Veloxiastipendiet är ett uppsatsstipendium på 15 000 kr som delas ut till en student som har för avsikt att skriva en uppsats inom privatekonomi, antingen från ett juridisk eller ett ekonomiskt perspektiv. Stipendiet kan exempelvis användas till att finansiera litteratur, resor eller annat som kan bidra till att din uppsats blir riktigt bra.

Ansökningsperioden pågår till och med 15 februari 2020 och stipendiet delas ut i slutet av mars 2020. Den vinnande uppsatsen kommer att publiceras på någon av Veloxias hemsidor när den är färdig.

Krav

För att du ska kunna söka Veloxiastipendiet måste följande krav vara uppfyllda:

  • Du studerar ekonomi eller juridik vid ett universitet eller högskola i Sverige.
  • Du ska skriva din kandidatuppsats, ditt examensarbete eller din master-/magisteruppsats under höstterminen 2019.

Urvalet

Stipendiet kommer att delas ut till den student som har den bästa uppsatsidén. Bedömningen av idébeskrivningen görs utifrån följande aspekter:

  • Hur stor betydelse uppsatsämnet har eller kan ha för en vanlig konsuments privatekonomi.
  • Hur stor potential uppsatsen har att stärka konsumenters kunskap om sina privatekonomiska rättigheter och möjligheter i vardagen.
  • Hur intressant och begripligt uppsatsämnet är för en person som inte studerar ekonomi eller juridik.
  • Hur stor påverkan Veloxiastipendiet sannolikt kommer att ha på uppsatsens kvalitet.

Bedömningen görs av en panel som väljs ut av Veloxia. Panelen kommer att bestå både av akademiker och praktiker. Panelen kommer även att kompletteras av privatpersoner utan några högskolepoäng inom varken juridik eller ekonomi.

Om Veloxia

Veloxia driver ett flertal privatekonomiska jämförelsetjänster på nätet, bland annat Lånen.se. Genom automatiserade databehandlingsprocesser och ett nätverk av sakkunniga kvalitetsgranskare har flera av Veloxias tjänster på mycket kort tid blivit bland de största i Sverige inom sina nischer.

Veloxias vision är att skapa förutsättningar för en marknad där konsumenter alltid har tillgång till den information som krävs för att fatta rätt beslut i sin privatekonomi. Av det skälet har styrelsen beslutat att årligen, med start höstterminen 2019, dela ut Veloxiastipendiet till en student som kan bidra till att främja visionens förverkligande.

Har du frågor om stipendiet är du varmt välkommen att maila hej@veloxia.se.

Ansökan

Ansökan om Veloxiastipendiet är för närvarande stängd. Vi har just nu inga planer på att öppna upp för nya ansökningar, skulle det dock bli aktuellt så kommer vi gå ut med detta i våra sociala medier samt återigen öppna upp för ansökan här på sidan.