Bolån i Sverige har idag bindningstid på maximalt 5 - 10 år. Det är något som Danske Bank eventuellt kommer ändra på med Bolån Stabil. Ett lån som har bunden ränta i 30 år men utan att någon ränteskillnadsersättning behöver betalas om det löses i förtid.

Det nya bolånet från Danske Bank, Bolån Stabil, skiljer sig på flera punkter mot dagens bolån i Sverige. Bindningstiden för räntan är betydligt längre och någon ränteskillnadsersättning uppstår inte om lånet löses i förväg. Dessutom räknar banken med 2,89 % istället för 7 % i ränta vid kreditprövning - vilket ger möjlighet för en kundgrupp att få bolån som tidigare inte kunnat få det.

30 års ränta – utan bindningstid

En orsak till att många väljer bort bunden ränta är den ränteskillnadsersättning som måste betalas om lånet löses i förtid. Men det är en kostnad som Danske Bank tar bort med detta bolån. Det enda som tillkommer är en minde administrativ avgift. Det är därmed det första bolånet med bunden ränta utan ränteskillnadsersättning. Tack vare lösningen kan kunden känna sig trygg i att byte kan ske till annan bank om bättre räntealternativ hittas.

Stabilitet som minskar ränterisken

Vid en bolåneansökan genomför alltid bankerna beräkning på hur låntagaren skulle klara av en höjd ränta. De beräknar helt enkelt ränterisken. Danske Bank räknar generellt med att låntagaren ska klara av en ränta på 7 %.

Men när låntagaren binder räntan i 30 år kan banken frångå den generella kalkylräntan och istället räkna med den faktiska räntan på bara 2,89 % när kreditprövningen sker. Därmed öppnas möjlighet att personer som tidigare inte fått bolån, på grund av hög beräknad räntekostnad via kalkylräntan, kan få lån.

På beta-stadie

Än så länge är Bolån Stabil inte öppet för nya bolånekunder utan erbjuds enbart till nuvarande lånekunder i banken. Detta för att banken ska kunna utvärdera intresse och eventuellt justera lånevillkoren. Blir det ett positivt mottagande kan det alltså innebära att svenska bolånekunder kan välja en 30 årig bolåneränta under första halvåret 2020.

Men ger den längre bundna räntan en stabilitet och trygghet eller främst en onödig ökad räntekostnad? Räntan som erbjuds är 2,89 % vilket kan jämföras med 5-åriga ränta på 1,76 %. Allt beror på hur man förväntar sig att ränteutvecklingen sker i Sverige under de kommande 30 år.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.