Lagar och regler för låneförmedlare i Sverige

Låneförmedlare är kort och gott en mellanhand mellan banken och kunderna. Förmedlarnas uppgift är att både hjälpa kunder att söka lån, men också hjälpa konsumenten att pruta och förhandla med banken för att få så låg ränta på lånet som möjligt. Denna tjänst har växt lavinartat de senaste åren då det i början, kring 2010 var endast en handfull låneförmedlare på marknaden. I  dagsläget finns det ett flertal låneförmedlare och även nischade långivare som exempelvis riktat in sig på lån utan uc.

Precis som för långivare finns det lagar och regler som gäller för låneförmedlare, men dessa skiljer sig åt en aning. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de viktigaste reglerna och bestämmelserna som gäller för låneförmedlare i Sverige.

Krav på tillstånd och registrering

Enligt svensk lag måste alla låneförmedlare ha tillstånd för sin verksamhet från Finansinspektionen. För att få tillstånd krävs det att förmedlaren uppfyller vissa krav och följer vissa regler. Till exempel måste förmedlaren ha en tillräckligt stark ekonomi och följa de regler och bestämmelser som gäller för konsumentkrediter och finansiella tjänster.

För att bli godkänd som låneförmedlare måste de även registrera sig hos Finansinspektionen och uppfylla de krav som ställs på registreringen. Detta inkluderar att informera kunder om till exempel samarbeten, avgifter och ersättningar.

Informationskrav för låneförmedlare

En låneförmedlare har en rad informationskrav att uppfylla. Dessa informationskrav är satta på plats för att skydda konsumenten, det vill säga dig som använder låneförmedlarens tjänster. 

Förmedlaren måste informera kunder om vilket register de är registrerade i och vilket tillstånd de har. De måste också informera om eventuell rådgivning som erbjuds och vilka avgifter som tas ut. Det ska även framgå om förmedlaren har samarbeten med vissa långivare och vilka de i så fall är.

Förmedlaren måste också informera om vilken ersättning eller provision som de eventuellt får från en långivare eller andra parter. Om de får ersättning ska det framgå hur stort beloppet är, och om ersättningen skiljer sig åt beroende på vilken långivare som du senare väljer att teckna ett lån av.

Enligt lag måste även låneförmedlare ange ett räkneexempel när de förmedlar lån. Syftet med räkneexemplet är att ge dig som konsument en överskådlig bild av vad lånet kommer att kosta totalt sett. Räkneexemplet ska innehålla uppgifter om effektiv ränta, totalt belopp att betala tillbaka och hur mycket som kommer att betalas per månad.

Ett exempel på ett räkneexempel kan se ut som följande:

  • Lånebelopp: 100 000 kr
  • Ränta: 5,95%
  • Uppläggningsavgift: 1 000 kr
  • Återbetalningstid: 5 år
  • Månadsbetalning: 1 915 kr
  • Totalt att betala tillbaka: 115 916 kr
  • Effektiv ränta: 7,17%

Det är viktigt att komma ihåg att räkneexemplet är baserat på en beräkning av vad lånet skulle kosta om inga avbetalningar missas eller försenas, och om inga ytterligare avgifter tillkommer. Det är alltså en ungefärlig beräkning och det faktiska beloppet som konsumenten betalar kan variera beroende på olika faktorer. Exempelvis baseras ofta räntan på din kredithistorik, vilket innebär att du får en högre ränta om du exempelvis har betalningsanmärkningar eller låg inkomst.

Möjlighet till klagomål och tvistlösning

Låneförmedlare är skyldiga att informera kunder om möjligheterna att framföra klagomål på förmedlaren och även om möjligheten att få en eventuell tvist prövad utanför domstol - hos Allmänna reklamationsnämnden. Detta ger dig som kund en möjlighet att få hjälp om du skulle stöta på problem med förmedlaren eller den rekommenderade långivaren.

Konsumentskyddslagen

Denna lag gäller för alla företag som säljer varor eller tjänster till konsumenter. Lagen ställer krav på att företagen ska ge korrekt och tydlig information till konsumenterna, samt att de inte får använda sig av vilseledande marknadsföring.

Det är även konsumentskyddslagen som reglerar att du som kund alltid har 14 dagars ångerrätt när du skriver på ett avtal via nätet (distansavtalslagen), vilket ett lån via en låneförmedlare oftast är. Om du har tecknat ett lån har du med andra ord alltid 14 dagar på dig att ångra lånet. Givetvis måste du återbetala lånet i sin helhet för att kunna nyttja din ångerrätt.

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Denna lag gäller för företag som ger finansiell rådgivning till konsumenter. Lagen ställer krav på att företag ska ge objektiv och korrekt information till konsumenter och syftar till att skydda dig genom att ställa krav på finansiella rådgivares kompetens och lämplighet. För låneförmedlare innebär detta att de måste ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att ge korrekt och lämplig rådgivning till sina kunder.

Lagen kräver också att låneförmedlare ska följa ett antal regler för att säkerställa att du som konsument får god rådgivning. Till exempel måste låneförmedlare informera dig om vilka produkter som finns tillgängliga, hur räntorna och avgifterna fungerar, och vilka risker som är associerade med att ta ett lån.

Låneförmedlare och GDPR – vad gäller?

GDPR är en lag som reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU. För låneförmedlare innebär detta att de måste följa strikta regler när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Låneförmedlare måste för det första informera dig om vilka personuppgifter som samlas in, varför de samlas in och hur de kommer att användas. Du måste också ha möjlighet att begära att dina uppgifter raderas.

Låneförmedlare måste också se till att deras IT-system är säkra och skyddade mot intrång. Detta innebär att de måste ha lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot obehörig åtkomst, dataförlust och andra incidenter som kan leda till att personuppgifter läcker ut. För dig som kund hos en låneförmedlare innebär GDPR extra säkerhet och sekretess.

Varför det är viktigt att låneförmedlare regleras

Det är viktigt att låneförmedlare regleras för att skydda alla som funderar på att ta lån. Eftersom låneförmedlare har en viktig roll i att matcha konsumenter med lämpliga långivare kan de påverka konsumenternas ekonomiska situation i väldigt hög grad. Om inte låneförmedlare regleras kan det leda till att oseriösa aktörer tar sig in på marknaden och utnyttjar konsumenter genom att till exempel ta ut orimligt höga avgifter eller ge felaktig information baserat på dolda provisioner.

Genom att reglera låneförmedlare och ställa krav på deras verksamhet och beteende minskar risken för att du som konsument drabbas av oseriösa låneförmedlare. Regelverket kan också bidra till att tjänsterna som låneförmedlare höjs och att förtroendet ökar för branschen som helhet.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.