Finansinspektionen föreslår att regeringen ska utreda möjligheten till ett samordnat kreditsystem, i likhet med vad Norge haft sedan 2019. Skulle åtgärden genomföras kan det ses som ett effektivt verktyg i arbetet mot överskuldsättning.

Närmare 15 % av alla konsumtionslån leder idag till ett inkassoärende samtidigt som den totala summan som lånas ut ökar år från år. En utveckling som oroar Finansinspektionen och som delvis ligger till grund för den kartläggning de genomfört under de två senaste åren.

Konsumentskyddsrapporten för 2020 presenteras därför bland annat ett förslag på hur antalet överskuldsatta kan begränsas, vilket kan ske genom att kreditbolag och banker tydligare får ta del av varandras information kring låntagarna.

Kreditbedömning - men inte på helheten

Innan en kredit eller ett lån får beviljas måste alltid kreditgivaren genomföra en kreditbedömning. Det sker vanligtvis genom att en sammantagen bild skapas utifrån den information som skickas in i låneansökan tillsammans med en kreditupplysning från exempelvis UC eller Bisnode.

Men kreditbedömningen kommer i detta fall inte nödvändigtvis påvisa låntagarens samtliga lån och krediter. Det finns inget nationellt register och den information som ett kreditupplysningsföretag har delas inte med de andra.

Det finns alltså en risk att en person som redan är överbelånad ändå kan teckna nya lån då kreditgivaren inte får information om de övriga lånen.

Utredning för att se på möjligheterna

För att förändra detta, och minska antalet personer som är överskuldsatta, vill därför FI att regeringen tillsätter en utredning. Målet är därmed att kreditgivare ska kunna få en tydligare och säkrare bild av låntagarens totala lånesituation innan eventuella ytterligare lån ges.

”Det finns en risk att konsumenten får lån som den inte borde ha, kommenterar Anders Dölling från Finansinspektionen till Svd."

Lösningen skulle vara ett system där alla kreditgivare kan ta del av låntagarens andra skulder inför en kreditbedömning.

Ett liknande system finns redan i Norge sedan 1 juli 2019 med samma mål som i Sverige – att minska överskuldsättningen. I Konsumentskyddsrapporten skriver FI att åtgärden skulle bli ett ”effektivt verktyg i arbetet att motverka överskuldsättning”.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.