viktigt att kunder känner sig väl omhändertagna. Kunder kan när som helst ringa eller maila in för att få personligt stöd – vare sig det gäller själva tjänsten eller om de bara vill prata om sina affärs eller finansieringsutmaningar i största allmänhet. Vi älskar att förstå våra kunder och kunna bemöta deras behov!

Har ert val att fokusera på mindre och medelstora företag att göra med att dessa ställs inför andra utmaningar än större företag när det kommer till finansiering?

Riktigt stora företag har ofta tid, resurser och nätverk för att få finansiering från storbanker och andra stora aktörer. Mindre företag behöver däremot pengar direkt för specifika behov och kan därför inte vänta de 4-8 veckor det tar att få lån från storbankerna, som dessutom gör många avslag. Samtidigt vill mindre företag inte ha en sämre produkt bara för det! Vi erbjuder den mest digitala produkten på marknaden för att göra upplevelsen med finansiering en trevlig och positiv en. Man betalar till exempel bara för det man använder och kan återbetala i förväg. Återbetalat belopp kan man sen ta ut igen. Faktum är att vi även har fått riktigt stora företag som har kommit till oss eftersom de tar en digital upplevelse för givet, något de sällan får med sin husbank!

Vilka fördelar ser ni ur ett kundperspektiv med att er tjänst i mångt och mycket är automatiserad?

Den största fördelen är givetvis en riktigt skön och smidig upplevelse som man närmast förväntar sig i dagens digitala samhälle. Det är däremot något man sällan bemöts av hos de traditionella finansbolagen. Vi har lagt mycket arbete på att bygga automatiska verktyg för att samla in den data vi behöver för kreditbedömning samt utföra automatisk bedömning utan risk för mänskliga fördomar. Sen att vi erbjuder automatisk bokföring kopplat till våra produkter tycker många kunder är fantastiskt – allt för att minska deras administration när de ändå har så mycket annat att syssla med. Är man ett företag som fakturerar kan man koppla sitt ekonomisystem för att få ännu bättre villkor på lån när man ställer fakturor som säkerhet. Det är ingen annan som kan göra så smidigt som vi.

Är det just denna automatisering av ansökningsprocessen ni ser som er främsta fördel gentemot traditionella långivare såsom banker och factoringbolag? Vilka andra försäljningsargument talar till er fördel?


Absolut är automatisk ansökningsprocess en av argumenten. Men vi har även automatiserat återbetalning av lånet (vi drar via autogiro för att minska företagarens administration) och bokföringen som sagt. Ja, utöver det får man alltid ett trevligt bemötande hos oss om man ringer eller mailar in. Har man tufft med betalningar någon månad kan vi ofta erbjuda amorteringsfri en månad för att underlätta.

Ni menar att finansbolag som tillhandahåller snabba lån ofta ställer för få frågor. Kan du utveckla detta?

Många finansbolag som erbjuder snabba lån tar en mycket hög avgift som inte är anpassad efter deras kunders förutsättningar, och ställer därför nästan inga frågor alls. Vissa bolag jobbar till och med bara med en enda avgift för alla kunder och lån! Det tycker vi är helt fel – det gäller att förstå kunden på djupet och på så sätt kunna erbjuda anpassad finansiering, både sett till belopp och ränta. Finansiering ska kännas rättvist tycker vi. Men att ”förstå kunden på djupet” betyder en process om 4-8 veckor på storbankerna – det går på en minut hos oss med de digitala verktyg vi har utvecklat.

Upplever ni att avsaknaden av det personliga mötet gör det svårare för er som kreditgivare att få en god kundkännedom, eller hur arbetar ni med KYC-processen för att få kunskap om era kunder och deras affärer?

De flesta kunder ringer vi upp efter de har kommit in – mest bara för att höra lite om vad de jobbar med och om de behöver någon hjälp med vår tjänst. Vi vill att kunder ska veta att även om tjänsten är digital så är Mynt som bolag väldigt tillmötesgående och personligt. Kunder, deras behov och deras upplevelse står i centrum för oss. Angående KYC processen gör vi den digitalt och ställer nödvändiga frågor till kunden när de är inne i tjänsten.

Om du kunde ge våra läsare några värdefulla tips eller råd när det kommer till finansiering för små och medelstora företag, vilka skulle i sådana fall dessa vara?

Den bästa anledningen att söka finansiering är för att investera och växa sitt företag. Att ta lån av rätt anledningar är en självklarhet och gör att man kan komma framåt mycket mycket snabbare i att realisera sina drömmar. Man ska se till att ha planerat investeringar och budgeterat för återbetalningen som finansiering innebär. Vissa kunder gör inte det och då kan det bli jobbigare senare. Att ta lån av fel anledningar leder sällan till en lyckad affär. Vi skriver mer om det på vår blogg för de som vill läsa mer https://mynt.se/blogg/

Sen ska man alltid sträva efter sin dröm – man känner sig självförverkligad och nöjd när man lyckas med något man har jobbat hårt för. Man ska bara se till att planera och göra medvetna val. Vi hjälper till genom att ställa rätt frågor men i slutändan måste företagaren själv ta beslut.

Kör hårt med företaget! Vi ser fram emot att träffas online.

  • Mynt företagslån
    Löptid 3 - 6 mån
    Maxbelopp 3 000 000 kr

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.