P2P eller peer to peer är lån där en privatperson lånar ut direkt till en annan privatperson eller företag som den inte har någon tidigare relation med. Låntagaren och långivaren kopplas ihop via en digital plattform och några banker behöver inte blandas in i processen. Som låntagare innebär P2P-lån en möjlighet till finansiering som ofta är billigare än vad den vanliga marknaden kan erbjuda. För långivaren innebär P2P ett alternativ till traditionellt sparande eller aktier för att få avkastning på överskottskapital. Denna avkastning kommer dock inte utan risk och i denna artikel går vi igenom närmare vilka risker du utsätts för och hur du kan undvika dem. 

Så här investerar du i P2P-lån

Om du är intresserad av att investera i peer to peer behöver du först välja en plattform för att göra din investering. Du skapar sedan ett konto på plattformen och väljer hur mycket pengar du vill låna ut. De pengar som ska lånas ut förs sedan över till plattformen. Några populära plattformar i Sverige är till exempel:

  • Savelend
  • Bondora
  • Mintos

Samtidigt som du gör detta söker personer och företag som är i behov av kapital lån på plattformen. Dessa måste precis som vid ett lån hos en bank genomgå en kreditprövning. De som godkänns för lån tilldelas vanligtvis också en kreditklass beroende på hur stor risk de anses ha. Precis som överallt annars i finansbranschen innebär hög risk en högre avkastning och vice versa.

Beroende på vilken sajt du använder har du olika möjlighet att välja vilka som får dina pengar. På vissa plattformar kan du välja mellan att skräddarsy din egen investeringsplan eller att automatiskt få dina pengar spridda över en grupp låntagare. I de flesta fall kan du åtminstone välja vilken riskklass och ränta du vill att din investering ska ha.

Risker med att investera i P2P-lån

Självklart innebär det en risk att låna ut pengar till främlingar – inte alla kommer att betala tillbaka. Dessutom finns det en risk att något händer med själva P2P-plattformen.

Risken för kreditförluster

Även om vi i Sverige har ett väl fungerande system för att driva in skulder med inkassobolag och Kronofogden så kan det alltid hända att lån inte betalas tillbaka. Dels kan det hända att personen som lånat på grund av olyckliga omständigheter inte kan betala utan går i personlig konkurs, och dels finns det bedragare som specialiserat sig på just lån.

Riskspridning genom lånekorgar

På P2P-plattformen sprids dina pengar ut över många låntagare för att minska risken. I stället för att till exempel investerare A lånar ut 100 000 till låntagare X och investerare B lånar ut 100 000 till låntagare Y så sätts lånen till X och Y ihop till en så kallad korg som både A och B finansierar. Ifall X går i konkurs och inte kan betala betyder det att både A och B får tillbaka 100 000/2= 50 000 kronor i stället för att A får 0 och B hela beloppet. I verkligheten är dessa korgar betydligt större med fler låntagare vilket betyder att risken för kreditförluster sjunker.

Risken för att hamna på en dålig P2P-plattform

Som investerare på en P2P-plattform är du beroende av att plattformen fungerar på ett bra sätt och att personerna bakom gör sitt jobb. Plattformen måste ha en fungerande kreditbedömning, så att för riskfyllda låntagare och bedragare sorteras bort, och ett system för att driva in skulder. Funkar inte dessa saker kommer kreditförlusterna att öka. De flesta plattformar har en avgiftsstruktur som innebär att de tar en del av din intjänade ränta i serviceavgift. Detta är positivt då det innebär att plattformen endast tjänar pengar när du tjänar pengar, och att de har incitament att jobba för minskade kreditförluster.

Vad händer om P2P plattformen går i konkurs?

Om plattformen du investerat genom går i konkurs betyder inte det att du blir av med alla dina pengar. Låntagarna som har dina pengar måste ju fortfarande betala av sina skulder och dessa kommer sedan fördelas till investerarna av en konkursförvaltare. Har du kapital på plattformen som du inte investerat ännu får du också tillbaka detta. Eftersom peer to peer-plattformen inte är en bank har de placerat kapitalet

Tänk på det här när du investerar i P2P-lån

För att minska risken för kreditförluster bör du tänka på detta när du investerar:

  • Välj en seriös plattform - Läs användarrecensioner och kolla statistik som antal låntagare och genomsnittlig avkastning efter kostnader och kreditförluster.
  • Välj en risknivå som passar - De flesta plattformar erbjuder olika nivåer av risk och avkastning. Välj den som passar dina behov och din investeringshorisont. Ska du investera mer kortsiktigt bör du välja en lägre risknivå.
  • Använd mer än en plattform - För att sprida risken ytterligare kan du investera pengar på flera olika plattformar.
  • Sprid dina pengar så mycket som möjligt - Om du på plattformen själv kan påverka vilka som lånar dina pengar bör du sprida dem så mycket som möjligt. Välj flera olika låntyper, som blancolån, bostadslån och företagslån, lånförmedlare (om plattformen använder sådana) samt geografiska marknader.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Joar Tornedahl

Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.