Vi har haft förmånen att få intervjua Oliver Mohseni, Co-founder på Froda företagslån. Förhoppningsvis finner du nedanstående frågor och svar intressanta och givande.

De mindre företagens ställning som tillväxtmotor i Sverige tycks alltmer stärkas och ni är tydliga med er fäbless för småföretagare. Tar ni endast emot sådana företag som kunder eller har även medelstora och större företag möjlighet att beviljas lån hos er?

Froda jobbar bara med småföretagare och det är vår långsiktiga ambition att fortsätta ha dem som vårt enda fokus.

Ni har idag kunder inom en rad olika branscher, men hur skulle du säga att er genomsnittliga kund ser ut vad gäller bransch och storlek?

De flesta kunder hos Froda är egenföretagare, med mellan 1-5 anställda även om vi också kan hjälpa större företag. Vi har traditionellt varit starkast i branscher som jobbar mot konsument, Restaurang, café, butik, e-handel och skönhet. De senaste åren har vi börjat bredda oss och nu attraherar vi de flesta branscher.

En vanlig orsak till att företag behöver finansiering är att man önskar skala upp sin verksamhet genom investeringar och/eller rekryteringar. Vilka är enligt er de vanligaste anledningarna till att småföretag väljer att söka finansiering genom lån?

De 3 vanligaste anledningarna är för att köpa in varulager, renovera/utöka sina lokaler och marknadsföra sin verksamhet.

Det har åtminstone tidigare varit så att ni endast accepterat ansökningar från företag med kortbetalningar. Är så fortfarande fallet eller är det idag även möjligt för organisationer med kontant- eller fakturabetalning att samarbeta med er?

I starten så fokuserade vi på kunder med kortintäkter, vår kassaflödes fokuserade kreditbedömning byggde på att vi läste in korttransaktionerna. Nu ser vi att kreditmodellen passar bra på de flesta småföretag och kan därför även finansiera företag som tar betalt med faktura.

Skulle du kunna berätta lite om det ni kallar för rättvis och enkel finansiering för småföretagare?

Drygt hälften av Sveriges företagare upplever att det är mycket svårt att hitta extern finansiering. Vill du ha hjälp av banken så ska du förstå dig på affärsplaner, boka möten och lyckas imponera på din bankman. Men vad händer om du inte vet hur man skriver en affärsplan, eller om du inte är bra på att hålla en presentation? Eller om du inte kan prata och skriva svenska speciellt bra?

Människor som passar bankens mall har det lättare att få ett lån oavsett hur bra deras företag går. Det tycker inte vi är rättvist.

Froda erbjuder finansiering baserat på ditt företags siffror och inte baserat på vem du är eller var du kommer ifrån. Enklare och rättvisare. Precis så som det borde vara.

Hållbarhet är ett ämne som är på tapeten i många företag. Vad läser ni på Froda in i begreppet hållbar finansiering?

Vi strävar efter att genom att vara ansvarsfulla i vår kreditgivning kunna hjälpa de viktiga småföretagen att växa och skapa en hållbar tillväxt i Sverige med nya arbetstillfällen och mer skatteintäkter. Jag tror att en småföretagare generellt är mer mån om att bidra till sin närmiljö på ett positivt och hållbart sätt.

Har du några tips eller råd som du skulle vilja skicka vidare till våra läsare som driver företag och kanske överväger att ansöka om finansiering?

Har du en ide som du tror kan hjälpa ditt företag att växa och lyckas så ska du absolut fundera på om externfinansiering kan vara ett medel för att förverkliga den iden. Var noga med att förstå vad finansiering kommer att medföra för totalkostnad så att du kan vara relativt säker på att du kan räkna hem den kostnaden.

Diskussion

Användarkommentarer

Här finns inga kommentarer ännu.

Skriv en kommentar

Om författaren

Simon Klaesson
Simon Klaesson

- Innehållsansvarig

Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.