Joar Tornedahl svarar:

Hej Berit,
Så här säger konsumenternas.se om högkostnadskrediter "en högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än den så kallade referensräntan". Huruvida ett lån betalas ut inom 5 minuter eller 3 dagar är alltså inget som är avgörande om lånet är en högkostnadskredit eller ej. För att ta veta om lånet är en högkostnadskredit eller inte så behöver man kolla på den nominella räntan.

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.